Nieuws uit de groep:

Welkom op de weblog van groep 6/7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.
 
 
 • Op de weblog zijn de nieuwe woordpakketten van de methode Taalverhaal.nu toegevoegd. Te vinden onder het kopje ''Woordpakket spelling''. 
 • Na de herfstvakantie starten we met topografie.
 
Belangrijke data:
dinsdag 25 september:         tafeltjesmiddag
woensdag 3 oktober:             start kinderboekenweek
vrijdag 19 oktober:                 boekenmarkt & boekenbal
22 okt. t/m 26 okt.:                  herfstvakantie
woensdag 7 november:        viering groep 4 & 6
week 46 & 47:                            10 minuten gesprek
maandag 26 november:        studiedag, alle kinderen vrij
donderdag 20 december:    kerstdiner
24 dec. t/m 4 jan.:                      kerstvakantie      


 

Weekverslag

Week 50 (10 december t/m 14 december)
Spelling
Deze week zullen we starten met woordpakket 11. 
Groep 6: woorden op -en, -elen, -enen, -eren
Groep 7:  je hoort een /k/, maar je schrijft een c

Huiswerk spelling:
Huiswerk spelling wordt vrijdag 14 december besproken.

Aardrijkskunde:
Vrijdag 14 december is de toets van aardrijkskunde. Leerlingen hebben een leerblad mee naar huis gekregen.

Kerstversiering:
We willen het klaslokaal van groep 6/7 zo gezellig mogelijk maken! Mocht u nog wat thuis hebben liggen qua kerstversiering en wordt dit thuis niet meer gebruikt? Dan is het van harte welkom!Week 49  (3 december t/m 7 december)
Spelling
Deze week zijn we gestart met woordpakket 10. 
Groep 6:  woorden met au, auw, ou en ouw.
Groep 7:  woorden waarbij je /s/ hoort, maar een c schrijft.

Sinterklaas
Sinterklaas was een groot succes! Lees op de weblog van groep 6/7 de verhalen van de leerlingen.


                                                  


Huiswerk Aardrijkskunde
De leerlingen hebben een leerblad van aardrijkskunde mee gekregen. Vrijdag 14 december volgt een toets.

Huiswerk Spelling
Leerling hebben een werkblad meegekregen om werkwoordspelling extra te oefenen. We bespreken het werkblad volgende week vrijdag 14 december.


Week 48 (26 november t/m 30 november)
Studiedag
Maandag 26 november is er een studiedag. Dit betekent dat alle leerlingen vrij zijn.

Spelling
Deze week starten zowel de leerlingen in groep 6 als in groep 7 met blok 3. Woordpakket 9 zal deze week worden behandeld. 

Voor groep 6: persoonsvorm zwakke ww vt uitgang -te en –de (m.b.v. ‘t kofschip) ik antwoordde, ik wachtte
Voor groep 7: Persoonsvorm vt, ev en mv, sterke ww (ik slaap, ik sliep / wij kijken , wij keken)

Engels
De leerlingen van groep 7 hebben een leerblad mee naar huis gekregen voor het vak Engels. Donderdag zal er een toets worden afgenomen.


Week 47 (19 november t/m 23 november)
Spelling
Deze week is de toetsweek van spelling. Hierin worden de spellingscategorieën getoetst die aanbod zijn gekomen in blok 2. Begin van de week starten we met een signaleringsdictee. Hierna volgt remediëring, herhaling of verrijking. Eind van deze week volgt het controledictee.

Voor groep 6
Woordpakket 5: p
ersoonsvorm tegenwoordige tijd meervoud sterke en zwakke ww)
Woordpakket 6: woorden waarin /s/ geschreven als c (1 of meer)
Woordpakket 7: woorden waarin /k/ geschreven als c (1 of meer)
Woordpakket 8: klinkerverenkeling, medeklinkerverdubbeling (2 of meer)

Voor groep 7
Woordpakket 5: p
ersoonsvorm tt, 2e en 3e persoon achter persoonsvorm (sterke en zwakke ww)
Woordpakket 6: woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i (2 of meer)
Woordpakket 7: woorden met -(i)sch(e) (2 of meer)
Woordpakket 8: medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling (2 of meer)

Geschiedenis
Deze week is de toets van geschiedenis, thema Regenten en Vorsten. Vorige week hebben de leerlingen hier een leerblad van meegekregen als huiswerk. Deze kunnen zij thuis leren. Vrijdag zal de toets plaatsvinden. 

