Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.Week 50 ( 10 - 14 december )
Sinterklaas en kerst.

Afgelopen woensdag hebben we samen een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Nu in de laatste twee schoolweken op weg naar kerst. De kerstboom staat er weer en dit jaar zelfs een boom op het plein. Vanaf maandag mogen kinderen, die het leuk vinden, iets eerder op school komen en samen met Paulien buiten bij de boom gezellige kerstliedjes zingen.

Huiswerk.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling( een werkblad met op de achterkant signaaldictee 7), het leerblad van thema 2 over natuur en techniek, de toets die hier bij hoort maken de kinderen in week 50 of 51 op de computer, ze kiezen hier zelf een geschikt moment voor uit en voor topografie zijn twee kaarten meegegaan. Voor de topotoets moeten ze op de computer t/m level 9 de oefeningen hebben gedaan. Deze oefeningen maken de kinderen op school of thuis, ze weten zelf hoe ze moeten inloggen. De toets mogen ze in december of in januari maken. De toets maken ze op school.
Vrijdag is het nieuwe blad voor rekenen meegegeven. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Facebook eigenaar geeft miljarden weg' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week zijn we op school bezig met woordpakket 11. Hier worden de woorden behandeld waar je een c schrijft maar een k hoort. Bijvoorbeeld: conclusie.

Week 49 ( 3 - 7 december )
Sinterklaas.

Woensdag 5 december vieren we 'Sinterklaas' in de klas. U heeft hierover afgelopen week een Parro ontvangen. We gaan er een gezellige dag van maken!
In verband met  dit feest verschuift het huiswerk voor de werkwoordspelling naar dinsdag 4 december.


Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe blad voor werkwoordspelling weer mee naar huis gegaan. Dit keer aan de ene kant een werkblad en aan de andere kant controledictee 6.
Vrijdag hebben we het huiswerk voor rekenen weer nagekeken en besproken, 's middags zijn de nieuwe opgaven meegegaan naar huis.
De meeste kinderen hebben de afgelopen week de toets over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De rest maakt de toets deze week. De kinderen kiezen zelf een dag uit.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Klimaattop Parijs' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week gaan we aan de slag met pakket 10. Woorden waarin de s wordt uitgesproken als c. Bijvoorbeeld ceintuur(zie de woordpakketten onderaan deze weblog)

Reminder.
Denkt u aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek?! Mocht u het al hebben gedaan.....bedankt!

Week 48 ( 26 - 30 november )
Vrije dag.

Maandag 26 november zijn alle kinderen van de Tiggeldobbe vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

Huiswerk.
Woensdag is er weer een huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegegaan naar huis. Het is deze keer een oefenblad en signaaldictee 6.
Vrijdag hebben de kinderen het nieuwe oefenblad met redactiesommen meegekregen.

We hebben voor geschiedenis(Blink) het tweede thema afgesloten en daarom is vrijdag het daarbij behorende leerblad meegegeven naar huis. In week 48 of 49 kan de digitale toets worden gemaakt. De kinderen kiezen hier zelf een geschikt moment voor uit. Ik adviseer om niet te lang te wachten, want nu zitten de lessen over de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen.

Voor begrijpend is de volgende les aan de beurt: Nieuwsbegrip archief 2015-2016 week 48 'Enorme diamant gevonden'.


Spelling.
Met spelling beginnen we deze week met blok 3. De woorden van pakket 9 kunnen deze week thuis geoefend worden. Het zijn dit keer de verleden tijd van sterke werkwoorden die centraal staan. In onze oude methode noemden we deze de klankveranderende werkwoorden, nu dus de sterke werkwoorden.

Week 47 ( 19 - 23 november )
Bureau Halt.

De voorlichting die de kinderen hebben gekregen ging over omgaan met groepsdruk. Het was een interessante les met veel afwisseling en vooral veel zinvolle informatie. Nu er maar vanuit gaan dat in contact komen met Halt alleen op school plaatsvindt via dit soort voorlichtingsbijeenkomsten. Voorkomen is beter dan genezen!

