Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft
o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

10 Mei 2020

De kinderen gaan elke dag 2,5 uur naar school. In deze tijd geven wij rekenen, taal, spelling, technisch lezen/schrijven en blink! Tussendoor hebben we een pauze en kunnen de kinderen wat fruit eten  en wat drinken.

Voor het dagdeel dat ze thuis zijn hebben we geen weektaak gemaakt. 
De kinderen moeten het werk afmaken, wat op school niet is gelukt. Dit zouden ze zelfstandig moeten kunnen maken. Daarnaast kunnen ze het volgende doen:

* Bingel 15 minuten
* Het tempoleesblad oefenen ( krijgen ze maandag mee)
* 15 minuten taalverhaal.nu taal
* 15 minuten taalverhaal.nu spelling
* tafeldiploma.nl (tafels 1,2,3,4,5 en 10)
* 2 x 15 minuten stil lezen

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met rekentuin en Gynzy kids. Dit is echter niet verplicht.

Voor vragen kunt u ons altijd een bericht sturen in teams. We zijn onder schooltijd niet meer bereikbaar, dus vragen kunnen alleen na schooltijd worden beantwoord.

Als de kinderen maandag binnenkomen mogen ze hun tas mee naar hun stoel nemen en hun drinken op de tafel naast hun eigen tafel zetten.

LET OP: ALLE SPULLEN VAN SCHOOL MOETEN MAANDAG WEER MEE TERUG NAAR SCHOOL
 
..................................................................................................................................

Rooster contactmomenten Teams 20 t/m 24 april

Maandag
9.00 uur rekenen
10.00 uur lezen connect (Sven, Danique, Anna, Saar)
13.30 uur video-bellen (Aiden, Finja, Joris, Meike, Sam, Stijn)

Dinsdag 
9.00 uur instructie rekenen
10.00 uur lezen nieuwsbegrip (Laura, Fleur, Joris, Thijs, Sil, Stefan, Nola)
13.30 uur video-bellen (Anna, Fleur, Laura, Noah, Sem, Sven)

Woensdag
9.00 uur instructie rekenen
10.00 uur lezen connect (Sven, Danique, Anna, Saar)
13.30 uur video-bellen (Brandon, Ivo, Levi, Sil, Nola, Sverre)
13.45 uur Blink! (is niet verplicht)

Donderdag
9.00 uur dictee woordpakket 22 (is niet verplicht)
10.00 uur lezen nieuwsbegrip (Laura, Fleur, Joris, Thijs, Sil, Stefan, Nola)
13.30 uur video-bellen (Danique, Jelte, Max, Saar, Stefan, Thijs)

Vrijdag
10.00 uur Samen koningsdagactiviteit

* Werkmapjes van voorgaande weken kunnen worden ingeleverd bij school in de brievenbus (voor wie dat wil), dan kan juf er naar kijken. 
.....................................................................................


Rooster contactmomenten Teams 14 april t/m 17 april
Dinsdag 
9.00 uur instructie rekenen
10.00 uur lezen nieuwsbegrip (Laura, Fleur, Joris, Thijs, Sil, Stefan, Nola)
13.20 uur zingen voor Joris (jarig op 13 april) en zingen voor Sven (vandaag jarig )
13.30 uur video-bellen Aiden, Anna, Brandon, Danique, Finja, Fleur

Woensdag
9.00 uur instructie rekenen
10.00 uur lezen connect
13.30 uur video-bellen Ivo, Jelte, Joris, Laura, Levi, Max

Donderdag
9.00 uur instructie rekenen
10.00 uur lezen nieuwsbegrip (Laura, Fleur, Joris, Thijs, Sil, Stefan, Nola)
13.30 uur video-bellen Meike, Noah, Nola, Saar, Sam, Sem

Vrijdag
10.00 uur lezen connect (Sven, Danique, Anna, Saar)
13.30 uur video-bellen Sil, Stefan, Stijn. Sven, Sverre, Thijs
..........................................................................................................................
Maandag 6 april
Connect lezen:
maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur (Sven, Danique, Anna, Saar)
Nieuwsbegrip tekstlezen: dinsdag en donderdag om 10.00 uur (Laura, Fleur, Joris, Thijs, Sil, Stefan, Nola)

