LEERLINGENPAGINA

Hieronder komen verhalen te staan geschreven door de leerlingen zelf. De leerkracht schrijft onder de link "nieuws uit de groep" . Daar vindt u het nieuws uit de groep, extra informatie m.b.t. de vakken, huiswerk,  thuiswerken,  enz…

15-04-2022
Maandag: We begonnen de dag met een rekentoets. Vervolgens deden we spelling en dat ging deze week over het bijvoeglijk voltooid deelwoord. Daarna deden we een taaltoets en schreven we een stuk over uit ons leesboek. Dinsdag: We begonnen met het tweede deel van de rekentoets. Vervolgens combineerden we les 2 en 3 van spelling. Daarna oefenden we taal nog even extra. Na de pauze gingen we met groep 7b en groep 8 gymen. Woensdag: We begonnen met de laatste taaltoets. Daarna werkten we nog even aan rekenen en deden we het spellings dictee. Daarna gingen we nog noten schieten en werken aan een eggspiriment.
Groetjes Sanne08-04-2022
Maandag: maandag zijn we begonnen met lezen dat is nu nieuw dat we dat elke ochtend een half uurtje lezen daarna hebben we gerekend daar was niet heel veel bijzonders bij daarna taal en toen kleur. Blink was een nieuw thema les 1 
Geschiedenis dat ging over na de tweede wereldoorlog.
Dinsdag: we begonnen natuurlijk met lezen en daarna rekenen. Spelling was les 3 en daarna taal. Engels hadden we een nieuw thema thema vier en dat gaat over dieren dat is echt super leuk en toen gingen we naar huis doei!
Donderdag: donderdag begonnen we met estafette inplaats van lezen daarna gingen we rekenen de laatste les van dit blok. We hadden het over hoe je sommen uit verhaaltjes haalt en dat ging bij de meeste wel goed en de stagiaire had een breuken memorie gemaakt en we vonden die allemaal heel leuk. Daarna gingen we taal doen les 9. We moesten een formulier in voeren. Na de pauze hadden we een kwartiertje keuze werk en daarna gym en bij gym hadden we……….. tennissen partijtjes. Het was ook leuk. Na de andere pauze hadden we controledictee spelling en de natuurtoets en als laatst geschiedenis

Groetjes Saar

25-02-2022

Maandag: We hebben bij spelling een nieuw blok. Het gaat over het voltooid deelwoord. 
Dinsdag: We hebben vandaag een signaleringsdictee gedaan.
Woensdag: We hebben bij creatief een 3D tekening gemaakt. Dat was heel leuk.
Donderdag: We hebben helaas geen gym omdat juf Annemiek positief getest is. 
Vrijdag: We hebben de controletoets van taal gedaan en bij tekenen hebben we de huisjes met een gracht ervoor afgemaakt. De bedoeling van de huisjes is dat ze uiteindelijk 1 straat worden.
Groetjes Anna


18-02-2022

Maandag: We hebben de spellingtoets gedaan. We hebben ook een rekenles gedaan over cijferend vermenigvuldigen. We hebben een leuke les van taal gehad over persoonsvorm en onderwerp. Het was natuurlijk ook Valentijn!
Dinsdag: Vandaag hebben we op gym banken voetbal gedaan. Bij rekenen hebben we breuken herhaald. Spelling was ook leuk, we hebben woordpakketten herhaald en er een verhaal bij gemaakt.
Woensdag: We hebben een rekenles gedaan over graden Celsius. We hebben nieuwsbegrip gedaan, dat ging over een bedreigde diersoort. De koala. We moesten spelling oefenen voordat we de controle dictee gingen doen.
Donderdag: We hebben vandaag bij rekenen romeinse cijfers geleerd. Bij gym hebben we gelasergamed. Dit was de beste gymles ooit!
Groetjes Valerie


28-01-2022
Maandag: Een paar kinderen gingen de cito af maken. We gingen voor het verkeersexamen leren en opdrachten maken in een boekje. Met Engels hadden we het over hoe je gebouwen noemt in het Engels zoals de bioscoop. Dinsdag: Met gym gingen we de winterspelen doen maar dan binnen daar mee deden we: schaatsen, sleeën en curling. Met spelling hadden we het over wanneer je een hoofdletter gebruikt. Met Blink zagen we een meisje die een wereldreis had gemaakt.
Woensdag: We hadden niet zo veel bijzonders alleen hadden we het met rekenen over oppervlaktes.
Donderdag: We kregen onze portfolio's! Met gym deden we leuke dingen: de radslag oefenen, zelf tik spel verzinnen en een soort stok vechten je moet elkaar van het matje afduwen.
Vrijdag: We moesten ons huiswerk meenemen en kregen nieuw huiswerk weer mee. Op Vrijdag gaan we altijd met de taken bezig dus dat deden we nu ook. Met Blits hadden we het over venndiagrammen. En op het eind van de dag met tekenen maakten we huisjes met krijt die we op het eind naast elkaar gingen hangen

