--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mei 2020

Beste ouders,

Aanstaande maandag is het zover. We mogen weer naar school!!!!
Via Parro heeft u de brief met richtlijnen gekregen.

De kinderen gaan elke dag 2,5 uur naar school. In deze tijd geven wij rekenen, lezen, spelling en met sprongen vooruit. Tussendoor hebben we een pauze en kunnen de kinderen wat fruit eten  en wat drinken.

Voor het dagdeel dat ze thuis zijn hebben we geen weektaak gemaakt. 
We verwachten dat de kinderen elke dag het volgende doen:

* 1 bladzijde uit het schrijfschrift
*  Het tempoleesblad oefenen ( krijgen ze maandag mee)
* 15 minuten Bingel 
* 15 minuten Lijn 3


Daarnaast kunnen de kinderen eventueel nog aan de slag met Rekentuin, Taalzee en Gynzy kids. Dit is echter niet verplicht.

Het schrijfschrift hoeft maandag dus ook niet mee terug naar school. De rest van de spullen graag allemaal mee terug nemen!

Het tempoleesblad doen we normaal elke dag 30 seconden. Dit mag u nu ook samen met uw kind doen, maar ze mogen het ook zelf oefenen zonder tijd.

Bingel: Uw kind moet eerst blok 3b helemaal afgerond hebben, voordat er begonnen kan worden in blok 4b.  Er mag niet meer gewerkt worden in blok 2b.

Lijn 3: Via dit programma kunnen de kinderen het rijtjesboek, lezen en spelling kiezen. Het is belangrijk dat ze niet steeds een van deze drie onderdelen kiezen, maar dit afwisselen.

Onze werkdagen zijn de komende week net als anders.

Wilma: maandag en woensdag
Hilda: dinsdag, donderdag en vrijdag
Onze lio-stagiare Annick staat maandag, dinsdag en vrijdagmorgen voor de klas. 


Voor vragen kunt u ons altijd mailen. We zijn onder schooltijd niet meer bereikbaar via Teams.

Als de kinderen maandag binnenkomen mogen ze hun tas mee naar hun stoel nemen en hun drinken op de tafel naast hun eigen tafel zetten.

We hebben er weer zin in!!!!

Groeten van de juffen

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste ouders, 

Wat een rare situatie is dit. Lege lokalen en huiswerk klaarleggen voor je groep 3 leerlingen. 

We hebben uiteindelijk een pakket samengesteld voor de kinderen, waar ze mee aan de slag kunnen.  

De kinderen zijn gewend te werken met deze weektaak, dus dat moet geen problemen opleveren. 

Lezen: 

Voor lezen hebben we een weektaak gemaakt waarbij de kinderen bezig gaan met de onderdelen die ze bij een les op school ook altijd doen.  

Hier staat extra het tempolezen en het schrijven op.  

De oefensoftware die de kinderen altijd op de ipad doen kunt u vinden op https://portal.zuluconnect.net . Deze moet u echter wel via de Internet Explorer openen en niet via Google Chrome. Het kan zijn dat u voor de software van lijn 3 nog Adobe Flash Player moet downloaden. 

De codes die u via de mail hebt ontvangen afgelopen maandag moet u niet gebruiken. Deze werken niet goed. Op school krijgt u woensdag de goede gegevens. 

Rekenen: 

De taak voor rekenen bestaat uit het werkboek, voor sommige kinderen het plusboek en Rekentuin. Via het bovengenoemde portaal kunnen de kinderen daarin werken.  Ze kunnen het beste gaan werken aan het onderdeel waar ze de laagste score op hebben. 

Via https://portal.zuluconnect.net kunnen ze ook in "Bingel" werken. Dit staat echter niet op de weektaak, omdat het gisteren nog niet werkte. Bingel is ook een goed oefenprogramma voor rekenen.  

Voor de voortgang van de kinderen is het van belang dat de weektaken gemaakt worden. Dan kunnen we straks met de hele klas verder. Voor de kinderen die snel klaar zijn of kinderen die het leuk vinden om extra te doen staan eronder de weektaak een aantal suggesties en zitten er bij het pakket een aantal werkbladen.

We hebben voor 3 weken het werk klaargemaakt. Mocht uw kind wel een dag op school opvang nodig hebben, geef dan het huiswerkpakket mee naar school, dan kunnen ze hier aan de slag. 

We houden contact met u en de kinderen. Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing................ 