Rooster video-bellen
Dinsdag 7 april 13.30 uur Sven, Saar, Anna, Aiden, Brandon         13.40 uur Max, Finja, Thijs, Sam
Woensdag 8 april 13.30 uur Sil, Sverre, Laura, Danique, Jelte, Stefan
Donderdag 9 april 13.30 uur Sem, Stijn, Fleur, Ivo, Meike       13.40 uur Nola, Noah, Levi, Joris
....................................................................................................................................................
Donderdag 2 april
Afgelopen week hebben we geprobeerd om met alle kinderen/ouders te bellen over het thuiswerken. Het was fijn om de kinderen te spreken en de vragen van ouders te kunnen beantwoorden. 
Ook hebben we deze week wat geëxperimenteerd met MS teams.  We zijn begonnen met even een berichtje achterlaten, zodat we weten of het iedereen is gelukt om in te loggen. Daarna hebben we even naar elkaar gezwaaid met live beeld. Dat was erg fijn. Ook hebben we jullie laten meekijken op ons computerscherm met het filmpje van Krieko. Op deze manier hebben we geoefend met het onderwijs op afstand. 
Afgelopen week hebben we weer nieuwe mapjes klaargemaakt. Dit mapje is eerst voor een week. Juf Tineke heeft de meeste kinderen een tas gebracht met de boeken, werkboeken, schriften en mapjes met het weekschema en werkbladen en leesbladen. Voor rekenen en spelling gaan we verder met nieuw onderwijs de komende periode. Hier hoort ook instructie bij. Elke week geven we in een overzicht aan wanneer er instructie is. Voor komende week is dat op maandag, dinsdag en woensdag om 9 uur. Er zal dan instructie van rekenen worden gegeven. Er zal dan een vergadering worden gestart. Je kunt klikken op deelnemen aan vergadering om bij de instructie aanwezig te zijn. De instructie is live en kan dus niet op een later tijdstip herhaald worden. Deze week is er alleen instructie voor rekenen. Voor taal is er een filmpje. Bij het kopje taal leg ik uit hoe kinderen deze kunnen bekijken.

Rekenen (60 minuten totaal)
We starten met rekenen in een nieuw blok. Het rekenboek heeft twee kanten. Een rode kant en een blauwe kant. Tijdens de instructie moet het rekenboek open zijn aan de blauwe kant op de aangegeven bladzijden. In de klas maakten we deze les vaak op een rekenblad. Nu zullen we van kinderen vragen om deze sommen in hun schrift te maken, of u mag er zelf een kopie van maken. Aan de start van de les zullen we vragen of er kinderen zijn die het zonder instructie begrijpen, deze kinderen kunnen dan zelfstandig de les maken. Dit zijn de *** (lees drie sterren) kinderen. Voor de overige groep is er een korte instructie om het lesdoel uit te leggen. Na deze instructie zijn er altijd nog enkele kinderen die het nog lastig vinden. Zij kunnen dan nog wat langer aan de vergadering deelnemen en samen met de leerkracht nog enkele sommen maken. We hopen op deze manier u wat te kunnen ontlasten. 
Na de rekenles  aan de blauwe kant, gaan kinderen werken aan hun rekenweektaak aan de rode kant van het boek. De kinderen weten hoe dit werkt. In het mapje zit een weektaak voor rekenen, waar op staat welke sommen de kinderen van de rekenweektaak moeten maken. Deze taak is voor de hele week. Porbeer elke dag minimaal 1 á 2 sommen van de weektaak te maken. Dit moeten de kinderen (bijna) zelfstandig kunnen. De kinderen weten wie de ** (lees twee sterren) en de ***-opdrachten moeten maken. Als uw kind dit is vergeten, kunt u ons een berichtje sturen.  

Taal (45 minuten totaal)
Voor taal gaan we verder met herhalen. Dit nu wel vanuit het taalboek (blok 7). Af en toe is hier een filmpje voor nodig. Deze kunnen de kinderen vinden door in te loggen op zulu-connect -> taalverhaal.nu taal -> mediatheek -> instructiefilmpjes. In het weekschema staat genoteerd welk filmpje ze nodig hebben. Komt u er niet uit, stuur ons een berichtje. Taal hebben we 2 x per week. De overige dagen wisselen we het af met estafette (technisch lezen)

Spelling (30 minuten totaal)
Voor spelling zijn we toe aan de toets van blok 5. De kinderen kunnen inloggen op zuluconnect om deze toets te maken. Ze weten hoe dit moet. Op maandag staat het signaaldictee klaar. Dit bestaat uit meerdere onderdelen. Op donderdag staat de controletoets klaar, ook deze heeft meerdere onderdelen. Op dinsdag en woensdag herhalen we de laatste woordpakketten nog even om extra te oefenen voor het controledictee. De herhalingsbladen vindt u in het mapje.

Estafette (technisch lezen) (45 minuten totaal)
Bij estafette maken we onderscheid in de estafette werkboeken voor de basisgroep en de estafetteloperwerkboeken voor de kinderen die op een hoger niveau lezen. Het estafettewerkboek staat 3 x per week op de planning. Het zou fijn zijn wanneer u deze opdracht samen met uw kind kan maken. Uw kind heeft namelijk het meeste profijt van deze les wanneer hij/zij de oefeningen hardop doet. De estafettelopers maken 1 x per week een bladzijde uit het werkboek van de estafetteloper. De overige dagen staat er in het schema  opgeschreven wat ze kunnen doen. 