Geschreven door Isa


21-01-2022
Maandag: We begonnen met de rekentoets van blok 4. Met spelling begonnen we met woordpakket 14 en die ging over woorden die eindigen op -ig of -lijk.
Dinsdag: Voor rekenen gingen we verder met de toets. Met gym hadden we weer acrogym voor ons rapport. Engels ging over hoe je kan aangeven waar je heen moet of een ander ermee kan helpen. We hadden ook de taaltoets die ging over blok 3 en herhaling maar ook wat van blok 4.
Woensdag: We hadden de eerste taalles van blok 4. Met rekenen gingen we verder met na de toets en iedereen werkte op eigen niveau aan de hand van de toets resultaten. Ook begonnen we met de cito begrijpend lezen. Donderdag: We hadden gym van FC Groningen. We gingen ook verder met deel 2 van de cito begrijpend lezen, en we gingen verder met na de toets van rekenen.
Vrijdag: We hadden het laatste deel van de cito begrijpend lezen en we hadden blits les 2. Die les ging over zeeniveaus. We gingen ook nog weerwolven van wakkerdam spelen. En met tekenen moesten we diepte tekenen, dus zodat het lijkt of het echt is. 
Groetjes Sann

10-12-2021. 
Maandag:  toen hebben we woordpakket 12 van spelling gedaan. Dat ging over verkleinwoorden met o, a, e, u achteraan. Toen gingen we de klas versieren met kerst dingen en een kerstboom. Schrijven deden we daarna en als laats deden we natuur les 3 dat ging over elektriciteit. 
Dinsdag: eerst gingen we rekenen les 3, die ging over kilometer per uur uitrekenen. We deden ook nog Engels les 5 van thema 2 die ging over tijden zoals o'clock. Toen was er een heel leuke natuur les we moesten een poster maken over een wereldprobleem. Het groepje waar ik in zat had: hoe zou de wereld eruit zien zonder kleuren. 
Woensdag: we beginnen weer met rekenen les 2 dat ging over procenten bij diagrammen. Ik zelf vond het best makkelijk. En we deden nog nieuwbegrip over Max verstappen en toen gingen we een kerst sok maken met papier. 
Donderdag: de laatste rekenen les 4 dat ging over deelsommen afronden daarna gingen we spelling dictee doen over de verkleinwoorden met o, a, u, e ,  achteraan. We hebben met taal geleerd over begin rijm en eind rijm. 
Vrijdag: we gingen een rekenles over km per uur herhalen. We gaan vandaag ook ons sinterklaas huis werk bespreken. Met sterk werk hebben we een vaste tosti dag afgesproken. En iedereen moest de topografie toets over Europa af hebben maar ik had hem al lang af. 