Aardrijkskunde:
Deze week starten we met Aardrijkskunde. Het thema dat zal worden behandelen is: Scheuren in de Aarde.
De kinderen ontdekken in dit thema dat het landschap en de kaart van de wereld geen vaststaande gegevens zijn. Bergen ontstaan en worden weer afgebroken, met name door rivieren. Zandkorrels zijn de nietige resten van ooit machtige rotsen. De aarde verandert voortdurend als gevolg van de bewegende aardplaten.


Studiedag
Maandag 26 november is er een studiedag. Alle kinderen van de Tiggeldobbe zijn deze dag vrij.

Week 46 (12 november t/m 16 november)
Reminder
Deze week starten de 10 minutengesprekken.
Er zijn toch nog leerlingen die het toestemmingsformulier beeldmateriaal niet hebben ingeleverd!

Spelling:
Deze week komt woordpakket 8 aanbod:
Groep 6: 
klinkerverenkeling (de patronen), medeklinkerverdubbeling (de oorbellen) 
Groep 7: klinkerverenkeling (de molenaar), medeklinkerverdubbeling (de bemanning)

Geschiedenis:
De leerlingen hebben vrijdag een leerblad meegekregen van geschiedenis, thema Regenten en Vorsten. Deze kunnen zij thuis leren. Eind volgende week volgt een toets.
Week 45 (5 november t/m 9 november)
Reminder
Denkt u om het inschrijven van de 10 minutengesprekken. Sommige leerlingen zijn uitgenodigd. U kunt uiteraard ook zonder uitnodiging van de leerkracht inschrijven voor een gesprek indien u dit nodig vindt.

Denkt u daarnaast om het inleveren van het toestemmingsformulier beeldmateriaal. Alvast bedankt!

Spelling
Deze week starten beide groepen met woordpakket 7. Voor groep 6: 
woorden waarin /k/ geschreven worden als c. Voor groep 7: woorden met -(i)sch(e) .

Gastles Syrische vluchteling.
Vrijdag 9 november komt Basem Mohammed in de klas om iets te vertellen over Syrië, zijn vlucht naar Nederland en zijn verblijf hier. Basem is zelf leerkracht geweest in zijn eigen land en hij zou hier ook graag voor de klas willen staan. Hij is nu drie jaar hier en zijn Nederlands is nog niet goed genoeg voor een baan in het onderwijs. Hij wil wel graag kennis maken met het onderwijs in Nederland en zijn verhaal doen.

Start Topo
Deze week zullen de leerlingen in groep 6 en 7 beginnen met Topo. Groep 6 zal Nederland behandelen, groep 7 Europa. 

Week 44 (29 oktober t/m 2 november)
 
De herfstvakantie                                                                                                                                           
 Wat was het weer fijn om maandag iedereen weer te zien. Ik hoop dat jullie allen een goede herfstvakantie hebben gehad! Op de webpagina van de leerlingen zijn de vakantieverhalen te lezen.


Luizencontrole
Woensdag 31 oktober is er weer de luizencontrole. Wilt u de kinderen geen gel, staartjes etc. in het haar doen?
 
Spelling
Voor de vakantie zijn de zowel de leerlingen van groep 6 en 7 begonnen met blok 2. Woordpakket 5 is behandeld en kan thuis worden geoefend. Deze week starten we met beide groepen aan woordpakket 6. 
 

 
10 minuten gesprekken
Deze week hebben de leerlingen een brief meegekregen voor de 10 minutengesprekken. Het inschrijfformulier hangt op de deur van het klaslokaal. 

