Welkom op de weblog van groep 4a.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

Data voor de komende periode:
28 februari en 4 maart     oudergesprekken
7 maart                                      studiedag
18 maart                                   start projectweek
 
Februari
Taal

We leerden in blok 4 de beurt nemen, een bedankje uitspreken, een meningtekst luisteren en je mening geven, de hoofdgedachte uit een verhaal halen, een gedicht herkennen, een informatieve tekst herkennen, en werkwoorden herkennen. Dit laatste is nog best lastig. Maar gelukkig blijven we dit veel oefenen.

Rekenen
We hebben inmiddels de tafels van 1 t/m 5 en 10 geleerd. We zijn nu veel bezig met het leren rekenen over het tiental met behulp van sprongen op de getallenlijn. Door dit veel te doen, gaat het steeds een beetje beter. We doen dit ook veel lijfelijk, door het echt te springen door de klas op een denkbeeldige getallenlijn. 

Spelling
In januari en februari zijn hebben we blok 4 behandeld. Hieronder staan de woordpakketwoorden die hierbij horen. Woordpakket 13
Samenstellingen (twee lettergrepen met twee of drie niet botsende medeklinkers)
 
[schaar]
de balpen de leesbril de sneltrein de schatkist
de rugzak de schooltas de zwembroek het schaakspel
de voordeur de smeerkaas de fietspomp het schrijfblok
de soepkom de stoelpoot de gangkast het dagboek
de voetbal de tuindeur de hangmat het puntdak
de haarlak de voortuin de wijnfles het springtouw
het huisdier de zitplaats de fietsband de kaasplank
    de roeiboot het stokbrood
 
 
Woordpakket 14
Verkleinwoorden met -je, -tje
 
[n + tje] [r + tje] [l + tje] [woord +je] [woord -t + je]
het beentje het haartje het kuiltje het hapje het taartje
het kroontje het broertje het steeltje het huisje het plaatje
het kraantje [!] het stoeltje het blokje het vestje
het treintje het beertje het schaaltje het laarsje het vuistje
  het veertje      
het lijntje het meertje het paaltje het muisje het fluitje
het zoontje het scheurtje het teiltje het vorkje het kastje
 
Woordpakket 15
Tweelettergrepige woorden met -el, -er, -en, -te
 
[-el] [-er] [-en] [-te]
simpel verder blijken de tante
    sluipen de lente
de deksel de gieter ruiken de ruimte
de sleutel de moeder   de groente
de tempel de kleuter de keuken de warmte
  de vlieger    
het zaagsel   het laken  
de keutel de mijter kijken de kalmte
het plaksel de peuter morgen de verte
  de klinker piepen  
 

 
Woordpakket 16
Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver-, -te
 
[be-] [ge-] [ver-] [te-]
bedankt gelijk het verhaal terug
  genoeg het verlies tekeer
het begin   het vervoer teleur
het bezoek het getal het verzoek terecht
het bedrag het gevaar het verdriet  
het besluit het gedrag   het tehuis
het bedrijf gemeen het verkeer het teveel
het bezit het gevoel het vergiet  
het bezwaar het gezin het verslag  

Januari 2019
Rekenen
We hebben de tafels van 1, 10, 2, en 5 geleerd. Ook het rekenen met  familiesommen is aangeleerd (als je weet dat 6+4=10, dan weet je ook 16+4=20 en ook 26+4=30). We hebben geleerd hoe we sommen boven de 20 kunnen uitrekenen d.m.v. splitsen en aanvullen. 

Taal
De afgelopen weken hebben we geleerd wat lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, verkleinwoorden en samenstellingen zijn,  

Spelling
Deze week zijn we gestart met woordpakket 12, hier leren we eenlettergrepige woorden met -d
 
[-aard] [-and] [-ld] [-nd] [-d]
de baard de hand de naald de hond de hoed
de haard de mand de speld de mond de meid
  de brand   de maand  
het paard   het veld de wind het bord
het zwaard het strand het beeld   het hoofd
  het land de held de wond het woord
  de tand het schild de vriend het hemd
  de wand     de tijd
 

 