Tijdschema
We krijgen veel vragen van ouders over de tijd die aan vakken moet worden besteed en hoe het zit met computertaken e.d. Daarom heb ik het hierboven er bij de verschillende vakken al bij geschreven, maar ook hieronder nog een voorbeeld van een tijdschema. 

Vanaf volgende week hanteren we het volgende schema:
Een rekenles duurt 60 minuten. Dit is de rekenles aan de blauwe kant en de rekenweektaak aan de rode kant en de oefensoftware. Het is belangrijk dat de rekenles af komt. De overige tijd kunnen ze besteden aan de rekenweektaak en de oefensoftware. U kunt ervoor kiezen om de oefensoftware de laatste 10 minuten de laten maken. Wanneer ze aan het einde van de week de rekenweektaak en de oefensoftware af hebben, kunnen ze verder in het plusboek (indien van toepassing) en op rekentuin. Niet iedereen zal de weektaak binnen de gestelde tijd af krijgen en er zijn ook kinderen die op dinsdag de hele weektaak al af hebben. Dit verschil is er altijd in een groep. Probeer wel 60 minuten rekentijd aan te houden. Wanneer alles af is, kunnen ze op rekentuin of tafels oefenen of squla of een gezelschapsspel zoals rummikub. 

Dagelijks
9.00 uur - 10.00 uur rekenen (inclusief 10 minuten oefensoftware van Bingel) 
10.30 pauze (inclusief drinken/fruit)
10.30 uur - 11.15 uur taal / estafette
11.15 uur tot 11.45 uur spelling
11.45 uur tot 12.00 uur schrijven
12.00 uur tot 12.15 uur lezen
12.15 uur tot 13.00 uur middagpauze (inclusief broodje eten)
13.00 uur tot 13.15 uur lezen
13.15 uur tot 14.15 uur tekenen/bewegen/blink!/knutselen/muziek of iets van de extra taken

De onderdelen rekenen, taal, estafette, spelling en schrijven zijn verplicht om te maken. Dit zorgt ervoor dat de kinderen bij blijven op niveau. De opdrachten voor tekenen, bewegen, blink!, knutselen, muziek of extra taken zijn keuze. 

Probeer voor rekenen, taal en spelling dagelijks 10 minuten op zuluconnect (bingel, taalverhaal.nu taal en taalverhaal.nu spelling) te oefenen.

Rekentuin, taalzee, tafeltrainer, squla, gynzy, ect. is extra en is dus niet verplicht. Dit bieden we als extra aan en kan een kind beoefenen als het hier zelf behoefte aan heeft. 

Instructieles (graag microfoons uit, tenzij de leerkracht vraagt om deze aan te doen, zorg dat je je boek open hebt op de goede bladzijde en je schrift ook open is. Een potlood en gum bij de hand). Bovenaan deze pagina staan de klasafspraken voor TEAM instructie)
Maandag 6 april 9.00 uur rekenen
Dinsdag 7 april 9.00 uur rekenen
Woensdag 8 april 9.00 uur rekenen

Toetsen
Maandag 6 april signaaldictee spelling blok 5
Donderdag 9 april controledictee spelling blok 5

Instructiefimpjes (zelf bekijken op taalverhaal.nu taal)
Maandag 6 april taal
.......................................................................................................  

Vrijdag 27 maart
Met ingang van komende week veranderen er een paar dingen. Zo zullen wij wekelijks een bel-moment inplannen om met de kinderen te bellen. Ze kunnen ons dan vertellen hoe het thuiswerken gaat. Het rooster sturen wij zondag toe via een parro. Daarnaast zullen we de vragen via microsoft-teams gaan beantwoorden. Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we een vast chat-moment (van 13.00 uur tot 14.00 uur). Alle overige dagen zullen we ook op de chat aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, maar de momenten kunnen daarvoor wisselen. U als ouder of uw kind kan ook aangeven dat u of uw kind graag even privé wil chatten. Ook bestaat er een mogelijkheid om te video-bellen. Geef vooral ook aan waar u of uw kind behoefte aan heeft. Het is voor ons allemaal even zoeken om de juiste weg te vinden met het thuiswerken. Mocht u er niet uitkomen, dan helpen we u graag. Stuur gerust even een mail om uw vraag te stellen als dit via teams niet lukt. 
In teams zetten wij vanaf nu ook bestanden neer die u kunt gebruiken bij het thuiswerken. We willen u vragen om vooral even rond te kijken op teams. Lukt het u om de plek van de bestanden te vinden? De woordpakketten en het weekschema van vorige week zijn er geplaatst onder het mapje lesmateriaal. Daarnaast is er een creatieve opdracht van juf Monique geplaats en een bewegingsopdracht van juf Annemiek. Als het gelukt is om in te loggen op teams, kunt u een berichtje achterlaten op de chat, dan weten wij dat het gelukt is. 
We begrijpen dat er veel op u af komt deze weken. Ook voor ons zijn er veel dingen nieuw. We missen het lesgeven met de kinderen in de klas. Maar we genieten wel enorm van de mailtjes, briefjes, foto's filmpjes en tekeningen van de kinderen. Wat fijn om te zien dat jullie thuis hard aan het werk zijn met papa en mama.
Mochten jullie dingen missen, geef het dan ook aan ons door. Samen hopen we deze tijd zo goed mogelijk door te komen.
Voor squla en gynzy is er een account aangemaakt voor uw kind. Hierover volgt een bericht volgende week. 