Toestemming formulier beeldmateriaal
Alle leerlingen hebben een toestemmingsformulier voor het gebruiken van beeldmateriaal meegekregen. Deze zouden wij graag uiterlijk 5 november retour willen hebben. U kunt deze inleveren bij de leerkracht. Week 42 (15 t/m 19 oktober)
Schoolfoto's
Alle foto's zijn binnen! Super!

Kinderboekenhuis
Maandag 15 oktober zijn de leerlingen van groep 7 naar het Kinderboekenhuis geweest. Zie het verslag van een van de leerlingen op de leerlingenpagina. 

Natuur en techniek
De leerlingen van groep 6/7 hebben zich bezig gehouden met het creëren van de grootste schimmel. Afgelopen maandag hebben we naar de resultaten gekeken. Hier de top 3 grootste schimmels:

Nummer 1: Appelmoes - Ruben Brouwer                                        
Nummer 2: Koffie - Julian
Nummer 3: Brood - Irene               
                                                      
                

De kubieke meter
Deze week hebben de leerlingen van groep 7 kennis mogen maken met de kubieke meter. Samen hebben zij deze in elkaar gezet. Ook hebben ze onderzocht hoeveel leerlingen er in konden. Wisten jullie dat er wel 18 kinderen in kunnen!?

                      

Dieren van bladeren
Het is volop herfst, wat resulteert in prachtig gekleurde bladeren. Deze week hebben de leerlingen kunstwerken gemaakt van de gevallen bladeren. Welk dier herkent u?

                     
Voorleeswedstrijd
Lisa uit onze groep heeft vrijdag 19 oktober meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Wat deed ze het ongelooflijk goed! De winnaar van de voorleeswedstrijd is Rozemarijn uit groep 8. Wij zijn super trots op Lisa en wensen Rozemarijn heel veel succes in de volgende ronde!

                                                                    

Boekenmarkt en boekenbal
Ook dit jaar was er weer een boekenmarkt. Leuk om de leerlingen zo enthousiast te zien. Ook fijn om zoveel ouders gezien te hebben! De boekenmarkt werd uiteraard afgesloten met het boekenbal. Een mooie afsluiting van de Kinderboekenweek 2018.

Herfstvakantie
Ik wens alle ouders en leerlingen een fijne vakantie toe en hoop jullie allemaal weer op maandag 29 oktober te zien!


 
Week 41 (8 t/m 12 oktober)
Spelling
Deze week is de toetsweek voor spelling. De kinderen kunnen thuis oefenen met de woorden van blok 1. Deze zijn te vinden op de weblog onder het kopje '''Woordpakket spelling''. Eerst zal er een signaleringstoets worden afgenomen. Uit de resultaten zal er remediëring, herhaling of verrijking plaatsvinden. Vrijdag is de controle toets. 


Schoolfoto's
Denkt u aan het inleveren van de foto's!

Lessen natuur
Afgelopen twee weken hebben de leerlingen van groep 6/7 zich verdiept in het thema ''De kringloop van het leven''. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Niets gaat verloren en alles wordt hergebruikt. Deze samenhang zie je op verschillende manieren terug in de natuur.  Les 1 stond in teken van uitstervende dieren. Door een dier uit te laten sterven ontdekken de kinderen wat de gevolgen zijn voor de voedselketen en het voedselweb. Het thema van les 2 was ''Dood en bederf'' In deze les ontdekken de kinderen door middel van de quiz wat er gebeurt met een dier dat dood is, in dit geval de olifant. Net als in de voedselketen en het voedselweb is het lijk van de olifant voedsel voor dieren: de aaseters, insecten en bacteriën. Zij zorgen ervoor dat alles in de natuur wordt opgeruimd. Rotten en schimmelen is het onderwerp dat is behandeld in les 3. De leerlingen hebben hiervoor een thuisopdracht meegekregen: Kweek de grootste of mooiste schimmel en houdt een schimmeldagboek bij. Ik ben benieuwd naar de resultaten! In les 4 ontdekken de kinderen wat een plant nodig heeft om te groeien. Dat doen ze door zes proefjes van André Amaro te observeren en te verklaren wat er precies gebeurt. 