December 2018

In december oefenen we met woordpakket9, 10 en 11

Woordpakket 9
eenlettergrepige woorden met -ei of -ij
 
[-ei] [-ei] [-ij] [-ij]
mei klein blij wijs
  reist bijt krijgt
de hei   fijn  
de klei de trein grijs de pijl
       
de geit het zeil de pijn de lijst
de dweil het plein   de rijst
dreigt de sprei blijf vijf
de gein de wei het krijt vrij
de kei   kijk  

 

 
Woordpakket 10
Eenlettergrepige woorden met s- of z-
 
 
[s-] [s-] [z-] [z-]
sip de som zet de zak
suf de soep ziek de zus
  de soort zien de zeef
de sik   zoek de zeep
de sok het sap zoet de zoon
de sul het sop    
het sein soms zat zit
de sier surf zeer zuur
soes   ziet  

 
Woordpakket 11
Eenlettergrepige woorden met -aai, -ooi en -oei
 

 
[-aai] [-ooi] [-oei] [-aai, -oei, -ooi+ mk]
saai de gooi oei loeit
fraai de kooi foei gloeit
  de plooi bloei  
de aai de prooi groei nooit
de baai   knoei strooit
de haai het hooi    
      zwaait
       
de draai mooi de boei maait
de kraai de zooi   ooit
naai     waait
taai      

 

 
November 2018

Spelling:In  november oefenen we met de woordpakketten 6, 7 en 8
Woordpakket 8
eenlettergrepige woorden met eer, oor en eur
[-eer] [-oor] [-eur] [-eer, -oor, -eur] + nog een letter
teer door zeur leert
  vroor    
de beer   de deur hoort
de peer de boor de geur de poort
het meer het koor de kleur  
het weer het spoor de scheur de koorts
       
      de beurt
de heer goor de sleur stoort
de keer voor treur keurt
de speer      
de veer      

Woordpakket 7
eenlettergrepige woorden met  f / v
[f + klinker] [f + medeklinker] [v + klinker] [v + medeklinker]
fel fris vel vreest
fors   vol  
  de friet vals de vraag
de fee      
de fiets de flap de vorst de vlam
  de fles   de vlieg
het feest de fluit het vuur het vlees
de fik de flat vers de vlek
het fort de frons voelt de vloer
  het fruit   vlot
 


Woordpakket 6
eenlettergrepige woorden met nk
[-ank] [-ink] [-onk] [-nk + medeklinker]
mank drink zonk links
  flink klonk bonkt
de bank hink schonk denkt
de drank zink   klinkt
de klank   de vonk  
de plank de pink de stronk de inkt
blank link blonk blinkt
dank de vink   drinkt
slank     stinkt
de stank      
 
 

Oktober 2
Rekenen
We hebben kennis gemaakt met de tafel van 2. We leren aan (ik zie 1 groepje van 2, dat is 1 x 2 = 2).

Spelling
We zijn deze week gestart met woordpakket 5. We leren woordjes met "ng".
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    
Oktober
 
Rekenen
Inmiddels hebben we het eerste blok van rekenen afgerond. We hebben het rekenen met de rekenweektaak onder de knie. Ook het schrijven in een rekenschriftje is al helemaal goed aangeleerd. In het eerste blok leerden we: de getallen tot 100, inhoudsmaat meter, plussommen en minsommen boven het tiental, familiesommen (als je 3+4 weet, weet je ook 13+4),  springen op de getallenlijn, handig optellen, rekenen met geld, kennismaking met keersommen (5+5+5 = 3x5), het x teken,  hele en halve uren en tenslotte gepast betalen.


Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten.  

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling klaar. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil
 
schaamt (zich)
 
de schroef
 
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        Blink:
We gaan het hebben over het thema huizen en architectuur. 

september 2018
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 


Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 

Blink
Onze klas is omgetoverd tot een waar dinosaurus-resort. We leren over de oertijd.
In dit thema staat de oertijd centraal. De kinderen gaan op zoek naar dino's, kijken naar oeroude mensen, ontdekken wat mammoeten zijn en maken een fossiel voor de toekomst.


Werkdagen Tineke en Miranda:
Miranda: maandag en dinsdag
Tineke: woensdag, donderdag en vrijdag
Gym:
We gymmen op maandag en dinsdag.
Maandagochtend vertrekken we om 8.20 van school. Mocht u een keer te laat zijn wilt u dan uw kind naar de Ripperdahal brengen?