Huiswerk.
Afgelopen woensdag is het nieuwe huiswerk voor werkwoordspelling weer meegegaan. Dit keer signaal- en controledictee 5.
Vrijdag zijn de nieuwe redactiesommen weer meegegaan.
Deze week moeten de kinderen de toets 'Klimaatkwesties' maken(als ze dat nog niet hebben gedaan). 

Voor begrijpend lezen staat deze week de les 'Parijs rouwt' week 47 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip op het programma.


Spelling.

Deze week worden de woorden van blok 2, woordpakket 5 t/m 8, getoetst. Op dinsdag een signaaldictee, waarna we op woensdag en donderdag extra gaan oefenen en vervolgens maken de kinderen op vrijdag het controledictee.

Reminder.
Maandag 26 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

Week 46 ( 12 - 16 november )
Gastles Basem Mohammed.
Afgelopen vrijdag hebben we bezoek gehad van Basem Mohammed, een Syrische vluchteling, die nu twee jaar in Sauwerd woont. Hij vertelde een indringend verhaal over zijn leven in Syrië en zijn vlucht naar Nederland. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en stelden goede vragen. Zeker een leerzame ervaring voor zowel de kinderen als Basem.

Huiswerk.

Afgelopen woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling(signaal- en controledictee 4) mee naar huis gegaan en op vrijdag het blad met nieuwe redactiesommen. De meeste leerlingen hebben het huiswerk een week later keurig ingeleverd, af en toe is iemand het vergeten of het huiswerk kwijt. Wilt u als ouders hier een helpende hand toesteken? Spreek met uw kind een vaste plaats af om het huiswerk te bewaren, plan vaste momenten om het werk te maken en kies vaste dagen uit om het huiswerk weer mee te nemen naar school. Op woensdag kijken we de werkwoordspelling na en op vrijdag de redactiesommen.
Alle kinderen hebben afgelopen week de natuurtoets gemaakt en maandag 12 november gaat het leerblad van thema twee van aardrijkskunde mee naar huis. Het thema was 'Klimaatkwesties'. In week 46 of 47 kunnen de kinderen deze toets dan digitaal maken. Ze plannen hier zelf een moment voor tijdens de weektaaktijd.

Voor begrijpend lezen is de les 'Nieuwe voedingsadviezen' week 46, archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week pakket 8. De letterzetter en de letterrover. In de oude methode noemden we dit de woorden met een korte of een lange klank. Dit blijkt, ook in groep 7 en 8, een spellingafspraak waar erg veel fouten in worden gemaakt. Ik denk dat het daarom goed is dat alle leerlingen hier extra op oefenen.

Gastles Halt.

Woensdag 14 november krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 voorlichting van Bureau Halt.

Reminder.

* In week 46 en 47 zijn de 10 minuten gesprekken gepland. Op dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 22 of vrijdag 23 november hebben een aantal ouders zich ingeschreven voor een gesprek. Datum of tijd vergeten? Het schema hangt op de deur van de klas. 
* Denkt u aan het inleveren van het toestemmingsformulier gebruik filmmateriaal!? 


Week 45 ( 5 - 9 november )
Huiswerk.
Afgelopen maandag 29 oktober hebben de kinderen een leerblad van natuur mee naar huis gekregen. Deze week moeten ze de toets maken op school. Ze mogen zelf een moment kiezen om deze toets op de computer te maken.
Woensdag is voor de werkwoordspelling een nieuw huiswerkblad meegegaan. Hierop staan signaal- en controledictee 3. Woensdag 7 november gaan we dit blad nakijken.
Vrijdag is rekenen nagekeken en besproken. Het blad met nieuwe redactiesommen wordt 9 november nagekeken.

Voor begrijpend lezen kunnen de kinderen deze week de les 'Chinese panda's naar Nederland', week 45 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip maken. 


Topo.

In week 44 hebben alle leerlingen tussentoets A van Europa gemaakt. In de maand november is het de bedoeling dat ze op school en thuis de oefeningen maken die horen bij tussentoets B. Aan het eind van deze maand moeten ze de toets die hierbij hoort gemaakt hebben. Vrijdag 2 november hebben ze voor topo een dubbele kaart meegekregen die ze thuis kunnen oefenen.