Voor nu heel veel succes met het thuiswerken!!  Voor vragen kunnen jullie ons altijd mailen 
 

h.vanwijk@lauwerseneems.nl 

w.loonstra@lauwerseneems.nl   

Groeten Hilda, Wilma en Annick. 

En natuurlijk moet er goed worden bewogen.
Daarom hier een lijst met allerlei leuke activiteiten, dansjes, enz. Klik hier voor
 Bewegen thuis voor alle leeftijden

 
Belangrijke data:

24 januari: letterfeest met diploma-uitreiking
11 februari: Margedag

____________________________________________________________________________________________________________________________


Lezen

De afgelopen periode hebben we met lezen gewerkt aan thema 5. 
Dit thema heet "Mijn Lijf". In de klas hebben we alle lessen van dit thema doorlopen, maar we hebben het thema "Kerst" als uitgangspunt genomen. De letters die de kinderen geleerd hebben zijn:   
v, uu, sch, ij, ui, z. 

 
In de 1e week na de vakantie starten we met thema 6. Het zesde thema van Lijn 3 heet 
'Het is feest!' Dit thema gaat over het vieren van allerlei soorten feesten. 

 We leren dit thema woorden lezen met: 
j, ou, ch, ng. nk

Gerelateerde afbeelding


Na dit thema hebben we alle  leesletters geleerd en dit vieren we met een "Feestje".  Vrijdagochtend 24 januari hebben we een letterfeest!. De kinderen gaan allemaal leuk spelletjes doen met als thema de geleerde letters. Deze ochtend sluiten we af met een echte diploma uitreiking! Graag nodigen wij jullie hiervoor uit! We beginnen om half 12 in de gemeenschappelijke ruimte. 

 
 

Rekenen 

Na de vakantie beginnen we met rekenen in een nieuwe boek. In dit boek gaan de kinderen werken met weektaken op hun eigen niveau. 1x in de week tijdens het circuit en na het afronden van de les op maandag en dinsdag, werken ze hier aan.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 


Lezen 

 

Afgelopen maandag zijn we begonnen met thema 3 

Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'. 

We leren de letters : l, u, a, oe, h, ei. 


Rekenen:

Met rekenen zijn we begonnen met de "bussommen".  De tekens + en  - komen hierbij aan bod.
Bij + stappen er mensen in de bus en bij  - stappen ze eruit.  Hoeveel mensen zitten er dan na de bushalte nog in de bus. 

Daarnaast behandelen we de komende tijd 
* oppervlakte
* klokkijken
* de splitsing van 10 mbv. eierdozen
* het rekenen op het rekenrek.

In het rekencircuit bieden we dit aan met veel materiaal en spelletjes.

___________________________________________________________________________________________________________________________Belangrijke data:

26 sept.                             tafeltjesmiddag 16.30 - 18.30 
18 okt.                                boekenmarkt
21 t/m 25 okt                 herfstvakantie
8 nov.                                  viering groep 3  9.00 uur
14 nov.                               margedag
5     dec.                              sinterklaas  
19  dec.                             kerstdiner 

Werkdagen Hilda en Wilma 

Hilda: dinsdag, donderdag en vrijdag 
Wilma: maandag  en woensdag 

We gymmen op dinsdag en donderdag. We vertrekken om 8.15 van school. Bent u een keer te laat en zijn we weg, wilt u uw kind dan zelf naar de sporthal brengen? Na een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 26 augustus weer begonnen.

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering! 
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat we beleven in groep 3. 
Daarnaast kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even binnen lopen mocht u vragen hebben. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw kind is dit jaar gestart in groep 3. Een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. 

Voor taal en lezen werken wij sinds vorig jaar met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. 

Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op! 

 

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema's). 

Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen. Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. 

Lijn 3 kent ook een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. Wilt u de materialen van Lijn 3 zien? Neem dan een kijkje in onze klas tijdens de tafeltjesmiddag . Uw kind laat het u vast graag zien! Heeft u nog vragen over Lijn 3? Stel ze dan gerust aan de leerkracht. Wij wensen u en uw kind veel plezier met het leren lezen dit schooljaar. 

Schrijven: 
We leren schrijven aan de hand van de methode Klinkers 
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan bijna gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, leert het kind in die week,  letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.   
 
Rekenen: 
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. Aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.  Dit doen we 2x per week met een klassikale les en 3x per week werken we in groepjes aan de verschillende rekenonderwerpen. Hierbij leren de kinderen op een speelse manier rekenen. Met behulp van  verschillende materialen, waaronder spelletjes en de ipad gaan we aan de slag met de doelen die we voor rekenen in groep 3 moeten behalen.