Richting en naamgeving

Op onze openbare school zijn alle kinderen, ongeacht hun geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging of culturele achtergrond, welkom. We besteden  daar positief en actief aandacht aan. Dat doen we o.a. met behulp van de methode Kleur. Kijk  hier  voor een kort filmpje.

We zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, veilig en thuis voelen. Het is onze ambitie om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft.  We sluiten zoveel mogelijk aan bij hun talenten en behoeften. 

Tiggeldobbe is een historische naam. Een tiggeldobbe is een plaats waar klei uitgegraven werd voor een tiggelwaark (= steenbakkerij). Tiggels zijn dus stenen. Later veranderde zo'n uitgegraven plek in een laagte met water (= dobbe).
De school is van  september 1977 en kwam (evenals De 9 Wieken) voort uit de Parkschool. Voordat de Parkschool er was (waar nu het gemeentehuis staat), stond de school midden in het dorp. Hier is nu de bibliotheek.