Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 6-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2020-2021

zie ook de kalender die u ontvangen heeft
studiedagen, kinderen vrij: 5-11, 18-12, 8-2, 19-2, 12-5, 18-6, 21-6 en 9-7

11 november:  Sint Maarten?
4 december: sint op school
17 december: kerstdiner
18 december: 12 uur vrij
19 december t/m 3 januari: kerstvakantie
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari
Goede Vrijdag: 2 april
Paasmaandag: 5 april
Inleveren werkstuk groep 8: Voor de meivakantie   
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartsdag: 13, 14 mei
Pinkstermaandag: 24 mei
Werkweek Ameland groep 8: 7 t/m 11 juni                                               
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders): 2 juli              
Laatste schooldag: 9 juli  
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus.
           


Week 44 ( 26 - 30 oktober )
Huiswerk.
Woensdag  28 oktober wordt het huiswerk voor rekenen weer nagekeken en krijgen de kinderen weer een nieuw blad mee naar huis.
Vrijdag 30 oktober wordt de werkwoordspelling van groep 8 besproken.
Groep 8 heeft vrijdag het leerblad van thema 1 van natuur mee naar huis gekregen. Deze week kunnen ze de toets op de computer maken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Aardbevingen Italië' week 44 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

 
Spelling.
Groep 6 gaat deze week bezig met spellingafspraak 8, de klinkerverenkeling en de klinkerverdubbeling of zoals wij het op school noemen de 'letterrover' en de 'letterzetter'  en groep 8 met spellingafspraak 7, 
meervoud van woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep (-es, -ik, -it, -el of - et) (2 of meer) >> dreumesen, monniken, kieviten, amandelen, engelen


Week 43 ( 19 - 23 oktober )
Foto's Schier.
Deze zijn geplaatst in My Album, het fotoalbum op onze site. Voor het openen van het fotoalbum heeft u een wachtwoord nodig. Deze heb ik vorige week in een Parro aan de ouders gestuurd.

Huiswerk.
Woensdag 21 oktober gaan we het huiswerk van rekenen nakijken en krijgen de kinderen een nieuw werkblad mee. Vrijdag kijken we met groep 8 de werkwoordspelling na. Het is blad met Signaal- en controledictee 1.
Voor de vakantie heeft groep 6 het leerblad voor Blink geschiedenis thema 1 mee naar huis gekregen. In deze week gaan we deze samen maken, omdat het de eerste geschiedenistoets is.

Voor begrijpend lezen is de les 'Thaise koning Bhumibol overleden', week 42 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt
.

 
Spelling.
Groep 6 gaat bezig met woordpakket 7, woorden waarbij je de k hoort, maar de c schrijft en groep 8 met pakket 6, woorden met ch die je als sj uitspreekt.


Week 41 ( 5 - 9 oktober )
Schiermonnikoog.

De reis naar Schier zit er weer op en ik kijk met een goed gevoel terug op deze drie dagen. Ik hoop dat de kinderen thuis zijn gekomen met enthousiaste verhalen. Nu een weekend even lekker bijkomen en dan nof één week tot aan de herfstvakantie. De foto's komen z.s.m. op het fotoalbum. 
Groep 6 heeft met juf Mitzy veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en zo lekker geprofiteerd van de afwezigheid van groep 8.


Huiswerk.
Woensdag kijken we het huiswerk voor rekenen na en krijgen de leerlingen weer een nieuwe blad mee naar huis. Op vrijdag kijken we met groep 8 het huiswerk voor de werkwoordspelling na.

Voor begrijpend lezen is de les 'Zorgen over kunstgras', week 41 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling. 
Groep 6 is toe aan spellingafspraak 6, woorden met een c als s(bijv. cel en centrum)
Groep 8 begint met pakket 5. de werkwoordspelling van sterke en zwakke werkwoorden.


Afsluiting Kinderboekenweek.

Deze week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8. Vrijdagmorgen is de schoolfinale waar de leerlingen van groep 6 t/m 8 toeschouwer zijn. 
's Middags is de boekenmarkt en het boekenbal. Hier heeft u via Parro al informatie over gekregen.


Herfstvakantie.
Daarna heerlijk vakantie van 12 t/m 16 oktober.


Week 40 ( 28 september - 2 oktober )
Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen weer meegeven. Met groep 6 wordt dit huiswerk woensdag 30 september nagekeken, omdat groep 8 naar Schier gaat, wordt jullie werk nagekeken in week 41, dat geldt ook voor het huiswerk voor de werkwoordspelling.

Voor begrijpend lezen is de les 'Kinderboekenweek' week 40 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling
Groep 6 gaat deze week beginnen met spellingafspraak 5. Deze afspraak is weer een onderdeel van de werkwoordspelling. We werken aan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd van sterke en zwakke werkwoorden. 
Groep 8 sluit blok 1 af en zij beginnen in week 41 met woordpakket 5.


Schiermonnikoog.

Maandag zullen we bekijken of er genoeg vervoer is voor de heen- en terugreis. Verder is alles geregeld en we hopen dat we een paar fijne dagen hebben op Schier.
Juf Mitzy zal woensdag t/m vrijdag groep 6 lesgeven. Juf Chanine Wassenaar is 's middags aanwezig voor extra ondersteuning, 


Kinderboekenweek.

Woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek. Alle kinderen maken een gedicht en er wordt een speciale boekentafel ingericht.
In de klas is er extra aandacht voor lezen.
Vrijdag 9 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt en het boekenbal.
Leerlingen van groep 7 en 8 mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd. Eerst zijn de voorrondes in de klas en de klassenwinnaars gaan op 9 oktober strijden om de titel 'Voorleeskampioen van de Tiggeldobbe'.
De boekenmarkt is dit jaar niet voor de ouders, maar de kinderen mogen wel boeken verkopen aan elkaar(groep 5 t/m 8) of onderling boeken ruilen.


