Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Week 42 ( 15 - 19 oktober )
Bezoek Kinderboekenhuis.

Maandagmorgen gaan de groepen 7 en 8 naar het Kinderboekenhuis in Winsum. Het valt allemaal onder schooltijd dus u hoeft als ouders nergens rekening mee te houden. De gymles vervalt wel, dus de gymkleren kunnen thuis blijven.

Huiswerk. 
Woensdag 17 oktober bespreken we voor de eerste keer het huiswerk voor de werkwoordspelling. De kinderen hebben afgelopen week het oefenblad mee naar huis gekregen. 
Afgelopen donderdag hebben we het eerste blok voor geschiedenis(De Eerste Wereldoorlog) afgesloten en de kinderen hebben die dag een leerblad mee gekregen naar huis.

Deze week gaan ze hierover een toets maken op de computer. De kinderen mogen zelf een moment plannen in de weektaak. 
Vrijdag 19 oktober bespreken we het rekenhuiswerk. 
Voor begrijpend lezen is de les 'Uitreiking Nobelprijzen',  archief  Nieuwsbegrip 2015-2016 week 42 aan de beurt.
De kinderen hebben een inlogcode meegekregen voor Blink om thuis de topo te kunnen oefenen. Daarvoor moet u op de computer naar de volgende site
 https://start.blink.nl/ 
Hier verschijnt dan het inlogscherm waar de schoolcode, gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevuld.

Voorleeswedstrijd.
We gaan maandag twee kandidaten uit onze klas kiezen die vrijdag mee mogen doen aan de Tiggeldobbe finale. Het is fijn dat er zoveel kinderen mee hebben gedaan aan de voorronde. Opvallend was dat veel kinderen eigenlijk te goed lezen, oftewel, te snel. Goed voorlezen is best moeilijk en om aan alle regeltjes te voldoen is voor veel kinderen een hele opgave. 
We hopen er samen vrijdag een mooie dag van te maken met de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt en afsluitend het boekenbal.
En dan .......... een weekje vrij. Prettige herfstvakantie allema
al!Week 41 ( 8 - 12 oktober 2018 )
Huiswerk.
Vrijdag 5 oktober hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. We gaan dit vrijdag 12 oktober nakijken en bespreken.
Woensdag 10 oktober krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee voor werkwoordspelling. Dit huiswerk wordt een week later op woensdag nagekeken en besproken. 
Voor de leerlingen die thuis begrijpend lezen oefenen is deze week de volgende les van Nieuwsbegrip aan de beurt. Archief 2015-2016, week 41 'Kinderboekenweek'. 


Voorleeswedstrijd.
Deze en de volgende week gaan de leerlingen die mee willen doen aan de voorronde van de voorleeswedstrijd hun favoriete stukje voorlezen aan de klas. Samen bepalen we dan wie de voorleeskampioenen(twee leerlingen) van onze klas zijn en zij mogen dan op 19 oktober meedoen aan de finale. Vrijdag 5 oktober hebben ze een papier meegekregen naar huis waar tips op staan en de voorwaarden waar het boek aan moet voldoen. Succes met de voorbereiding!

Spelling.
Deze week is de toetsweek voor spelling. Dinsdag is de signaaltoets, woensdag en donderdag is de remediëring/herhaling en verrijking en vrijdag de controletoets. Thuis kunnen de kinderen de woorden van blok 1 oefenen via de link onderaan deze weblog.

Reminder.
Denkt u aan het inleveren van de foto's!
Week 40 ( 1 - 5 oktober 2018 )
Kinderboekenweek.

Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema 'Vriendschap'. Wethouder Harmannus Blok zal op deze dag komen voorlezen in onze groep. De kinderen gaan ook allemaal een gedicht schrijven over het thema en deze gedichten zullen bij het lokaal worden opgehangen.
Maandag 15 oktober gaan we samen naar de tentoonstelling in het 'Kinderboekenhuis' en Romke Visser zal daar een gastles verzorgen. 
Vrijdag 19 oktober wordt 's morgens in de gemeenschappelijke ruimte de voorleeskampioen van de Tiggeldobbe gekozen. Tijdens de kinderboekenweek worden in de groepen 6/7, 7 en 8 de voorrondes gehouden en de vijf beste lezers mogen 19 oktober voor een echte jury voorlezen en deze jury zal dan bepalen wie zich dit schooljaar voorleeskampioen van de Tiggeldobbe mag noemen. 
's Middags sluiten we af met de traditionele boekenmarkt en het boekenbal. 


