Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van de groene groep. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. belangrijke data.

 

 
••••••••••••• agenda •••••••••••••

In het nieuwe schooljaar 2018 - 2019 hanteren wij een continurooster
en lunchen de kinderen op school:
maandag t/m donderdag: 8.25 - 14.15 uur
vrijdag: 8.25 - 12.00 uur
   
                                                

1e schooldag - 3 september
Schoolfotograaf - 13 september
Tafeltjesmiddag - 25 september
Start Kinderboekenweek - 3 oktober
Boekenmarkt - 19 oktober
Kabouterpad Domies Toen, Pieterburen - 31 oktober
10 minutengesprekken - 8 en 13 november
Lampionoptocht 12Hoven - 9 november
Kerstdiner - 20 december
10 minutengesprekken - 28 februari
Open dag nieuwe kleuters - 12 maart
Start projectweek - 18 maart
Afsluiting projectweek - 21 maart
Koningsspelen - 12 april
Paasspelletjes - 18 april
Viering - 5 juni
Meesters- & juffendag - 25 juni
Schoolreis Sanjesfertier Zwaagwesteinde - 18 juni
Rapport mee - 1 juli
Oudergesprekken - 8 juli
Laatste schooldag - 12 juli
 

............. Schoolvakanties 2018 - 2019 .............


Zomervakantie ----------- 21 juli t/m 2 september
Herfstvakantie ----------- 20 oktober  t/m 28 oktober
Studiedag team ----------- 26 november
Vrije middag ----------- 21 december
Kerstvakantie ----------- 22 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie ----------- 16 februari t/m 24 februari
Studiedag team ----------- 7 maart
Goede vrijdag ----------- 19 april
Meivakantie ----------- 19 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag ----------- 30 mei
Margedag ----------- 7 juni
2e Pinksterdag ----------- 10 juni
Zomervakantie vanaf 12.00 uur ----------- 12 juli t/m 25 augustus


Daarnaast kan het zijn dat we nog 1 of 2 dagen inplannen i.v.m. het traject rondom de nieuwe school.
We zullen u hier op tijd over inlichten.


 
 

 
 
Nieuwe kleuters
Als een "nieuwe" kleuter is aangemeld, worden de ouders samen met hun zoon of dochter ongeveer 6 weken voordat deze vier jaar wordt, uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is met de (toekomstige) juf. Als alles loopt zoals gepland, wordt o.a. afgesproken welke 5 dagdelen er wordt meegedraaid om te wennen aan de groep en de school. Onze ervaring leert dat dat voor een kind erg prettig is. Deze gewenningsperiode geeft vertrouwen en een veilig gevoel.
We hechten aan een goed contact met ouders. Vandaar dat ouders bij ons op school de kinderen in de klas brengen. Wanneer ouders het leuk vinden of nieuwsgierig zijn naar hoe het gaat in de groep, kan een afspraak worden gemaakt om een dagdeel mee te draaien.
Na circa 4 maanden vragen we de ouders om een enquête in te vullen over de ervaringen van de eerste periode. Dat geeft ons inzicht in hoe de opvang en begeleiding is verlopen. Tevens kan het voor ons aanleiding zijn om zaken te verbeteren en aan te passen.
(zie voor meer informatie o.a. Aanmelding op deze site of de Tiggeltipjes die alle ouders van kleuters krijgen)