Fijn weekend!

Groetjes juf Tineke en juf Miranda

.................................................................................................................................................................

Thuiswerkmapje nummer 2 (dinsdag 24 maart)
De eerste thuiswerkweek zit erop. Het is voor iedereen even wennen en dat is logisch. We hopen dat het lukt de kinderen te begeleiden bij hun thuiswerk. Het is fijn om te merken dat u ons een mail stuurt bij vragen. We helpen graag op afstand mee. Er komt nu veel op u als ouders en de kinderen af. Voor de kinderen is het belangrijk dat er structuur is. Dat helpt ze om een beetje grip op de situatie te krijgen. Voor ons als volwassenen is het amper te bevatten wat er allemaal aan de hand is, laat staan dat kinderen het zullen snappen. Het is wel belangrijk om af en toe met uw kind over de situatie te praten. Een kort gesprekje na het jeugdjournaal is al voldoende. Dat kan ze helpen om het een plekje te geven. We zien dat de kinderen al goed bezig zijn met hun werk, dat is fijn. 
In het nieuwe thuiswerkmapje zitten de benodigde bladen gelijk achter het dagschema. De kinderen kunnen nu per dag aftekenen wat ze hebben gedaan. Dit geeft wat meer overzicht. Kinderen die werken met pluswerk, kunnen in het schema lezen welke bladzijden ze van het plusboek kunnen doen. Zijn ze eerder klaar, kunnen ze altijd even terugbladeren en bladzijden maken die ze nog niet eerder hebben gemaakt. Op school hebben kinderen één keer per week computerdag, op deze dag maken de kinderen hun computertaken (op zulu-connect). Omdat kinderen hier in het begin erg aan moesten wennen, zijn er nog een hoop taken niet gedaan. Het is belangrijk dat ze op oefenen klikken ipv toetsen. Op het moment dat kinderen een toets moeten doen, geven wij dit aan.
Naast de opdrachten voor taal, rekenen en spelling, bevat dit nieuwe mapje nu ook een creatieve of muzikale opdracht en een bewegingsopdracht. Dit is fijn voor de afwisseling. U hoeft zich uiteraard niet strak aan het schema (dit is om u een beetje houvast te geven) te houden. Kijk wat bij uw kind past en wat het aan kan. Zorg dat het fijn is om thuis te werken. Het is niet erg als het een keer niet lukt. Laat het dan even gaan en probeer het een ander moment opnieuw. Een gefrustreerd kind komt niet tot leren. Het kan erbij horen dat het in het begin met wat strijd zal gaan. Naast ouders bent u nu ineens een soort van juf/meester. Na een tijdje zal het gemakkelijker gaan en zullen kinderen ook beter met de situatie om kunnen gaan en gaan ze over tot acceptatie. Kinderen hebben even de tijd nodig om te wennen. Juist door af en toe even te bewegen of te tekenen, krijgen kinderen ook weer meer zin om met het andere werk aan de slag te gaan. De creatieve ideeën zijn eenvoudig van opzet, zodat kinderen het zelfstandig zouden kunnen uitvoeren. We hebben geprobeerd om opdrachten uit te kiezen met materiaal waarvan we denken dat iedereen het thuis wel heeft. U mag natuurlijk zelf ook een andere tekenopdracht doen. Ook voor de bewegingsopdracht hebben we eenvoudige opdrachten uitgekozen. Het is vooral fijn als kinderen even lekker kunnen bewegen tussendoor. Voor kinderen in groep 4 is bewegen nog erg fijn na een tijdje stil te hebben gezeten. Op school doen we ook vaak een kort bewegingsspelletje tussen de lessen door. 

Woordpakketten zijn hieronder te vinden in de weblog.

De binnengekomen foto's van het thuiswerken hebben we op de leerlingpagina geplaatst. Als u klikt op groeps-info en dan groep 4 ziet u de foto's. 

Het schriftje kan dienen als een dagboek, kinderen kunnen er in tekenen en een kort verhaaltje schrijven per dag. Door een verhaaltje te schrijven oefenen ze de  zinsbouw en tegelijkertijd hebben ze een mooi aandenken voor later. De situatie waar de kinderen in zitten is wel heel uniek en gaan ze waarschijnlijk nooit meer meemaken.   

Wilt u toch liever even bellen over bepaalde zaken, geef dit dan aan in de mail en dan maken we een belafspraak. 
Succes de komende tijd. 
...........................................................................................................................................................................................
 