Groetjes Lasse. 03-12-2021
Maandag: We hadden een rekentoets, we hadden bij taal een nieuw hoofdstuk en we hadden katvis gelezen. We gingen blink doen daar hadden we een superleuk proefje met elektriciteit, dat als we twee draadjes aan een lampje verbonden dan ging het lampje aan. Dat was echt heel erg leuk. 
Dinsdag: In de ochtend stond chocomelk, ranja, water op het bord en moesten we turven wat we wouden drinken bij sinterklaas, want vrijdag is sinterklaas op school. Daarna gingen de project toets van rekenen doen. We deden spellingles 2 met foutloos topper (fouloostopper is dat je alles goed hebt en heel netjes hebt geschreven dan krijg je een punt op class Dojo). Pauze was voor bij en gingen we keuze werk en daarna stillezen en gym daarna weer pauze en taal en blink. Toen naar huis.
Woensdag: We hadden het met basicly over reclames, toen moesten we raden welke reclame nep of echt was. Bijvoorbeeld: het leek of iemand de ander platstampte, maar diegene die plat gestamd werd die was ver weg van de camera en diegene die ging platstampen die was juist heel dichtbij. Dus dat hadden we in 3 groepen verdeelt en ieder groepje ging zo'n foto maken.
Vrijdag: was de leukste dag van de week, want we gingen de surprises openen en sinterklaas was op school. Weet je hoe die kwam? met de politieauto!! echt waar!! Toen we net wouden beginnen hoorde juf een sirene en het kwam dichter bij en toen op het school plein toen stapte sinterklaas uit dat was zo geinig. Daarna gingen we snel naar binnen, want het was koud. We gingen de surprises open maken. Ze waren echt heel mooi. We gingen met een dobbelsteen gooien en als je 1 kreeg mocht je de pepernoten challenge doen, bij 2 moest de dobbelsteen 2 plekken terug, bij 3 moest je een liedje zingen en daarna mocht je noch een keer bij 4 moest je van plek wisselen met ….. En bij 5 mocht je iemand ander zijn surprise pakken en bij zes je eigen als je eigen al had mocht je kiezen welk getal je wou bijvoorbeeld 4
Groetjes Saar26-11-2021
Maandag: Sommige kinderen kregen een herkansing op aardrijkskunde. Met spelling hadden we een c die klinkt als s. Ook hebben we verder gelezen met Katvis. We hebben de doelen van de klas besproken. Met kleur hebben we gepraat over eerlijkheid. 
Dinsdag: Met taal hadden we het over de directe en indirecte rede. Met gym deden we een soort honkbal en met Engels hadden we het over de seizoenen. Op het eind van de dag deden we circuit met rekenen, taal en spelling. Woensdag: In het begin was sinterklaas in de klas geweest! Er lagen overal in de klas pepernoten. Rekenen met procenten was een makkelijke les en met Basicly spraken we over echt of neppe foto's en video's op het internet. 
Donderdag: We hadden een hele leuke VR les en we mochten zelf ook een VR video maken. We deden taken in plaats van de les rekenen. 
Vrijdag: Huiswerk bespreken. Snelle rekenles over m2. Met blits hadden we het over slim zoeken op het internet. Met tekenen maakten we een spandoek voor meester Jaap die met pensioen gaat. En we hadden een sterkwerk vergadering. 
Groetjes Isa

19-11-2021
Maandag hadden we een signaleringstoets van spelling en we moesten met taal iets bedenken tegen kinderarbeid. Bij Kleur gingen we een vertrouwensspelletje doen en daarna gingen we luisteren naar een verhaal over een hyena en een ezel. We hadden ook nog een aardrijkskunde toets. 
Dinsdag hadden we een rekenles over de afstand-tijd grafieken. Met gym gingen we slagbal met obstakels doen. We hadden ook Engels we hebben het gehad over wanneer je on of at zegt. We hadden ook weer de eerste natuurles over welke materialen lazers en licht weerkaatsen.  
Woensdag hadden we gewoon een normale dag maar aan het eind van de dag hadden we een creatieve les en toen gingen we allemaal een kartonnen letter uitknippen en daar mat wolletjes omheen draaien. 
Donderdag hadden we van spelling een controle dictee. Daarna hadden we een rekenles over sommen zoals 37x12 onder elkaar uitrekenen. We gingen ook met z'n allen een boekje lezen genaamd Katvis. Met gym gingen we oefenen met gooien en vangen. Daarna hadden we een taalles over directe en indirecte rede. We hadden ook een muziekles waarbij we een eigen Sinterklaasliedje moesten maken. Daar gaan we volgende week mee verder.  
En we gingen.... lootjes trekken!!! 
Vrijdag hadden we met rekenen tijd voor de weektaak en met taal hadden we een zelfstandig werken les. We hadden ook Blits over speelschema's, daarna gingen we huiswerk bespreken. Aan het eind van de dag gingen we Weerwolven van Wakkerdam doen en daarna konden we nog even gaan tekenen of iets anders. 
Groetjes Norah12-11-2021
Hallo allemaal. Op maandag hebben we les gekregen over de dode hoek, dus kregen we uitleg waar de meneer ons kon zien en niet bij de vrachtwagen. We mochten ook nog in de vrachtauto zitten, dat was wel gaaf natuurlijk. We hadden ook nog een taal toets en iedereen had weer een voldoende. Dinsdag hadden we een les van engels en dat ging over de tijden. We hebben ook nog een leerblad gekregen voor volgende week voor de AK toets, die is volgende week maandag, dus moeten we allemaal goed leren. Woensdag hebben we de lampionnen afgemaakt. Iedereen heeft een groepje waar die mee gaat lopen.
Groetjes Tessa 


5-11-2021
Hallo allemaal. Op 25 November hebben we een VR-bril (Virtual Reality) gastles met groep 7 a en 7b. Verder zijn we deze week begonnen met onze lampionnen. We maken allemaal een soort fakkels met een thema. Deze week hadden we onze allereerste Engels toets en er waren alleen maar voldoendes! Met spelling hadden we het over de letterzetter en letterrover en met taal maakten we een informatieve tekst over Sint-Maarten. Dit was de eerste keer Nieuws uit de groep en iedere vrijdag komt er een nieuw stukje.
Groetjes Sanne