Pedagogisch klimaat

 voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid. Kinderen moeten zich thuis voelen. Daarom benaderen wij de kinderen zo, dat hun zelfvertrouwen wordt gestimuleerd.

Bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
heart    en een fijne schooltijd hebben
.     heart

Afspraken op  school
Het is belangrijk afspraken te hebben over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. We hebben geen vaste lange  lijst met regels. Dat werkt niet. We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van afspraken. Deze afspraken maken we samen met hen. Daarmee krijgen kinderen ook een stuk eigen verantwoordelijkheid.  De basis van onze schoolregels (ook wel kapstokregels) zijn de volgende:

  • We zorgen voor elkaar
  • We gaan respectvol met elkaar om
  • We gaan respectvol met spullen en onze omgeving om

Dit is geen strak keurslijf. De kinderen leren binnen deze regels op eigen wijze functioneren. Als ze zich niet aan afspraken houden, wordt daarover met hen gesproken.
Naast kapstokschoolregels worden samen met de kinderen ook per groep afspraken gemaakt. Afspraken over hoe je met elkaar omgaat. Ze zijn bedoeld om kinderen eigenaar te maken en met elkaar een klimaat van veiligheid te scheppen.
Tevens helpen ze om pestgedrag te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar gemaakt en opgehangen. Ze maken deel uit van het anti-pestprotocol.

Soms komt het voor dat het groepsklimaat, ondanks de inzet van kinderen en leerkracht, niet optimaal is. Op zo'n moment kan het zijn dat de groep een cursus  Rots en Water  gaat doen. Twee leerkrachten zijn gecertificeerd Rots en Water-trainer. Ook ouders worden hierbij betrokken. 

  Sociale Veiligheid en Pedagogisch Klimaat  is het beleidsdocument van onze school

We hebben hoge (haalbare) verwachtingen van kinderen en hun werk. Voor kinderen, bij wie de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht mag worden, is er extra extra aandacht en begeleiding. We willen onderwijs bieden dat past bij het kind een aansluiten op de behoefte van kinderen. Zie ook: www.passendonderwijsgroningen.nl

Als u uw kind hoort praten over niet naar school willen, is dat een belangrijk signaal. Wij gaan er van uit dat u contact opneemt met de groepsleerkracht, zodat we samen kunnen kijken waar de schoen wringt.