Thuiswerkmapje:
De scholen zijn dicht tot 6 april. De komende 3 weken wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis aan het werk gaan. Daarvoor hebben we een plan opgesteld hoe we dat gaan doen. 
Er is afgesproken dat we geen nieuwe stof aanbieden waar uitgebreide instructie voor nodig is. Het lespakket dat aangeboden wordt is dus vooral herhaling van stof op het gebied van taal, rekenen en spelling.

Vandaag hebben de kinderen een mapje opgehaald met daarin de benodigde lesstof. Hierin is ook een voorbeeld van een tijdschema opgenomen. Uiteraard kunt u hier flexibel mee om gaan. We streven ernaar dat kinderen bepaalde tijd aan bepaalde vakken besteden, zoals u in het mapje heeft kunnen lezen.  

Het werkmapje bevat de volgende onderdelen:
*Inleidende brief met uitleg
*Een werkschema (voor woensdag 18 t/m dinsdag 24 maart), met daarin per dag aangegeven wat de kinderen kunnen maken, onderaan bij het werkschema staat wat kinderen nog extra kunnen doen met oefenstof.
*Inloggegevens voor de kinderen om met zuluconnect te kunnen werken.
* Taal woord en zinsbouw herhalingsbladen 
* Rekenen herhalingsbladen met kloksommen, automatiseringssommen t/m 20, tafelsommen van de aangeleerde tafels, verhaaltjessommen
*Spelling, les 2, 3 en 4 van blok 5 en herhalingsbladen (van voorgaande blokken) en plusbladen voor de kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben. 
*Schrijfschrift
* vloeiend en vlot leesbladen (de kinderen die werken met estafetteloper hebben deze bladzijden niet)
* nieuwsbegrip tekst over sprinkhanenplaag om te lezen (de kinderen die werken met estafetteloper hebben deze bladzijden niet)

Suggesties voor oefensoftware
Door in te loggen op zuluconnect (app.zuluconnect.net) met de meegegeven inlogcode, komen de kinderen bij de oefensoftware. In het mapje staat aangegeven welke onderdelen de kinderen al afgerond hebben (deze zijn ingekleurd). Voor rekenen zijn er 5 blokken die open staan, voor taal 6 blokken. Het inloggen is, zoals ook in het mapje aangegeven nieuw. Op school werken ze met een plaatjeslogin. Misschien kunt u de kinderen de eerste keer even op weg helpen. 

Niet ieder kind werkt even snel en daarom heeft niet iedereen evenveel tijd voor het keuzewerk. Toch is het belangrijk iedere dag iets van het keuzewerk te maken. 
Als de kinderen bezig gaan met taal- of spellingoefeningen van Taalverhaal, dan mogen ze voorlopig alleen oefeningen maken van blok 1 t/m 5. Dus niet vooruit werken.

Voor vragen zijn wij dagelijks bereikbaar (maandag en dinsdag m.visser@lauwerseneems.nl en woensdag t/m vrijdag t.kloosterhuis@lauwerseneems.nl)

Succes en sterkte met alles wat op u af komt!

En natuurlijk moet er goed worden bewogen. Daarom hier een lijst met allerlei leuke activiteiten, dansjes, enz. Klik hier voor  Bewegen thuis voor alle leeftijden

Woordpakket 10
Eenlettergrepige woorden met s- of z-
 
 xxxx  = 10 extra woorden
 
[s-] [s-] [z-] [z-]
sip de som zet de zak
suf de soep ziek de zus
  de soort zien de zeef
de sik   zoek de zeep
de sok het sap zoet de zoon
de sul het sop    
het sein soms zat zit
de sier surf zeer zuur
soes   ziet  
 
Woordpakket 11
Eenlettergrepige woorden met -aai, -ooi en -oei
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[-aai] [-ooi] [-oei] [-aai, -oei, -ooi+ mk]
saai de gooi oei loeit
fraai de kooi foei gloeit
  de plooi bloei  
de aai de prooi groei nooit
de baai   knoei strooit
de haai het hooi    
      zwaait
       
de draai mooi de boei maait
de kraai de zooi   ooit
naai     waait
taai      
 
Woordpakket 12
Eenlettergrepige woorden met -d
 
[-aard] [-and] [-ld] [-nd] [-d]
de baard de hand de naald de hond de hoed
de haard de mand de speld de mond de meid
  de brand   de maand  
het paard   het veld de wind het bord
het zwaard het strand het beeld   het hoofd
  het land de held de wond het woord
  de tand het schild de vriend het hemd
  de wand     de tijd
 

 
BLOK 4
Woordpakket 13
Samenstellingen (twee lettergrepen met twee of drie niet botsende medeklinkers)
 
[schaar]
de balpen de leesbril de sneltrein de schatkist
de rugzak de schooltas de zwembroek het schaakspel
de voordeur de smeerkaas de fietspomp het schrijfblok
de soepkom de stoelpoot de gangkast het dagboek
de voetbal de tuindeur de hangmat het puntdak
de haarlak de voortuin de wijnfles het springtouw
het huisdier de zitplaats de fietsband de kaasplank
    de roeiboot het stokbrood
 
