Donderdag 22 november.
Volgende week beginnen we met blok 3 spelling 
Iedere week oefenen we  een nieuw woordpakket. Volgende week  ( vanaf 26 november )oefenen we met woordpakket 9, 
3 december woordpakket 10
10 december woordpakket 11
17 december woordpakket 12.
 Hieronder de woordpakketten van groep 5

BLOK 3    GROEP 5
Woordpakket 9
Twee- en drielettergrepige woorden met stomme 'e' in ook-zo-stukjes
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[be-] [ver-] [-er] [te-]
bedanken verlegen vrolijker tevreden
      [-te]
de bekeuring het vervolg de polder de halte
de bedrieger het verzinsel de pleister  
       
[ge-] [el-] [-en]  
het geluk de beugel dronken  
het geheim de nagel beroven  
het gesprek      
  het meubel het varken  
beplakken het verband de fietsers de agente
het gevolg het voedsel gevaarlijker de artieste
  vergeten   bonte
 
 
Woordpakket 10
Twee- en drielettergrepige woorden met -ch(-) of -cht(-)
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[-cht] [cht-]                                 [ch]
onecht achter giechel kuchen
  zuchten   lachen
de aandacht   de echo  
de opdracht de hechting de chaos de kachel
    de glimlach de goochelaar
het aanrecht de berichten    
het gevecht de gedichten het gejuich het lichaam
de optocht de gezichten de bochel de richel
oprecht gevlochten juichen zichzelf
verdacht   het jochie  
 
Woordpakket 11
 
Tweelettergrepige woorden met -d(-)
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[langer maken mv] [langer maken + e] [knippen ­­­­+ langer maken: mv]
de afstand de invloed bejaard de tandarts de handdoek
de avond de maaltijd gezond de hoofdpijn  
de washand   [knippen + langer maken + e] de brandweer het handvat
de zwerfhond het eiland goedkoop de schildpad het badpak
  het vloerkleed luidkeels   het tijdperk
de afgrond het weiland gewond de brandstof de handtas
de schooltijd de voorraad ijskoud   het zandstrand
de vijand        
 
Woordpakket 12
Twee- en drielettergrepige woorden met -(i)ng(-), -nk(-)
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[-ing] [-ang] [-ng-] [-nk] [-nk-]
onderling jarenlang langzaam de toonbank zinken
      de snijplank  
de tweeling de afgang de honger de toverdrank de winkel
de bedoeling de toegang de lengte   de inktvis
de lieveling   de zanger het geschenk  
  het behang     het anker
         
de richting zolang de slinger de oogwenk ondanks
de mening de omvang de wijsvinger de luistervink bedenken
 

 Hieronder de woorden van groep 4
BLOK 3  GROEP 4
Woordpakket 9
eenlettergrepige woorden met -ei of -ij
 
[-ei] [-ei] [-ij] [-ij]
mei klein blij wijs
  reist bijt krijgt
de hei   fijn  
de klei de trein grijs de pijl
       
de geit het zeil de pijn de lijst
de dweil het plein   de rijst
dreigt de sprei blijf vijf
de gein de wei het krijt vrij
de kei   kijk  
 
Woordpakket 10
Eenlettergrepige woorden met s- of z-
 
 xxxx  = 10 extra woorden
 
[s-] [s-] [z-] [z-]
sip de som zet de zak
suf de soep ziek de zus
  de soort zien de zeef
de sik   zoek de zeep
de sok het sap zoet de zoon
de sul het sop    
het sein soms zat zit
de sier surf zeer zuur
soes   ziet  
 
Woordpakket 11
Eenlettergrepige woorden met -aai, -ooi en -oei
 
xxxx  = 10 extra woorden
 
[-aai] [-ooi] [-oei] [-aai, -oei, -ooi+ mk]
saai de gooi oei loeit
fraai de kooi foei gloeit
  de plooi bloei  
de aai de prooi groei nooit
de baai   knoei strooit
de haai het hooi    
      zwaait
       
de draai mooi de boei maait
de kraai de zooi   ooit
naai     waait
taai      
 
Woordpakket 12
Eenlettergrepige woorden met -d
 
[-aard] [-and] [-ld] [-nd] [-d]
de baard de hand de naald de hond de hoed
de haard de mand de speld de mond de meid
  de brand   de maand  
het paard   het veld de wind het bord
het zwaard het strand het beeld   het hoofd
  het land de held de wond het woord
  de tand het schild de vriend het hemd
  de wand     de tijd