Huiswerk.
Vrijdag 28 september is er weer huiswerk voor rekenen mee naar huis gegaan. Vrijdag 5 oktober gaan we dit nakijken en bespreken. De kinderen hebben ook twee kaarten meegekregen voor topo. Een blinde kaart en een kaart met namen. Het bestuderen van deze kaart alleen, is niet voldoende om een goed cijfer te halen voor de topotoets. De kinderen moeten ook het programma van 'topomaster' op de computer volgen. Hier krijgen ze op school tijd voor, maar de kinderen kunnen ook thuis inloggen en oefenen. Eind oktober moet de eerste toets gemaakt zijn.
Voor begrijpend lezen kunnen kinderen die wat extra oefening nodig hebben deze week de les 'Aankoop van twee Rembrandts' maken uit het archief van Nieuwsbegrip.

De kinderen weten hoe ze kunnen inloggen op de site van Nieuwsbegrip en vervolgens moeten ze naar het archief gaan. Onder het kopje schooljaar 2015-2016 kunnen ze bij week 40 de les over Rembrandt vinden. Het is de bedoeling dat ze het onderdeel 'Andere tekstsoort' maken. Woordenschat hoeft niet(mag natuurlijk wel).

Methode Blink.

Tijdens de tafeltjesmiddag hebben veel ouders uitleg gekregen van zoon of dochter over onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over deze methode. Het ziet er allemaal erg mooi uit met prachtige bronnenboeken en fantastische software. De leerlingen moeten ook regelmatig op onderzoek uit en dat nodigt echt uit! 
Aanstaande dinsdagmiddag gaan de kinderen in kleine groepjes met de ipad er op uit om planten te zoeken in de vijf plantenrijken die er zijn. Als er ouders zijn die eens willen zien hoe dit gaat dan zijn ze dinsdagmiddag vanaf kwart voor twee welkom om mee te gaan met een groepje. Het mes snijdt aan twee kanten, want dan heb ik meteen wat extra begeleiding. 
Bij regen of slecht weer,  verplaats ik de les naar donderdagmorgen half 12. 

 

Week 39 ( 24 - 28 september 2018 )
Tafeltjesmiddag.
Dinsdagmiddag 25 september is de tafeltjesmiddag. 

Omgekeerde oudergesprekken.

Afgelopen week zijn de oudergesprekken niet door gegaan i.v.m. mijn afwezigheid. Ik heb te maken gehad met een korte verstoring van mijn evenwichtsorgaan. Gelukkig gaat het nu een stuk beter en deze week wil ik op woensdag- en donderdagmiddag de gesprekken inhalen. Ik zal een nieuw intekenformulier op de deur van de klas hangen! Mocht een gesprek op één van deze dagen niet lukken, maak dan even afspraak met mij op een ander moment.

Huiswerk. 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. Dit blad wordt vrijdag 28 september nagekeken en besproken.

Maandag hebben we de laatste aardrijkskundeles van het eerste thema. De kinderen krijgen maandag een leerblad mee naar huis. Aan het eind van de week zet ik de toets klaar op de computer, zodat de kinderen vanaf dat moment de toets in hun weektaaktijd kunnen maken. 
Vrijdag 28 september krijgen de kinderen ook de eerste topo oefenkaart mee naar huis. Deze kan thuis bestudeerd worden en voor de herfstvakantie moet iedereen de eerste toets op de computer hebben gemaakt.


Woordpakketten spelling.

Onderaan deze pagina van de weblog staan de woordpakketten van de spelling die we in groep 7 behandelen. Voor een deel zijn het werkwoorden, waarbij aangegeven staat wat ze daar precies van moeten weten. Nu beginnen we bijvoorbeeld met de drie vormen in de tegenwoordige tijd. 
Het andere deel zijn de 'gewone' spellingwoorden.
De dictees worden afgenomen in week 41. Er is dus nog voldoende tijd om deze afspraken thuis te oefenen. Dat kan op de BLOON manier, die onderaan deze weblog wordt uitgelegd.  


Week 38 ( 17 - 21 september 2018 )
Huiswerk.