 
Woordpakket 14
Verkleinwoorden met -je, -tje
 
[n + tje] [r + tje] [l + tje] [woord +je] [woord -t + je]
het beentje het haartje het kuiltje het hapje het taartje
het kroontje het broertje het steeltje het huisje het plaatje
het kraantje [!] het stoeltje het blokje het vestje
het treintje het beertje het schaaltje het laarsje het vuistje
  het veertje      
het lijntje het meertje het paaltje het muisje het fluitje
het zoontje het scheurtje het teiltje het vorkje het kastje
 
Woordpakket 15
Tweelettergrepige woorden met -el, -er, -en, -te
 
[-el] [-er] [-en] [-te]
simpel verder blijken de tante
    sluipen de lente
de deksel de gieter ruiken de ruimte
de sleutel de moeder   de groente
de tempel de kleuter de keuken de warmte
  de vlieger    
het zaagsel   het laken  
de keutel de mijter kijken de kalmte
het plaksel de peuter morgen de verte
  de klinker piepen  
 

 
Woordpakket 16
Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver-, -te
 
[be-] [ge-] [ver-] [te-]
bedankt gelijk het verhaal terug
  genoeg het verlies tekeer
het begin   het vervoer teleur
het bezoek het getal het verzoek terecht
het bedrag het gevaar het verdriet  
het besluit het gedrag   het tehuis
het bedrijf gemeen het verkeer het teveel
het bezit het gevoel het vergiet  
het bezwaar het gezin het verslag  
 
BLOK 5
Woordpakket 17
Eenlettergrepige woorden met au-, -auw, ou-, -ouw
 
[au] [auw] [ou] [ouw]
au gauw blauw fout bouw
  kauw flauw zout  
de saus lauw     de mouw
  nauw de pauw oud de vouw
  rauw     de vrouw
      de kou  
      de kous het touw
  miauw snauw jou jouw
      zou sjouwt
      goud trouw
      koud  
      stout  
 
Woordpakket 18
Tweelettergrepige woorden met medeklinkerverdubbeling
[-a] [-e] [-i] [-o] [-u]
de ballen de lessen de pillen de bossen de mussen
de jassen de petten de vissen de klokken de muggen
de katten de stemmen de zinnen de knoppen de bruggen
de slakken de vlekken de stippen de snorren de krullen
de pannen de bedden de tikken de stoffen de krukken
de vlaggen de messen de pitten de rokken de spullen
 
 

 
Woordpakket 19
Tweelettergrepige woorden met klinkerverenkeling
 
[-a] [-e] [-o] [-u]
de jaren de repen de ogen de uren
de namen de stenen de dromen de buren
de draken de zwepen de knopen de muren
de zwanen [!] de spoken de sturen
de straten de beren de scholen de schuren
  de peren    
de kranen de weken de bonen de kuren
de tranen de keren de boten  
de vaten de veren de oren  
 
 
Woordpakket 20
Eenlettergrepige woorden -ei, -ij, au-, -ou
 
[-ei] [-ij]  [au-] [-ou]
de reis kwijt rijk grauw bouwt
de prei   spijt   trouwt
  de bijl   kauwt  
het eind de lijm de pijp snauwt het hout
het feit   de prijs   het woud
  het lijf   de klauw  
brei blijft strijkt de dauw wou
de eik krijs   wauw  
de teil        
de zeis        
 

 

December 2019

In de klas zijn we gestart met een verkapte versie van SterkWerk! waar ze in de bovenbouw mee aan de slag zijn gegaan dit schooljaar. Het idee erbij is dat iedereen een taak heeft in de klas (iedereen heeft een rol en is verantwoordelijk voor deze rol). Je zorgt er zelf voor dat je je rol uitvoert en hoe je dat doet, mag je zelf weten, maar je moet het wel uit kunnen leggen. Dit hebben we gedaan om een vervolg te  in het groepsproces nu rots en water is afgelopen. Achter in de klas hangt een blauw vlak, dat is ons complimentenbord. Hier hangen we complimenten op voor onze klasgenoten. Iedereen mag een compliment schrijven. De complimentenchef beoordeelt de complimenten op geschiktheid. Na enkele weken wisselen de rollen.

Doelenposters
In de klas hangen op de deur de doelenposters. Hierop kunt u zien waar we in de klas mee bezig zijn voor de verschillende vakgebied.en

Rekenen
We hebben kennis gemaakt met de tafels van 1, 10, 2 en 5.  We leren analoge en digitale tijden voor klokkijken. We oefenen het rekenen op de getallenlijn over het tiental (7+8 / 18-9). We oefenen met  familiesommen (2+ 4, 12 + 4, 22+4) We leren springen met sprongen van 10 op de getallenlijn vooruit en terug (2-12-22-32-42-... / 92-82-72-62-...)

