Waar plek is voor ieder kind.  Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen. Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  

Ook jouw kind is welkom !
Nieuwsgierig of meer weten ? 
Maak een afspraak voor meer informatie, kennismaking of rondleiding:
0595-441831 / obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl 

Meer weten of direct aanmelden kan via de link: aanmelden kinderen

Wouter van Riet, adjunct-directeur 

 
Laatste nieuws      
 
 🎨 Ontmoeten, verbinden en verrijken 🎨
Een gezamenlijk project; het drukken van een poster met de kinderen van de Tiggeldobbe en de Piramiden, en de bewoners van Twaalf Hoven. Dit werd begeleid door door het grafisch museum Groningen, het Grid.

GRID 12hoven drukwerk

 
 
Onze school in  de Tirrel: Volg ons via onderstaande kanalen:  
 
Onze site is bijgewerkt op  20 november 2022
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de directeur.