Spelling.
Deze week oefenen we pakket 7. Woorden met isch/ische. 

Brieven mee naar huis.
Veel informatie wordt via Parro verspreid, maar af en toe gaat er andere info op papier mee naar huis. Deze week is de brief over de 10 minuten gesprekken meegegaan, het toestemmingsformulier over het gebruik van filmmateriaal en een uitnodiging van het CSG voor ouders en leerlingen van groep 7 voor de 'Franse dag'.

Werkstuk.

Op donderdag heb ik in de klas uitleg gegeven over het maken van een werkstuk. Onderaan deze weblog is hierover informatie te vinden in een PDF bestand. De kinderen hebben een formulier meegekregen naar huis waarop precies te vinden is waar het werkstuk op wordt beoordeeld. Ook de volgorde van de inhoud is hier gemakkelijk af te lezen. De werkstukken moeten uiterlijk 18 april(voor de meivakantie) worden ingeleverd. Na de meivakantie houden de kinderen een spreekbeurt over hun werkstuk. 
Ik heb met de kinderen afgesproken dat ze de komende tijd langs komen met het onderwerp van hun werkstuk met daarbij een hoofdstukindeling. We kunnen dan samen bespreken of het onderwerp geschikt is en of de hoofdstukindeling goed is.


Gastles Syrische vluchteling.
Vrijdag 9 november komt Basem Mohammed in de klas om iets te vertellen over Syrië, zijn vlucht naar Nederland en zijn verblijf hier. Basem is zelf leerkracht geweest in zijn eigen land en hij zou hier ook graag voor de klas willen staan. Hij is nu drie jaar hier en zijn Nederlands is nog niet goed genoeg voor een baan in het onderwijs. Hij wil wel graag kennis maken met het onderwijs in Nederland en zijn verhaal doen.

Via 'Colourful Het Hogeland' zijn wij benaderd en wij willen Basem graag de gelegenheid geven om die belangrijke ervaring op te doen. 


Week 44 ( 29 oktober - 2 november )
Huiswerk.
De kinderen hebben de woensdag voor de herfstvakantie weer huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling. Het is deze keer signaal- en controledictee 2. Op 31 oktober gaan we dit nakijken.
Vrijdag 19 oktober is er ook weer een werkblad met redactiesommen mee naar huis gegaan. Twee november gaan we het nakijken.
De kinderen die huiswerk maken voor begrijpend moeten deze week les 43 'Wintertijd' uit het archief 2015-2016 van nieuwsbegrip maken.

We hebben van Blink van het onderdeel Natuur en techniek het eerste thema behandeld. Maandag 29 oktober krijgen ze hierover een leerblad mee naar huis. In week 44 of 45 mogen de leerlingen zelf een moment plannen om de toets digitaal te maken.

Succes met het maken/leren van het huiswerk!


Spelling.
Deze week gaan we bezig met woordpakket 6( blok 2) Het zijn de woorden met een i waar je een ie hoort. De woordpakketten staan onderaan deze bladzijde van de weblog. Thuis oefenen is, zeker voor kinderen die moeite hebben met spelling, zeer aan te bevelen.

Voorleeswedstrijd.
Rozemarijn Franssen uit groep 8 is de voorleeskampioen geworden en zij  mag onze school in de volgende ronde vertegenwoordigen. Juul is reservekampioen geworden, een knappe prestatie, gefeliciteerd!


Week 42 ( 15 - 19 oktober )
Bezoek Kinderboekenhuis.

Maandagmorgen gaan de groepen 7 en 8 naar het Kinderboekenhuis in Winsum. Het valt allemaal onder schooltijd dus u hoeft als ouders nergens rekening mee te houden. De gymles vervalt wel, dus de gymkleren kunnen thuis blijven.

Huiswerk. 
Woensdag 17 oktober bespreken we voor de eerste keer het huiswerk voor de werkwoordspelling. De kinderen hebben afgelopen week het oefenblad mee naar huis gekregen. 
Afgelopen donderdag hebben we het eerste blok voor geschiedenis(De Eerste Wereldoorlog) afgesloten en de kinderen hebben die dag een leerblad mee gekregen naar huis.

