Werkdagen Hilda en Wilma 

Hilda: maandag, woensdag en donderdag .
Wilma: dinsdag  en vrijdag

We gymmen op dinsdag en donderdag. We vertrekken om 8.15 van school. Bent u een keer te laat en zijn we weg, wilt u uw kind dan zelf naar de sporthal brengen? 

 

Vanaf volgende week beginnen we met thema 5 mijn lijf.
In de klas werken we echter aan het thema Sinterklaas en daarna
aan het thema Kerst

Lijn 3 thema 5 Mijn lijf klankenbord | Thema, Eerste leerjaar lezen, Kind  leren
______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Vanaf volgende week gaan we werken met het thema "Smakelijk eten".
Onderstaande letters gaan de kinderen leren lezen en schrijven.
Als uw kind leuke dingen over dit thema heeft, mogen die
mee naar school voor onze thematafel.
 

Viviani - Bentetop > Groepen > Groep 3/4

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Donderdag ronden we thema 2 van lezen af.  Het onderstaande hebben de kinderen geleerd.

Lijn 3 thema 2 De boom klankenbord

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vrijdag ronden we thema 1 af.
De kinderen hebben dan de onderstaande letters geleerd. 
Daarnaast hebben ze geleerd woorden te lezen met de nieuwe letters, zoals rik, daan, den en kaas.
Dat zijn mkm-woorden,
met achter elkaar een medeklinker-klinker-medeklinker.

Deze letters hebben ze ook leren schrijven.


                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Na een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 17 augustus weer begonnen.

 

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering! 
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat we beleven in groep 3. 
Daarnaast kunt u ons altijd even mailen mocht u vragen hebben. 
h.vanwijk@lauwerseneems.nl
w.loonstra@lauwerseneems.nl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 3 is een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. 

Voor taal en lezen werken wij sinds vorig jaar met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. 

Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. 

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema's). 

Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen. Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. 

Lijn 3 kent ook een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. Wij wensen u en uw kind veel plezier met het leren lezen dit schooljaar. 

Schrijven: 
We leren schrijven aan de hand van de methode Klinkers 
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan bijna gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, leert het kind in die week,  letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.   
 
Rekenen: 
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. Aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.  Dit doen we 2x per week met een klassikale les en 3x per week werken we in groepjes aan de verschillende rekenonderwerpen. Hierbij leren de kinderen op een speelse manier rekenen. Met behulp van  verschillende materialen, waaronder spelletjes en de ipad gaan we aan de slag met de doelen die we voor rekenen in groep 3 moeten behalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------