Richting en naamgeving

We zijn een openbare school. Alle leerlingen, ongeacht hun geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond, zijn welkom. We besteden  positief en actief aandacht aan verschillen in ideeën en (geloofs-) overtuigingen. Dat doen we o.a. met behulp van de methode Kleur.   Kijk  hier  voor een kort filmpje.

Uw kind is van harte welkom op onze school. Een school waar kinderen en ouders zich welkom, veilig en thuis voelen. Het is onze ambitie om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. We sluiten zoveel mogelijk aan bij hun talenten en behoeften.
Wilt u meer weten, klik dan op de volgende tabbladen of bel of mail met Rivka of Jaap.

De naam Tiggeldobbe is een historische naam. Een tiggeldobbe is een plaats waar klei uitgegraven werd voor een tiggelwaark (= steenbakkerij). Later veranderde zo’n uitgegraven plaats in een laagte met water (= dobbe).
De school stamt uit  september 1977 en kwam (evenals De 9 Wieken) voort uit de Parkschool. Voordat de Parkschool er was (waar nu het gemeentehuis staat), stond de school midden in het dorp. Hier vind je nu de bibliotheek.