Deze week gaan ze hierover een toets maken op de computer. De kinderen mogen zelf een moment plannen in de weektaak. 
Vrijdag 19 oktober bespreken we het rekenhuiswerk. 
Voor begrijpend lezen is de les 'Uitreiking Nobelprijzen',  archief  Nieuwsbegrip 2015-2016 week 42 aan de beurt.
De kinderen hebben een inlogcode meegekregen voor Blink om thuis de topo te kunnen oefenen. Daarvoor moet u op de computer naar de volgende site
 https://start.blink.nl/ 
Hier verschijnt dan het inlogscherm waar de schoolcode, gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevuld.

Voorleeswedstrijd.
We gaan maandag twee kandidaten uit onze klas kiezen die vrijdag mee mogen doen aan de Tiggeldobbe finale. Het is fijn dat er zoveel kinderen mee hebben gedaan aan de voorronde. Opvallend was dat veel kinderen eigenlijk te goed lezen, oftewel, te snel. Goed voorlezen is best moeilijk en om aan alle regeltjes te voldoen is voor veel kinderen een hele opgave. 
We hopen er samen vrijdag een mooie dag van te maken met de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt en afsluitend het boekenbal.
En dan .......... een weekje vrij. Prettige herfstvakantie allema
al!Week 41 ( 8 - 12 oktober 2018 )
Huiswerk.
Vrijdag 5 oktober hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. We gaan dit vrijdag 12 oktober nakijken en bespreken.
Woensdag 10 oktober krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee voor werkwoordspelling. Dit huiswerk wordt een week later op woensdag nagekeken en besproken. 
Voor de leerlingen die thuis begrijpend lezen oefenen is deze week de volgende les van Nieuwsbegrip aan de beurt. Archief 2015-2016, week 41 'Kinderboekenweek'. 


Voorleeswedstrijd.
Deze en de volgende week gaan de leerlingen die mee willen doen aan de voorronde van de voorleeswedstrijd hun favoriete stukje voorlezen aan de klas. Samen bepalen we dan wie de voorleeskampioenen(twee leerlingen) van onze klas zijn en zij mogen dan op 19 oktober meedoen aan de finale. Vrijdag 5 oktober hebben ze een papier meegekregen naar huis waar tips op staan en de voorwaarden waar het boek aan moet voldoen. Succes met de voorbereiding!

Spelling.
Deze week is de toetsweek voor spelling. Dinsdag is de signaaltoets, woensdag en donderdag is de remediëring/herhaling en verrijking en vrijdag de controletoets. Thuis kunnen de kinderen de woorden van blok 1 oefenen via de link onderaan deze weblog.

Reminder.
Denkt u aan het inleveren van de foto's!
Week 40 ( 1 - 5 oktober 2018 )
Kinderboekenweek.

Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema 'Vriendschap'. Wethouder Harmannus Blok zal op deze dag komen voorlezen in onze groep. De kinderen gaan ook allemaal een gedicht schrijven over het thema en deze gedichten zullen bij het lokaal worden opgehangen.
Maandag 15 oktober gaan we samen naar de tentoonstelling in het 'Kinderboekenhuis' en Romke Visser zal daar een gastles verzorgen. 
Vrijdag 19 oktober wordt 's morgens in de gemeenschappelijke ruimte de voorleeskampioen van de Tiggeldobbe gekozen. Tijdens de kinderboekenweek worden in de groepen 6/7, 7 en 8 de voorrondes gehouden en de vijf beste lezers mogen 19 oktober voor een echte jury voorlezen en deze jury zal dan bepalen wie zich dit schooljaar voorleeskampioen van de Tiggeldobbe mag noemen. 
's Middags sluiten we af met de traditionele boekenmarkt en het boekenbal. 


