op onze site.
Met informatie over wie we zijn en 
wat we doen 

     

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen.  
    

    
Laatste nieuws


en...   graag  tot  26 augustus  !!
 
  • Heb jij je  vakantiefoto met de Tiggeldobbe-ballon a gemaild naar: ballontiggeldobbe@gmail.com  We plaatsen de foto's op FaceBook. Daarna bundelen maken we het tot één groot geheel en publiceren dat in school. De drie foto's die het meest tot de verbeelding spreken drukken we af op de Tiggeltjes en op de website. Doe je best en allemaal een hele fijne vakantie gewenst!
  • We hebben al 30 inzendingen binnen. 
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht
  • Ons cultuur educatie plan is opnieuw goed bevonden. Voor de komende jaren krijgen we weer extra subsidie voor kunst en cultuur. Samen met de extra gelden van de Culturele Vrienden  kunnen we onze kinderen een mooi pakket aanbieden 
  • Vanaf augustus krijgen de kinderen vanaf groep 3 twee keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht Annemiek van Dijk.
  • Zij gaat ook in groep 4 de Rots & Water-training geven.     

Een greep uit deze maand


  • Lees voor alle nieuws  de Tiggeltjes
  • 12 juli tot en met 25 augustus   VAKANTIE........

Naast algemene informatie  ook info op .....
   de Tiggeltjes, onze maandbrief. 
 de leerlingenpagina met daaronder nieuws uit de groep 
             Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over alle scholen in Nederland (incl.  onze schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig. 
 
Onze site is bijgewerkt op  18 augustus 
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.