Vrijdag hebben we het huiswerk nagekeken en hebben de kinderen weer een nieuw rekenblad mee naar huis gekregen. Vrijdag 21 september gaan we dit nakijken. Als de kinderen het eerder af hebben is het verstandig om het huiswerk alvast mee te nemen naar school.

Omgekeerde ouder-kind-leerkracht gesprekken.
Deze week worden de laatste gesprekken gevoerd en daarna zal ik gaan bekijken welke Nieuwsbegrip les er thuis kan worden gemaakt door de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Extra oefening is natuurlijk altijd goed dus ook leerlingen die goede resultaten halen met begrijpend lezen mogen deze oefeningen maken.

Tempo.
Een aantal leerlingen heeft moeite met het tempo op school. Sommige kinderen krijgen hun weektaak rekenen niet af en anderen hebben meer moeite met taal. In de klas heb ik afgesproken dat we de eerste weken gebruiken om weer in het schoolritme te komen, maar straks zal het tempo toch omhoog moeten en als het werk dan aan het eind van de dag of week niet af is, dan krijgen de kinderen een kopietje mee naar huis om het werk thuis af te maken. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met elk individueel kind.

Wereldoriëntatie.
Bij onze nieuwe methode komt het regelmatig voor dat de kinderen zelf onderzoek moeten doen of proefjes moeten uitvoeren. Hiervoor hebben we soms materialen nodig. De kinderen krijgen de opdracht om hier zelf achter aan te gaan en het zou fijn zijn als de ouders hier behulpzaam bij willen zijn.
Aan het eind van een thema(5 lessen) maken de kinderen een toets. Hiervoor krijgen ze een informatieblad mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit thuis wordt bestudeerd als voorbereiding op de toets. 

De kinderen oefenen op school voor topo, thuis kunnen de kinderen ook thuis inloggen en nieuw is dit jaar dat de kinderen ook kaartjes mee naar huis krijgen om de topo te oefenen. Voor de kerstvakantie zullen de kinderen drie toetsen maken. Aan de hand van deze toetsen zal het rapportcijfer worden bepaald.


Reminder.
Dinsdagmiddag 25 september 'Tafeltjesmiddag'. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe methodes te bekijken!
Week 37 ( 10 - 14 september 2018)
Vorige week.
Maandag 3 september zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7, een leuke enthousiaste groep, die hard werkt, maar kan ook ontzettend gezellig kan kletsen voor schooltijd, tussen de lessen door en in de middagpauze.
We zijn begonnen met twee nieuwe methodes. Eén voor taal en één voor wereldoriëntatie. Tijdens de tafeltjesmiddag kunnen de kinderen deze methodes aan de ouders laten zien en kan ik iets van de mooie digibord modules laten zien. Twee methodes die er aantrekkelijk uitzien en weer heel anders werken dan de oude methodes. Dat betekent dus aanpassen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.

Vrijdag 7 september zijn we gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Nieuwe lestijden.
Het vijf gelijke dagen model is natuurlijk even wennen, 's morgens iets eerder beginnen, een korte middagpauze waarbij we samen eten in de klas en dan om kwart over twee vrij. De kinderen waren vrijdag tijdens een gesprek over de eerste schoolweek heel tevreden over de nieuwe schooltijden, al missen ze de vrije woensdagmiddag wel. Nou ja, je kunt niet alles hebben!


Maandag.
Maandagmorgen moet ik voor controle van mijn heup naar het ziekenhuis. Marion Zuidema is mijn vervangster. 's Middags ben ik weer op school. 


Op maandag en dinsdag komt er een derde jaars Pabo student stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt deze maandag voor het eerst en hij blijft tot begin februari. Hij is afgelopen woensdag op school geweest en volgens mij hebben we het getroffen, het lijkt me een leuke, aardige meester.

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 14 september gaan we ze nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling willen we de komende weken eerst kijken hoe het op school gaat met de resultaten van spelling en daarna bekijken we of het verstandig is om huiswerk mee te geven.
Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen op verzoek huiswerk krijgen, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Dit ga ik tijdens de omgekeerde oudergesprekken bespreken met ouders en kinderen.


Omgekeerde oudergesprekken.

Bijna alle ouders hebben zich al ingeschreven voor de omgekeerde oudergesprekken. De intekenlijst hangt op de deur van het lokaal!

De weblog.
Ik probeer iedere week een stuk te schrijven op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


 

Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.

 
 
http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)
 
 
 


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)