Deze week gaan we verder met les 3: Rotten en schimmelen. Daarnaast zullen we de laatste les (Vergeten dieren) deze week behandelen. De leerlingen zullen aan het eind van de week een leerblad meekrijgen over dit thema. Dit mogen zij thuis gaan leren. Na de herfstvakantie zal er een toets worden afgenomen. 

 


Week 40 (1 t/m 5 oktober)
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag was de officiële opening van Kinderboekenweek 2018! Wethouder Marc Verschuren kwam de Kinderboekenweek openen door een stuk voor te lezen uit Kruistocht in spijkerbroek. Daarnaast hebben de leerlingen allemaal een gedicht geschreven die vanaf deze week te bewonderen zijn in de klas. Verder gaan alle leerlingen in de klas een stuk voorlezen uit hun favoriete boek.
                                                                                    

Voorleeswedstijd
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van groep 7 mee doen met de voorleeswedstrijd. De leerlingen hebben een formulier mee naar huis gekregen met tips om goed te kunnen voorbereiden. Komende week zullen de voorrondes zijn. Uit groep 7 zal een leerling door de klas worden gekozen die mee mag doen met de finale op 19 oktober. 

Buiten les
Afgelopen vrijdagmiddag hebben de leerlingen buiten les gehad. Stagiaire Ilse had in het kader van ''ontdekken in de natuur'' verschillende opdrachten voor de kinderen ontworpen. Leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. Het was een erg leuke en leerzame middag!


              

                                                                                        

Spelling
Week 41 is de toetsweek voor spelling. De kinderen kunnen thuis oefenen met de woorden van blok 1. Deze zijn te vinden op weblog onder het kopje '''Woordpakket spelling''. Eerst zal er een signaleringstoets worden afgenomen. Uit de resultaten zal er remediëring, herhaling of verrijking plaatsvinden. Vrijdag is de controle toets. 


Schoolfoto's
Denkt u aan het inleveren van de foto's!

Week 39 (24 t/m 28 september)
Welkom
Aan alle ouders, verzorgers en leerlingen van groep 6/7: welkom op de weblog! Hoewel we misschien allemaal nog terug denken aan een heerlijke zomervakantie, hebben de leerlingen van groep 6/7 alweer hun vierde lesweek erop zitten.  Ik kijk zeer positief terug op de eerste lesweken met de leerlingen. De sfeer is goed en er wordt door de leerlingen hard gewerkt. Daarnaast mogen we Daniëlla in onze klas welkom heten!

Tafeltjesmiddag
Afgelopen dinsdag was het weer tafeltjesmiddag. Een zeer geslaagde middag. Leuk om zoveel ouders en leerlingen te zien!


Huiswerk
Vanaf deze week kan het zijn dat u kind werk van school mee naar huis krijgt. Een aantal leerlingen heeft moeite met het tempo op school. Sommige kinderen krijgen hun weektaak rekenen niet af en anderen hebben meer moeite met taal. De eerste weken mochten de leerlingen gebruiken om in het schoolritme te komen, maar vanaf deze week krijgen de leerlingen een kopietje mee naar huis om het werk thuis af te maken. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met elk individueel kind.

Spelling
De nieuwe methode voor spelling brengt nieuwe woordpakketten met zich mee. Deze zijn nu te vinden op de weblog (kopje woordpakket spelling). De afgelopen weken zijn woordpakket 1 t/m 3 aanbod geweest Volgende week beginnen we met woordpakket 4. De leerlingen kunnen met de woordpakketten thuis aan de slag. Onder het kopje ''Spelling'' wordt uitgelegd hoe er thuis geoefend kan worden.

