op onze site.
Met informatie over wie we zijn en 
wat we doen 

        

  Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich
in een veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
 
Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  
Of maak een afspraak voor meer info en/of een rondleiding via aanmelden kinderen.  
    

    
Laatste nieuws
  • De schoolformatie (groepsindeling) voor volgend jaar wordt 17 juni bekend gemaakt.
  • Naast de school zijn vijf bakken aangelegd om groenten en bloemen te laten groeien en bloeien. De kleuters hebben per groep een eigen kweekbak. (zie foto onder)
  • Cijfers zeggen lang niet alles, maar met de score van 541,3 op de Eindtoets zijn we blij! 
  • Het definitief ontwerp van  de Tirrel  is klaar. Deze  infographic  geeft een mooi overzicht
      
 

Een greep uit deze maand

  • Lees voor alle nieuws  de Tiggeltjes
  • Schoolreis van groep 3 is op 11 juni. Op 14 juni brengen ze een lentegroet in de Twaalf Hoven 
  • Meesters- en juffen dag is op 25 juni
  • Schoolreis groep 4/5: 26 juni en groep 6: gaat op 27 juni
  • De schoolreis/werkweek groep 8 naar Ameland is van  17 t/m 21 juni
  • Oud papier: 18 juni

Informatievoorziening

Zie  hier  hoe we ouders voorzien van informatie. 
   Tiggeltjes. onze maandbrief. 

   
Onder groepen vindt u de leerlingenpagina.  Daaronder Nieuws uit de groep. Hier  vindt u info van de leerkracht(en) voor hun groep.

         Scholen op de Kaart info over onze en andere scholen (incl.  de schoolgids)
 Voor foto's: klik hier!   Om ze te bekijken is een  wachtwoord nodig. 
 
Onze site is bijgewerkt op  17  juni
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.