Huiswerk.
Vrijdag 28 september is er weer huiswerk voor rekenen mee naar huis gegaan. Vrijdag 5 oktober gaan we dit nakijken en bespreken. De kinderen hebben ook twee kaarten meegekregen voor topo. Een blinde kaart en een kaart met namen. Het bestuderen van deze kaart alleen, is niet voldoende om een goed cijfer te halen voor de topotoets. De kinderen moeten ook het programma van 'topomaster' op de computer volgen. Hier krijgen ze op school tijd voor, maar de kinderen kunnen ook thuis inloggen en oefenen. Eind oktober moet de eerste toets gemaakt zijn.
Voor begrijpend lezen kunnen kinderen die wat extra oefening nodig hebben deze week de les 'Aankoop van twee Rembrandts' maken uit het archief van Nieuwsbegrip.

De kinderen weten hoe ze kunnen inloggen op de site van Nieuwsbegrip en vervolgens moeten ze naar het archief gaan. Onder het kopje schooljaar 2015-2016 kunnen ze bij week 40 de les over Rembrandt vinden. Het is de bedoeling dat ze het onderdeel 'Andere tekstsoort' maken. Woordenschat hoeft niet(mag natuurlijk wel).

Methode Blink.

Tijdens de tafeltjesmiddag hebben veel ouders uitleg gekregen van zoon of dochter over onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over deze methode. Het ziet er allemaal erg mooi uit met prachtige bronnenboeken en fantastische software. De leerlingen moeten ook regelmatig op onderzoek uit en dat nodigt echt uit! 
Aanstaande dinsdagmiddag gaan de kinderen in kleine groepjes met de ipad er op uit om planten te zoeken in de vijf plantenrijken die er zijn. Als er ouders zijn die eens willen zien hoe dit gaat dan zijn ze dinsdagmiddag vanaf kwart voor twee welkom om mee te gaan met een groepje. Het mes snijdt aan twee kanten, want dan heb ik meteen wat extra begeleiding. 
Bij regen of slecht weer,  verplaats ik de les naar donderdagmorgen half 12. 

 

Week 39 ( 24 - 28 september 2018 )
Tafeltjesmiddag.
Dinsdagmiddag 25 september is de tafeltjesmiddag. 

Omgekeerde oudergesprekken.

Afgelopen week zijn de oudergesprekken niet door gegaan i.v.m. mijn afwezigheid. Ik heb te maken gehad met een korte verstoring van mijn evenwichtsorgaan. Gelukkig gaat het nu een stuk beter en deze week wil ik op woensdag- en donderdagmiddag de gesprekken inhalen. Ik zal een nieuw intekenformulier op de deur van de klas hangen! Mocht een gesprek op één van deze dagen niet lukken, maak dan even afspraak met mij op een ander moment.

Huiswerk. 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. Dit blad wordt vrijdag 28 september nagekeken en besproken.

Maandag hebben we de laatste aardrijkskundeles van het eerste thema. De kinderen krijgen maandag een leerblad mee naar huis. Aan het eind van de week zet ik de toets klaar op de computer, zodat de kinderen vanaf dat moment de toets in hun weektaaktijd kunnen maken. 
Vrijdag 28 september krijgen de kinderen ook de eerste topo oefenkaart mee naar huis. Deze kan thuis bestudeerd worden en voor de herfstvakantie moet iedereen de eerste toets op de computer hebben gemaakt.


Woordpakketten spelling.

Onderaan deze pagina van de weblog staan de woordpakketten van de spelling die we in groep 7 behandelen. Voor een deel zijn het werkwoorden, waarbij aangegeven staat wat ze daar precies van moeten weten. Nu beginnen we bijvoorbeeld met de drie vormen in de tegenwoordige tijd. 
Het andere deel zijn de 'gewone' spellingwoorden.
De dictees worden afgenomen in week 41. Er is dus nog voldoende tijd om deze afspraken thuis te oefenen. Dat kan op de BLOON manier, die onderaan deze weblog wordt uitgelegd.  


Week 38 ( 17 - 21 september 2018 )
Huiswerk.

Vrijdag hebben we het huiswerk nagekeken en hebben de kinderen weer een nieuw rekenblad mee naar huis gekregen. Vrijdag 21 september gaan we dit nakijken. Als de kinderen het eerder af hebben is het verstandig om het huiswerk alvast mee te nemen naar school.

