Kinderen, ICT en media

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, smartphone, iPad en tablet spelen daarin een belangrijke rol. Ook op school werken we met ICT (informatie en communicatie technologie).
iPads en laptops zijn een middel om goed onderwijs te geven.
Op school krijgen alle kinderen structureel les om media-wijs te worden. We doen dat via het Nationale Media  Paspoort. Meer informatie is te vinden op  www.nationaalmediapaspoort.nl 
Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Die kunt u lezen in de Tiggeltjes.


Kinderen kunnen vanuit huis/school op afstand werken. Dat doen we via een afgeschermd netwerk van ons schoolbestuur via Microsoft Team.  Hier  vindt u de afspraken om te werken met Teams

Hebt u meer vragen?
Kijk dan eens op deze sites:  https://www.mediaopvoeding.nl/    https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
Voor info over o.a. instellingen en aanpassingen in apps zie:  https://veiliginternetten.nl/  en voor je kind veilig online:     https://magazine.kaspersky.nl/jouwkindveiligonline/cover/

HELPEN &  ONTDEKKEN  in plaats van verbieden!
Het is belangrijk dat ouders kinderen helpen hun weg in de virtuele wereld te vinden. Het best werkt dat door oprecht belangstelling te tonen voor wat ze digitaal doen en zien. Vraag regelmatig hoe het was online en wat ze hebben beleefd.  Want net als in de "echte" wereld moeten ze ook met deze wereld om leren gaan.