Tevredenheid

Ouders vierjarigen
Aan ouders van kleuters die circa 4 maanden op school zitten,  vragen we via een lijst wat ze van ons en onze school vinden. De uitkomsten bespreken we in het team en met de medezeggenschapsraad.

Ouders, leerkrachten en leerlingen van 5 t/m 8
Eens per 3 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (gr. 5 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête.

Lauwers en Eems - Leerlingtevredenheidsonderzoek - OBS Tiggeldobbe 2023

Lauwers en Eems - Oudertevredenheidsonderzoek - OBS Tiggeldobbe 2023

 

Lauwers en Eems - Medewerkersonderzoek - OBS Tiggeldobbe 2023