Gymnastiek

De kleuters gymmen in ons speellokaal of ze spelen buiten. Wil je je kind(eren) gym-schoentjes mee geven? Het liefst met klittenband, een ruwe onderkant en beide schoenen voorzien van naam.

De kinderen van de andere groepen hebben twee keer per week gym in de Ripperdahal. Deze lessen worden gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek.
Ook voor hen geldt dat gym-kleding en schoenen verplicht zijn. Na afloop van de lessen mag er gedoucht worden. Een handdoek mee betekent voor ons dat je kind gaat douchen. Als kinderen niet mee kunnen doen met de gymles, verwachten wij een briefje met gemotiveerd verzoek aan de groepsleerkracht.Gymnastiekrooster 2022 - 2023
Dinsdag en donderdag

Ochtend
Groep
08.25 - 09.10 3
09.10 - 09.50 4
09.50 - 10.30 5
10.30 - 11:10 7
11:10 - 11.50 8b
Middag  
12.45 - 13.30 6
13.30 - 14.15 8a

                   

                   

Wieltjesdagen

29 SEPTEMBER 2022
13 APRIL 2023
22 JUNI 2023 


Oud papier op dinsdagen                            

Eens in de 3 à 4 weken is er een oud papiercontainer bij de school. Voor ons betekent dit een belangrijke extra inkomsten voor bijzondere activiteiten en materialen. Help ons door uw papier op te sparen en dit dan in de container te gooien. De volgende dinsdagen  staat de container bij school:

 
2022   2023
dinsdag 6 september 2022   dinsdag 10 januari 2023
dinsdag 4 oktober 2022   dinsdag 7 februari 2023
dinsdag 25 oktober 2022   dinsdag 7 maart 2023
dinsdag 22 november 2022   dinsdag 11 april 2023
dinsdag 20 december 2022   dinsdag 16 mei 2023
    dinsdag 13 juni 2023
    dinsdag 18 juli 2023
     


Ook lege cartridges, oude mobieltjes en batterijen zamelen wij in. Je kunt deze bij de kleuteringang in de speciale inzameldozen inleveren.