 Groep 6:
 • Woordpakket 1:  Werkwoordspelling:  hele werkwoord en stam
 • Woordpakket 2:  Verandering f in v en s in z
 • Woordpakket 3:  Woorden met ei of ij
 • Woordpakket 4:  Woorden met -d
Groep 7:
 • Woordpakket 1:  persoonsvorm tt, ev en mv, incl. stam –d (sterke en zwakke werkwoorden)
 • Woordpakket 2:  woorden met au, auw, ou of ouw
 • Woordpakket 3:  woorden waarin /t/ geschreven wordt als th
 • Woordpakket 4:  woorden eindigend op -b
Kinderboekenweek
Komende woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Vriendschap: kom erbij! Deze dag komt er een gastvoorlezer. Tijdens de kinderboeken week gaan alle kinderen uit hun lievelingsboek voorlezen en de zelf gemaakte gedichten zullen weer te bewonderen zijn (vanaf woensdag). De leerlingen van groep 7 kunnen ook dit jaar zich opgeven voor de voorleeswedstrijd. 


Vakken op school

Taal
Dit schooljaar zijn wij van start gegaan met een nieuwe methode voor taal en spelling: taalverhaal.nu. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn zeer enthousiast! 

Elk hoofdstuk binnen Taalverhaal.nu start met een spannende verhaalanimatie via het digibord die de rode draad vormt binnen de leerlijnen. De animaties koppelen woord en beeld binnen de context van het verhaal. Daardoor onthouden leerlingen de betekenis beter.

Bij taal staat per twee lessen één leerlijn centraal en bij spelling één spellingcategorie per week. Een lesonderwerp krijgt de volle aandacht voordat je een nieuw onderwerp introduceert.

Spelling
BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.

BLOON KUNT U OOK THUIS OP DE COMPUTER OEFENEN. U DIENT ZICH DAN ZELF AAN TE MELDEN. ZIE: http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2index.html

Woordpakket spelling
U kunt het woordpakket van spelling via onderstaande link opzoeken:
 • Spelling groep 6:
 • Spelling groep 7:
 Spelling woordpakketten 7

Begrijpend lezen
Iedere week doen wij begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip met actuele teksten. Onderdelen van deze methode zijn:
 • voorspellen
 • onduidelijkheden ophelderen
 • vragen stellen over de tekst
 • samenvatten
 • verwijswoorden begrijpen
De kinderen kunnen de tekst en de opdrachten die gemaakt zijn mee naar huis nemen.

Technisch lezen
Het oefenen van technisch lezen bestaat uit het op tempo lezen van teksten en woordrijtjes met behulp van de methode Estafette.

Rekenen
Voor het vak rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in getallen. Naast de dagelijkse lessen oefenen de leerlingen de leerstof door het maken van opdrachten op de weektaak. 

Ook maken we in de klas dagelijks gebruik van Rekentuin. Rekentuin is een adaptief systeem, om kinderen altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere leerling dezelfde mate van succes en uitdaging. De
leerlingen kunnen ook thuis op deze app, om zo nog extra te oefenen. 

 
Afbeeldingsresultaat voor rekenen groep 6

Wereldoriëntatie
Dit schooljaar zijn wij van start gegaan met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 

Topografie 
Onderdeel van Blink is Topomaster. Eerst allerlei oefeningen, gevolgd door een proeftoets. Als ze denken dat ze er klaar voor zijn, mogen ze de toets doen.  Regelmatig krijgen ze te horen, hoe ver ze zijn en of ze een beetje op schema liggen.  Groep 6 zal dit jaar Nederland behandelen en groep 7 Europa. Kinderen die er om de een of andere reden niet aan toekomen of te weinig, hebben overleg met hun leerkracht. Zij plannen dan samen vaste oefenmomenten.

Engels
De leerlingen van groep 7 zullen dit jaar beginnen met Engels. Uit de kennismakingsgesprekken is op te maken dat de leerlingen hier erg veel zin in hebben. Ook tijdens de les is dit goed te merken! Tijdens de Engelse lessen zal gebruik worden gemaakt van de methode Real English.
Toetsen
De methodetoetsen blijven op school. De toetsen worden niet aangekondigd op de weblog. Wel op de weekplanning van de leerlingen zelf.

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe
 

Voortgezet onderwijs

 
Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)