Vieringen & Groepsactiviteiten

Vijf keer per jaar zijn er vieringen. Er wordt door twee groepen een voorstelling voor de andere kinderen verzorgd. Ouders (en opa's en oma's)  zijn van harte welkom. De vieringen kondigen we aan op de Tiggeltjes. 

Vieringen 2018 - 2019
 
Groep groen en geel  Datum volgt
Groep 4 en 6 Woensdag 7 november 2018
Groep 6/7 en 7 Woensdag 27 maart 2019
Groep 3 en 4/5 Vrijdag 24 mei 2019
   
Andere feesten die we samen vieren zijn: Sint Maarten, het Sinterklaas, Kerst, Pasen en natuurlijk het Laatste Schooldag-feest met de traditionele pannenkoekenmaaltijd. Bij een aantal feesten is er contact met De Twaalf Hoven; voor de bewoners een feest. Ook voor onze kinderen en het is tevens een leuk uitje waar ze nieuwe ervaringen opdoen.
Ook voor de verjaardagen van de kinderen is er aandacht. Zij mogen als ze dat willen samen met twee klasgenoten "de klassen rond" en naast hun groep ook de meesters en juffen trakteren.

Voorbeeld van een traktatie van een 7-jarige

Groepsactiviteiten     

Een school is meer dan taal, lezen en rekenen. Daarom organiseren ook andere activiteiten. Dat geeft veel plezier en ook daar leren ze weer van.  Foto's van deze activiteiten te vinden op: www.tiggeldobbe.mijnalbums.nl (zie ook Nieuws & Fotoalbum)

Stoetbomen voor groep 3
In groep 3 krijgen de kinderen de eerste schooldag een stoetboom. Een versierde tak met broodjes (stoet), wat lekkers en een klein cadeautje. Een eeuwenoude traditie o.a. in Groningen. Het begin van een nieuwe stap in het leven van het kind. De stoetbomen worden uitgereikt door de  "bovenmeester" en de kinderen gaan op in optocht over het plein en worden met applaus begroet door de andere kinderen. Zie voor meer informatie over stoetbomen:  http://www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t=3&h=8

Voorleeswedstrijd
Ieder jaar doen we mee aan de landelijke voorleeswedstrijd. Hiervoor selecteren we d.m.v. voorleeswedstrijden kandidaten uit groep 7 en 8. In een leeswedstrijd strijden deze kandidaten om de voorleestitel. De winnaar gaat met supporters naar een provinciale wedstrijd. 

Project
Ieder jaar hebben we een project met een thema. In die week vervalt een deel de gewone lessen.  Zo zijn er (gast-)lessen, workshops, optredens, uitstapjes en excursies. Op de donderdagmiddag worden de resultaten aan de ouders gepresenteerd. Het project wordt ondersteund door de Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.

Boekenmarkt
Op de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie houden we in het kader van de kinderboekenweek, onze tweedehands boekenmarkt. Veel kinderen hebben thuis boeken die niet meer bij hun leeftijd passen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen deze boeken verkopen. Ook de leerlingen van groep 1 tot en met 4, hun ouders en andere belangstellenden mogen op school komen om boeken te kopen. Na afloop van de boekenmarkt vindt het boekenbal (disco) plaats.

Sint Maarten en Sinterklaas
Voor 11 november maken de leerlingen een lampion. De groepen 1 en 2 houden ook een lampionoptocht naar De Twaalf Hoven. Daar zingen ze voor de bewoners Sint Maartenliedjes.
Gelukkig maakt Sinterklaas ieder jaar tijd om ons te bezoeken. Na de vaak verrassende aankomst en ontvangst bezoeken Sint en Pieten de kinderen van groep 1 tot en met 4. De oudere kinderen hebben eerder lootjes getrokken en vieren het feest met surprises en gedichten.

Kerst en Pasen
Kerst vieren we voor de kerstvakantie.  De kinderen zingen op het schoolplein. Na het zingen is er voor de kinderen een kerstbuffet in de klas. Deze feestelijke maaltijd wordt door alle ouders klaargemaakt! Tijdens het kinderbuffet kunnen de ouders genieten van koffie, thee, glühwein en hapjes op het plein.
In iedere groep worden er rond Pasen paasactiviteiten gehouden. De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan neuten
schaiten.

Sport
Op sportgebied doen we mee aan voetbalwedstrijden en clinics van diverse sporten. In de winter vindt het jaarlijkse Schoolfutsaltoernooi plaats met teams voor jongens en meisje uit de groepen 7 en 8. In april is er het schoolvoetbaltoernooi op het veld. Hier doen vrijwel alle leerlingen van groep 7 en 8 aan mee. In mei houden de Winsumer basisscholen hun gezamenlijke sportdag voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8. 

Cultuur
We werken vanuit ons Cultuureducatieplan en organiseren allerlei activiteiten. Om het jaar bezoeken de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 bijv. een concert van het Noord Nederlands Orkest. Ook gaan leerlingen naar voorstellingen, tentoonstellingen en musea. Daarnaast zijn er voorstellingen, tentoonstellingen en gastlessen op school. De  Culturele Vrienden  van de Tiggeldobbe dragen hun steentje bij op cultuur op onze school te versterken.

In actie voor anderen
Scholen worden door allerlei organisaties benaderd om mee te doen aan (liefdadigheids-) acties. We maken daarin veelal in overleg met de leerlingenraad keuzes in. Er zijn een paar vaste acties die we steunen. Naast de kinderpostzegelactie doen we bijv. eens in de 2 jaar in het najaar doen wij mee met de landelijke actie 'Schaatsen voor water'. Hierbij worden de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gesponsord door familie, vrienden, enz. om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. Met de opbrengst van deze actie worden projecten opgezet, die er voor zorgen dat de mensen schoon drinkwater kunnen krijgen.

Schoolreizen
De kleuters en de kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 7 gaat 3 dagen naar Schiermonnikoog en groep 8 gaat traditiegetrouw op meerdaagse werkweek naar Ameland.

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag hebben we het ene jaar een vossenjacht en het andere een spelletjesochtend. Traditiegetrouw sluiten we af met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd op het plein.