Informatie voor ouders             
 

De Tiggeltjes (onze nieuwsbrief):

Schooljaar 2022-2023
                                                                       Tiggeltjes mei 2023
        ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes april 2023        
        ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes maart 2023
                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes februari 2023
                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes januari 2023
                                                    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes december 2022
    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes november 2022
    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes oktober 2022
    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Tiggeltjes september 2022

Communicatie
                      
       Parro is ons digitale communicatiemiddel met ouders.

   Volg ons ook op Facebook en/of Instagram   

Schoolplan
In dit meerjarenplan  staan o.a. onze uitgangspunten. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden.  Meer lezen? klik op: Schoolplan

Schoolgids
In de  Schoolgids 2022-2023  vind je o.a. informatie, afspraken en de visie voor het huidige schooljaar. De gids wordt fysiek aan alle nieuwe ouders uitgereikt.  Hierin is ook het  Centrale schoolgids 2022-2023 vanuit het schoolbestuur te lezen. 

Informatiekalender
Deze  jaarkalender 2022-2023 met maandkalender  een  vol met  data, roosters en allerlei activiteiten. In de  tekst vindt je praktische informatie over onze school

Jaarverslag: 
Schooljaarverslag Tiggeldobbe 21-22 
Schooljaarplan Tiggeldobbe 21-22 incl. evaluatie

Corona draaiboek 2022-2023
​​​​​​​Draaiboek corona 2022-2023 Tiggeldobbe


Tiggel-tipjes
Een info-boekje voor de ouders van kleuters. Hierin staat de dagelijkse praktijk voor onze kleuters. Ouders krijgen dit bij het intakegesprek over hun kind.

Whiteboard en digitaal scherm
In de gangen hangen whiteboards met algemene informatie. Denk hierbij o.a. aan  info van verenigingen, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en culturele instellingen. Bij de kleuterlokalen en groep 3 hangt een digitaal informatiebord.

Informatie- of Tafeltjesmiddag
De bijeenkomst over de groep is in de periode na de zomervakantie. In de namiddag zal jouw kind je informeren over de leerstof, manier van werken, afspraken en de activiteiten. 
Voor de kleutergroepen worden de ouders van de kinderen die in de loop van het jaar op school komen, ook uitgenodigd.  Voor de groepen 7 en 8 is er nog wel een extra avond. Deze gaat specifiek over o.a.  het voortgezet onderwijs.

Kennismakingsgesprek
Aan het begin van het jaar nodigen wij jou en je kind  (vanaf groep 3) uit om samen met de leerkracht om tafel te zitten en nader kennis te maken. Aan de hand van de zgn. ontwikkelcirkel vragen we je samen met je kind dit gesprek voor te bereiden. Het geeft uw kind, u en ons een goede start om nader kennis te maken en om het jaar samen in te gaan.

Spreekavonden mèt uw kind
Drie keer per jaar stellen we ouders in de gelegenheid om te komen praten. Vanaf groep 5 nodigen wij ook uw kind hierbij uit.  
Deze 10-minuten gesprekken gaan over de vorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling. Mocht je eerder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, maak dan een afspraak. Wij zullen, indien we dat nodig vinden, jou ook eerder benaderen.

Scholen op de kaart

      Scholen op de Kaart  met info over alle scholen in Nederland

PS: Als je vragen hebt van algemene aard over het onderwijs of bijvoorbeeld vakantie kunt je via:      
Rijksoverheid - Basisonderwijs   en/of   Ouders en Onderwijs  antwoorden vinden
Ook bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs  kun je informatie krijgen en ..... eventueel lid worden.