B


LEERLINGENPAGINA 
Hieronder komen foto's van het thema waar aan gewerkt wordt in de groep. De leerkracht schrijft onder de link "nieuws uit de groep" . Daar vindt u het nieuws uit de groep.De eerste twee prachtige kunstwerken zijn gemaakt!!

Stan

Voorbeeld van afbeelding


Giel


November / December


______________________________________________________________________________________________________________________________

Prachtige schilderijen zijn er door de kinderen gemaakt/


____________________________________________________________________________________________________________________________

We hebben de AU geleerd____________________________________________________________________________________________________________________________

Pepernoten bakken!!

Voorbeeld van afbeelding

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Een pepernotendictee. Schrijft het woord of de letter die op de "pepernoot"staat.
Voorbeeld van afbeelding

_____________________________________________________________________________________________________________________________


We zijn flink aan het oefenen met de verliefde harten. Samen zijn ze altijd 10


Voorbeeld van afbeelding


Oktober:

______________________________________________________________________________________________________________________________
Rekenles oppervlakte:

Hoeveel koekjes passen op de verschillende bakplaten.________________________________________________________________________________________________________________________
Bomen maken:

In het kader van ons thema hebben we hele mooie bomen gemaakt!


______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Chantal de Boer komt voorlezen.

Op de eerste dag van de kinderboekenweek kwam Chantal de Boer bij ons voorlezen. 
Chantal is voor haar danswedstrijden al vaak in het buitenland geweest. Ze heeft ons van alles verteld. De kinderen mochten haar ook nog vragen stellen. Het was erg gezellig

 ___________________________________________________________________________________________________________________________September
Bewegen, samenwerken en leren gaat goed samen in groep 3.
Vandaag moesten we in tweetallen op zoek gaan naar het getal dat niet op het kaartje stond.
Als we hem gevonden hadden, moesten we het getal er bij schrijven. _____________________________________________________________________________________________________________________________
Vandaag zijn we gestart met ons rekencircuit.
We hebben samen heel hard gewerkt om de opdrachten uit te voeren.Voorwerpen bij getalkaartjes zoeken. Getallen splitsen met knijpers.
______________________________________________________________________________________________________________________________
 


Druk bezig met het vouwen van de bus van Lijn 3.

______________________________________________________________________________________________________________________________

In groep 3 moeten we al heel veel doen, lezen, schrijven, rekenen,
maar gelukkig mogen we ook nog steeds spelen.

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ja eindelijk is het dan zover. We zitten in groep 3. Op onze eerste schooldag kregen we een mooie stoetboom van meester Jaap.