Omgekeerde ouder-kind-leerkracht gesprekken.
Deze week worden de laatste gesprekken gevoerd en daarna zal ik gaan bekijken welke Nieuwsbegrip les er thuis kan worden gemaakt door de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Extra oefening is natuurlijk altijd goed dus ook leerlingen die goede resultaten halen met begrijpend lezen mogen deze oefeningen maken.

Tempo.
Een aantal leerlingen heeft moeite met het tempo op school. Sommige kinderen krijgen hun weektaak rekenen niet af en anderen hebben meer moeite met taal. In de klas heb ik afgesproken dat we de eerste weken gebruiken om weer in het schoolritme te komen, maar straks zal het tempo toch omhoog moeten en als het werk dan aan het eind van de dag of week niet af is, dan krijgen de kinderen een kopietje mee naar huis om het werk thuis af te maken. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met elk individueel kind.

Wereldoriëntatie.
Bij onze nieuwe methode komt het regelmatig voor dat de kinderen zelf onderzoek moeten doen of proefjes moeten uitvoeren. Hiervoor hebben we soms materialen nodig. De kinderen krijgen de opdracht om hier zelf achter aan te gaan en het zou fijn zijn als de ouders hier behulpzaam bij willen zijn.
Aan het eind van een thema(5 lessen) maken de kinderen een toets. Hiervoor krijgen ze een informatieblad mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit thuis wordt bestudeerd als voorbereiding op de toets. 

De kinderen oefenen op school voor topo, thuis kunnen de kinderen ook thuis inloggen en nieuw is dit jaar dat de kinderen ook kaartjes mee naar huis krijgen om de topo te oefenen. Voor de kerstvakantie zullen de kinderen drie toetsen maken. Aan de hand van deze toetsen zal het rapportcijfer worden bepaald.


Reminder.
Dinsdagmiddag 25 september 'Tafeltjesmiddag'. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe methodes te bekijken!
Week 37 ( 10 - 14 september 2018)
Vorige week.
Maandag 3 september zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7, een leuke enthousiaste groep, die hard werkt, maar kan ook ontzettend gezellig kan kletsen voor schooltijd, tussen de lessen door en in de middagpauze.
We zijn begonnen met twee nieuwe methodes. Eén voor taal en één voor wereldoriëntatie. Tijdens de tafeltjesmiddag kunnen de kinderen deze methodes aan de ouders laten zien en kan ik iets van de mooie digibord modules laten zien. Twee methodes die er aantrekkelijk uitzien en weer heel anders werken dan de oude methodes. Dat betekent dus aanpassen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.

Vrijdag 7 september zijn we gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Nieuwe lestijden.
Het vijf gelijke dagen model is natuurlijk even wennen, 's morgens iets eerder beginnen, een korte middagpauze waarbij we samen eten in de klas en dan om kwart over twee vrij. De kinderen waren vrijdag tijdens een gesprek over de eerste schoolweek heel tevreden over de nieuwe schooltijden, al missen ze de vrije woensdagmiddag wel. Nou ja, je kunt niet alles hebben!


Maandag.
Maandagmorgen moet ik voor controle van mijn heup naar het ziekenhuis. Marion Zuidema is mijn vervangster. 's Middags ben ik weer op school. 


Op maandag en dinsdag komt er een derde jaars Pabo student stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt deze maandag voor het eerst en hij blijft tot begin februari. Hij is afgelopen woensdag op school geweest en volgens mij hebben we het getroffen, het lijkt me een leuke, aardige meester.

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 14 september gaan we ze nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling willen we de komende weken eerst kijken hoe het op school gaat met de resultaten van spelling en daarna bekijken we of het verstandig is om huiswerk mee te geven.
Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen op verzoek huiswerk krijgen, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Dit ga ik tijdens de omgekeerde oudergesprekken bespreken met ouders en kinderen.


Omgekeerde oudergesprekken.

Bijna alle ouders hebben zich al ingeschreven voor de omgekeerde oudergesprekken. De intekenlijst hangt op de deur van het lokaal!

De weblog.
Ik probeer iedere week een stuk te schrijven op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


 

Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.

 
 
http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)
 
 
 


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)