Waar plek is voor ieder kind.  Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen. Kijk  hier  hoe we dat vorm geven.  

Ook jouw kind is welkom !
Nieuwsgierig of meer weten ? 
Maak een afspraak voor meer informatie, kennismaking of rondleiding:
0595-441831 / obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl 

Meer weten of direct aanmelden kan via de link: aanmelden kinderen

Wouter van Riet
Directeur obs Tiggeldobbe

 
Laatste nieuws      
 
Team obs Tiggeldobbe, mei 2023 
 
 
Onze school in  de Tirrel: Volg ons via onderstaande kanalen:  
 
Onze site is bijgewerkt op  21 mei 2023
Wij  gaan zorgvuldig om met de privacy. Voor het beleid hierover verwijzen we naar de site van L&E:  privacy  
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de directeur.