Werkdagen Hilda en Wilma 

Hilda:  maandag, woensdag en donderdag .
Wilma: maandag, dinsdag  en vrijdag

        ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Julia: maandag en dinsdag
                                   

 

We gymmen op dinsdag en donderdag. We vertrekken om 8.15 van school. Bent u een keer te laat en zijn we weg, wilt u uw kind dan zelf naar de sporthal brengen? 


______________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke data:
21 april:                       Koningsspelen
22 april t/m 7 mei: Meivakantie
15 mei:    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​  Schoolreis
17 mei:                          Margedag
18/19mei    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​Hemelvaart

 

 

        Elke eerste dinsdag van de maand hebben we tostidag!!! De kinderen mogen dan 2 broodjes kaas meenemen en dan maken we er op school een lekkere tosti van!

______________________________________________________________________________________________​​​​​​​Maandag 14 november zijn we begonnen met thema 4

Lijn 3 thema 4 Op wielen klankenbord | Thema, Eerste leerjaar lezen,  Woorden lezen

___________________________________________________________________________________________
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________-
 

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Wieltjesdag.

Een aantal keren per jaar hebben we een wieltjesdag. Op deze dag mogen de kinderen iets met wieltjes meenemen. Bijvoorbeeld een step. skeelers, een skateboard etc. Als we een wieltjesdag hebben gaat de gewone gymles niet door.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Thema 2 "De boom" De onderstaande letters worden dit thema aangeleerd

Lijn 3 thema 2 De boom klankenbord

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vorige week vrijdag hebben we thema 1 afgerond
De kinderen hebben de onderstaande letters geleerd. 
Daarnaast hebben ze geleerd woorden te lezen met de nieuwe letters, zoals rik, daan, den en kaas.
Dat zijn mkm-woorden,
met achter elkaar een medeklinker-klinker-medeklinker.

Deze letters hebben ze ook leren schrijven.


                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Na een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 29 augustus weer begonnen.

 

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering! 
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat we beleven in groep 3. 
Daarnaast kunt u ons altijd even mailen mocht u vragen hebben. 
h.vanwijk@lauwerseneems.nl
w.loonstra@lauwerseneems.nl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 3 is een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. 

Voor taal en lezen werken wij sinds 3 jaar met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. 

Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. 

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema's). 

Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat.  Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. 

Lijn 3 kent ook een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. 


Schrijven: 
We leren schrijven aan de hand van de methode Klinkers 
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan bijna gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, leert het kind in die week,  letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.   
 
Rekenen: 
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. Aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.  Dit doen we 2x per week met een klassikale les en 3x per week werken we in groepjes aan de verschillende rekenonderwerpen. Hierbij leren de kinderen op een speelse manier rekenen. Met behulp van  verschillende materialen, waaronder spelletjes en de ipad gaan we aan de slag met de doelen die we voor rekenen in groep 3 moeten behalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------