Week 39 (21 - 25 september )
Huiswerk.
Woensdag gaan we de redactiesommen van rekenen nakijken en dan krijgen beide groepen weer een nieuw blad mee naar huis.
Donderdag wordt het blad met werkwoordspelling van groep 8 nagekeken. 
Voor begrijpend lezen kunnen de lessen uit het archief van Nieuwsbegrip thuis gemaakt worden. Voor wie?
* Voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. Een indicatie is daarbij een 4 of 5 score op de Cito .
* Voor kinderen die graag extra willen oefenen met begrijpend lezen.
Deze week is de les 'De Markerwadden'  week 39 uit het archief van 2016-2017 aan de beurt.
Het gaat hierbij om 'De andere tekstsoort' en niet 'De woorden'.


Spelling.
Deze week worden de dictees van blok 1 afgenomen. De spellingafspraken die hiervoor geoefend kunnen worden zijn onder aan deze pagina te vinden.

Kinderpostzegels.

De leerlingen van groep 8 gaan vanaf woensdag, Coronaproof, op stap met de jaarlijkse Kinderpostzegelactie.

Reminder.
Vrijdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het personeel.


Week 38 ( 14 - 18 september )
Huiswerk.
Deze week krijgen de leerlingen huiswerk mee. Op woensdag redactiesommen en vrijdag werkwoordspelling(groep 8). Woensdag 23 september gaan we de sommen nakijken en bespreken. De werkwoordspelling kijken we dit keer na op donderdag 24 september, omdat de leerlingen vrijdag 25 september vrij zijn.

Vorige week hebben de kinderen een leerblad meegekregen over thema 1 van aardrijkskunde. Deze week gaan de kinderen de toets digitaal maken. Groep 6 zal ik daar enige ondersteuning bij geven, omdat dit nieuw voor ze is.


Topo.

Groep 6 gaat dit jaar aan de slag met de topo van Nederland. Groep 8 behandelt de wereld. Bij Topomaster staan voor beide groepen 3 levels open die ze kunnen oefenen. Dit kan op school, maar de kinderen kunnen ook thuis inloggen via Zuluconnect. In de toets die ze later digitaal gaan maken worden alleen plaatsen, rivieren, zeeën, landen enz. gevraagd en geen weetjes.
De komende week krijgen ze hiervoor een topografische kaart mee naar huis, die geoefend moet worden.


Spelling.

We zijn met spelling deze week toe aan woordpakket 4. In week 39 worden de signaal- en controledictees afgenomen. De pakketten 1 t/m 4 kunnen thuis geoefend worden. De pakketten kunt u onderaan deze pagina vinden.
Groep 6 is bezig geweest met de volgende afspraken:
1. hele werkwoorden en stam
2. verandering van f/v en s/z 
3. woorden met ei/ij
4. woorden met een d
Groep 8:
1. persoonsvorm t.t.
2. woorden met y
3. woorden met iaal/ieel/eaal/ueel
4. tussen n of s


Schiermonnikoog.

De leerlingen van groep 8 krijgen deze week informatie mee over de reis naar Schiermonnikoog. 


Week 35 ( 24 - 28 augustus )

Start.
We zijn op 17 augustus gestart in onze nieuwe combinatiegroep 6/8. Op de maandagen staat juf Frederika voor de klas en de andere dagen meester Jan. De afgelopen week hebben de kinderen kennis kunnen maken met juf Mitzy Meeuwissen. Zij gaat tot januari haar lio-stage lopen bij ons in de klas. Zij is er op woensdag t/m vrijdag. 
We hebben een goede eerste week gehad. Na bijna iedere les evalueren we samen met de kinderen wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vrijdagmiddag hebben we samen over de eerste week gehad en de reacties waren heel positief. Ik hoop dat de kinderen deze positieve verhalen thuis met u hebben gedeeld.


Kennismakingsgesprekken.
Binnenkort krijgt u via Parro informatie over de kennismakingsgesprekken. Daarvoor kunt u zich t.z.t. inschrijven via Parro. Deze gesprekken mogen gelukkig gewoon weer op school plaatsvinden. 

Contact.
Door de Corona maatregelen is het voor de ouders nog niet toegestaan om gewoon even binnen te lopen en een praatje te maken of een  vraag te stellen en dat blijft lastig. Gelukkig kunt u met vragen en opmerkingen via de mail bij mij terecht.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl 


Nieuwe methode Blits.
We werken vanaf nu met de nieuwe methode Blits. Deze methode is zo nieuw dat er voor groep 8 nog geen materiaal beschikbaar is. In overleg( met onder andere de uitgever) hadden we besloten dat groep 8 dit jaar mee zou doen met de stof van groep 6. De kinderen van groep 8 waren hier niet enthousiast over en juf Frederika, die deze lessen op maandag geeft, heeft aangegeven dat ze het wel ziet zitten om met groep 8  de stof van groep 7 te gaan doen, net zoals de groep 8 van meester Jeroen. Geweldig juf!
Bij deze nieuwe methode zit na iedere les een herhalingsles. Deze herhalingsles krijgen de kinderen mee als huiswerk. Ze kunnen deze les digitaal maken en ze krijgen hiervoor nog een inlogcode mee.

Algemene informatie.
Hieronder algemene informatie over;thuis spelling oefenen; het voortgezet onderwijs; werkstukken maken op de Tiggeldobbe en de woordpakketten van groep 6 en 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 

Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe