Tevredenheid

Ouders vierjarigen
Aan ouders van kleuters die circa 4 maanden op school zit, vragen  we via een vragenlijst wat ze van ons en onze school vinden. De uitkomsten van de enquêtes bespreken we in het team en met de medezeggenschapsraad en nemen we zo mogelijk mee in de keuzes die we maken.

Ouders, leerkrachten en leerlingen van 6 t/m 8 (2016)
Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (gr. 5 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête. In november 2016 hebben we dit voor het laatst gedaan. (de nieuwe rapportages verschijnen binnenkort)
De rapportages hiervan met trends en vergelijkende landelijke cijfers zijn met het team en in de medezeggenschapsraad besproken. Gelukkig kregen we, naast kritische opmerkingen, veel positieve respons.
Aan de hand van de uitkomsten hebben we een plan gemaakt om zaken die we kunnen verbeteren, op te pakken. Daar zijn we grotendeels (uitstraling, decoratie van het gebouw en meer ICT-gebruik) al mee begonnen. We gaan ook aan de slag met andere verbeterpunten.
Naast de samenvatting met de uitkomsten van het onderzoek in een zogenaamde publieksposter, is hieronder ook de hele uitslag en het plan van aanpak te vinden. 

Ook via www.scholenopdekaart.nl  kunt u deze en andere informatie van onze en alle scholen in Nederland vinden. 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen we dat uiteraard graag. Een volgend onderzoek zal in 2018 plaats vinden. Zie voor de resultaten de rapportages hieronder:

Rapportage 2016   Trend Rapportage 2016   Korte samenvatting en plan van aanpak enquête 2016

Publieksposter 2016 obs Tiggeldobbe