Taal
In dit blok ligt de nadruk op het gebruik van het lidwoord (welk lidwoord komt voor welk woord).

Spelling
In december oefenen we met woordpakket 9, 10, 11 en 12

Woordpakket 9
eenlettergrepige woorden met -ei of -ij
[-ei] [-ei] [-ij] [-ij]
mei klein blij wijs
  reist bijt krijgt
de hei   fijn  
de klei de trein grijs de pijl
       
de geit het zeil de pijn de lijst
de dweil het plein   de rijst
dreigt de sprei blijf vijf
de gein de wei het krijt vrij
de kei   kijk  
 

 

 
Woordpakket 10
Eenlettergrepige woorden met s- of z-
 
[s-] [s-] [z-] [z-]
sip de som zet de zak
suf de soep ziek de zus
  de soort zien de zeef
de sik   zoek de zeep
de sok het sap zoet de zoon
de sul het sop    
het sein soms zat zit
de sier surf zeer zuur
soes   ziet  
 

 
Woordpakket 11
Eenlettergrepige woorden met -aai, -ooi en -oei
 

 
[-aai] [-ooi] [-oei] [-aai, -oei, -ooi+ mk]
saai de gooi oei loeit
fraai de kooi foei gloeit
  de plooi bloei  
de aai de prooi groei nooit
de baai   knoei strooit
de haai het hooi    
      zwaait
       
de draai mooi de boei maait
de kraai de zooi   ooit
naai     waait
taai      
 

 
....................................................................

November 2019

Spelling:In  november oefenen we met de woordpakketten 6, 7 en 8
Woordpakket 8
eenlettergrepige woorden met eer, oor en eur
[-eer] [-oor] [-eur] [-eer, -oor, -eur] + nog een letter
teer door zeur leert
  vroor    
de beer   de deur hoort
de peer de boor de geur de poort
het meer het koor de kleur  
het weer het spoor de scheur de koorts
       
      de beurt
de heer goor de sleur stoort
de keer voor treur keurt
de speer      
de veer      
 

Woordpakket 7
eenlettergrepige woorden met  f / v
[f + klinker] [f + medeklinker] [v + klinker] [v + medeklinker]
fel fris vel vreest
fors   vol  
  de friet vals de vraag
de fee      
de fiets de flap de vorst de vlam
  de fles   de vlieg
het feest de fluit het vuur het vlees
de fik de flat vers de vlek
het fort de frons voelt de vloer
  het fruit   vlot
 
 


Woordpakket 6
eenlettergrepige woorden met nk
[-ank] [-ink] [-onk] [-nk + medeklinker]
mank drink zonk links
  flink klonk bonkt
de bank hink schonk denkt
de drank zink   klinkt
de klank   de vonk  
de plank de pink de stronk de inkt
blank link blonk blinkt
dank de vink   drinkt
slank     stinkt
de stank      
 
 
....................................................................................

Oktober 2
Rekenen
We hebben kennis gemaakt met de tafel van 2. We leren aan (ik zie 1 groepje van 2, dat is 1 x 2 = 2).

Spelling
We zijn deze week gestart met woordpakket 5. We leren woordjes met "ng".
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    

............................................................................................
Oktober

Rekenen
Inmiddels hebben we het eerste blok van rekenen afgerond. We hebben het rekenen met de rekenweektaak onder de knie. Ook het schrijven in een rekenschriftje is al helemaal goed aangeleerd. In het eerste blok leerden we: de getallen tot 100, inhoudsmaat meter, plussommen en minsommen boven het tiental, familiesommen (als je 3+4 weet, weet je ook 13+4),  springen op de getallenlijn, handig optellen, rekenen met geld, kennismaking met keersommen (5+5+5 = 3x5), het x teken,  hele en halve uren en tenslotte gepast betalen.


...................................................................................................................................................................................................................................


Welkom in groep 4!


Er zitten 23 kinderen in groep 4, zij krijgen les van Miranda (maandag/dinsdag) en Tineke (woensdag  t/m vrijdag). Op maandag is Daan bij ons in de klas, hij doet de opleiding voor onderwijsassistent. Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. De kinderen moeten aan veel nieuwe dingen wennen, o.a. nieuwe vakken. In het begin van groep 4 (de eerste weken) doen we veel lessen samen, zodat de kinderen goed aan de methoden en het werken in schriftjes kunnen wennen. Na een paar weken wordt er van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht.

