Welkom op de weblog van groep 4a.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

Data voor de komende periode:
19 oktober: boekenmarkt
8 november + 12 november: spreekmiddag/spreekavond
26 november: studiedag
 

Oktober 2
Rekenen
We hebben kennis gemaakt met de tafel van 2. We leren aan (ik zie 1 groepje van 2, dat is 1 x 2 = 2).

Spelling
We zijn deze week gestart met woordpakket 5. We leren woordjes met "ng".
 
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    
Oktober
 
Rekenen
Inmiddels hebben we het eerste blok van rekenen afgerond. We hebben het rekenen met de rekenweektaak onder de knie. Ook het schrijven in een rekenschriftje is al helemaal goed aangeleerd. In het eerste blok leerden we: de getallen tot 100, inhoudsmaat meter, plussommen en minsommen boven het tiental, familiesommen (als je 3+4 weet, weet je ook 13+4),  springen op de getallenlijn, handig optellen, rekenen met geld, kennismaking met keersommen (5+5+5 = 3x5), het x teken,  hele en halve uren en tenslotte gepast betalen.


Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten.  

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling klaar. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil
 
schaamt (zich)
 
de schroef
 
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        



Blink:
We gaan het hebben over het thema huizen en architectuur. 

september 2018
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 


Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 

Blink
Onze klas is omgetoverd tot een waar dinosaurus-resort. We leren over de oertijd.
In dit thema staat de oertijd centraal. De kinderen gaan op zoek naar dino's, kijken naar oeroude mensen, ontdekken wat mammoeten zijn en maken een fossiel voor de toekomst.


Werkdagen Tineke en Miranda:
Miranda: maandag en dinsdag
Tineke: woensdag, donderdag en vrijdag
Gym:
We gymmen op maandag en dinsdag.
Maandagochtend vertrekken we om 8.20 van school. Mocht u een keer te laat zijn wilt u dan uw kind naar de Ripperdahal brengen?