Kinderen, ICT en media

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, smartphone, iPad en tablet spelen daarin een belangrijke rol. Ook op school werken we met ICT (informatie en communicatie technologie). iPads en laptops zijn een middel om goed onderwijs te geven. Op school krijgen alle kinderen structureel les om media-wijs te worden. We doen dat via Basicly

Kinderen kunnen vanuit huis/school op afstand werken. Dat doen we via een afgeschermd netwerk van ons schoolbestuur via Microsoft Team.  Hier vindt u de afspraken om te werken met Teams

Hebt u meer vragen?
Kijk dan eens op deze sites: https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/   of   https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
Voor info over o.a. instellingen en aanpassingen in apps zie:  https://veiliginternetten.nl/ 

HELPEN &  ONTDEKKEN  in plaats van verbieden!
Het is belangrijk dat ouders kinderen helpen hun weg in de virtuele wereld te vinden. Het best werkt dat door oprecht belangstelling te tonen voor wat ze digitaal doen en zien. Vraag regelmatig hoe het was online en wat ze hebben beleefd.  Want net als in de "echte" wereld moeten ze ook met deze wereld om leren gaan.
Hier bij een  brief om cyberpesten tegen te gaan