Rekenen
Voor rekenen werken we net als in groep 3 met de methode De wereld in getallen. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in de lessstof (blauwe kant) en de verwerkingsstof (rode kant). Eerst krijgen alle kinderen instructie van nieuwe lesstof met behulp van het lesboek (blauwe kant). Daarnaast is voor de kinderen die de nieuwe lesstof nog lastig vinden een verlengde instructie bij elke les. Indien nodig wordt gewerkt met het bijwerkboek. Kinderen die meer aankunnen krijgen verkorte instructie. Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig met behulp van de weektaak op zijn eigen niveau. De leerlingen die meer aankunnen werken daarna in het plusboek. De rode kant (taken) bestaan alleen uit sommen die de leerlingen al eerder aangeboden hebben gekregen. Deze taken maken zij zelfstandig met behulp van de rekenweektaak.
In groep 4 komt aan bod:
 • de orientatie op de getallen t/m 100
 • het optellen en aftrekken t/m met 100 (in eerste instantie t/m 20, later t/m 100)
 • de tafels van 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6 en 10
 • delen (een eerste oriëntatie, steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen)
 • geld (alle munten en de biljetten 5, 10, 20, 50 en 100 en gepast betalen en teruggeven)
 • tijd (hele en halve uren analoog en digitaal en de jaarkalender)
 • meten (standaardmaten lengte (meter en centimeter) / standaardmaat gewicht (gram en kilogram) / standaardmaat inhoud (liter))
 • meetkunde (spiegelen, blokkenbouwsels en plattegronden)
Na ieder blok is er een toets. Na iedere toets zijn er herhalings- en verrijkingstaken. Herhalingstaken voor kinderen die de minimumstof nog niet beheersen. Verrijkingstaken voor kinderen die al wat meer kunnen. 

Taal
We werken voor taal met de methode Taalverhaal.nu. De taalmethode bestaat uit zes thema's. Elk thema duurt vijf weken. Er zijn 5 taallessen per week. Elk thema eindigt met een toetsweek, waarna herhalingslessen en verrijkingslessen aanbod komen. Na twee thema's is er een parkeerweek. In deze week blikken we terug op wat we geleerd hebben en is er ruimte om onderdelen te herhalen of juist te verdiepen. 
In groep 4 komt aan bod:
 • de uitbreiding van de woordenschat
 • leesbegrip
 • spreken en luisteren
 • woord- en zinsbouw
 • stellen
 
Spelling
Taalverhaal.nu spelling bestaat uit 6 thema's. Elk thema duurt 5 weken. Waarin verschillende spellingsregels aan bod komen. Op het weblog kunt u lezen met welke spellingsafspraken we in de klas bezig zijn.  

Technisch lezen
Voor  technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. De kinderen krijgen les in niveaugroepen. De kinderen die veel instructie nodig hebben zitten in groep 1, zij krijgen de hele les begeleiding van de leerkracht. Groep 2 is de basisgroep, zij werken het eerste gedeelte van de les samen met de leerkracht om vervolgens zelfstandig de verwerkingsopdrachten te maken. De kinderen die vlot lezen zitten in groep 3, zij werken in zelfstandig in een werkboekje met opdrachten op hun eigen niveau. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas voldoende gelegenheid om zelfstandig te lezen. Toch willen wij vragen om ook thuis regelmatig met uw kind te lezen. 
 
Begrijpend lezen
In groep 4 starten we in de tweede helft van het leerjaar met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema's. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.
Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:
 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden
 • vragen stellen
 • relaties en verwijswoorden
 • samenvatten
 
Schrijven
Om vlot en duidelijk (aan elkaar) te leren schrijven, maken wij gebruik van de methode Klinkers. Dit jaar ligt de nadruk op het schrijven van hoofdletters. 


Overige vakken
Naast rekenen, taal/spelling, technisch lezen en schrijven hebben de kinderen nog verschillende andere vakken. 
Op maandag hebben de kinderen tekenen. Op woensdag hebben de kinderen wereldoriëntatie uit de methode Blink. Op donderdag hebben de kinderen creatief circuit. Op vrijdag hebben de kinderen muziek en Kleur (levensbeschouwing).   
 
Inzet van de computer
We gebruiken de computer zoveel als mogelijk is. Alle kinderen komen aan bod om extra  te oefenen voor de verschillende vakken. De leerlingen hebben een vaste 'computerdag', zodat elk kind genoeg gelegenheid krijgt om achter de computer aan de slag te gaan.
Thuis kunnen de kinderen oefenen met Rekentuin. Mochten ze hun inlogcode niet meer weten neem dan even contact op met de leerkracht.
Daarnaast hebben we iPads in de klas, waar we dagelijks op oefenen.
  
Tot slot.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar spreekavonden, maar mocht u tussentijds een gesprek willen dan kunt u altijd een afspraak maken of loop even binnen na schooltijd.
 
 Wij hopen op een fijn schooljaar en een prettige samenwerking!
 
Tineke Kloosterhuis en Miranda Visser

 
September 2019 deel 2

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. We herhalen het herhaald optellen als voorbereiding op de vermenigvuldigingen/de tafels. 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        

september 2019
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 


Werkdagen Tineke en Miranda:
Miranda: maandag en dinsdag
Tineke: woensdag, donderdag en vrijdag

Gym:
We gymmen op dinsdag en donderdag. Beide dagen hebben de kinderen om 9.10 uur gym.