Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2019-2020


Inleveren werkstuk                                                    Uiterlijk 24 april
Werkweek Schiermonnikoog                              Uitgesteld naar 30 sept. t/m 2 oktober
Werkweek Ameland                                                  8 t/m 12 juni
Musical, groep 8 ('s morgens)                                24 juni
Musical,groep 8 ('s morgens)                                25 juni
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders)                26 juni
Laatste schooldag met vossenjacht                   3 juliWeek 16 (14 - 17 april )
Weektaak.
De weektaak voor week 16 staat weer in teams. Op zuluconnect heb ik ook 'Mijn taken' weer bijgewerkt. Een groot aantal leerlingen heeft hier geen taken staan, omdat ze helemaal bij zijn. Geweldig!
Voor wie wel taken moet inhalen is dit lange weekend misschien geschikt om hier en daar wat bij te werken. Succes!

Extra contactmomenten.
Dinsdagmiddag wil ik om één uur een korte instructie geven bij les 5 van Blink aardrijkskunde thema 4. Op donderdagmiddag, om één uur, wil ik deze les nabespreken. Hiermee sluiten we thema 4 af en de kinderen kunnen in week 17 de toets maken. Het leerblad zet ik in teams en het bronnenboek en alle lessen kunnen ze via Blink online nog eens bekijken/oefenen.

Pasen.
Verder wil ik iedereen goede Paasdagen toewensen. 

Week 15 ( 6 - 9 april )
Fijn dat ik alle kinderen dagelijks zie via teams. Ze stellen regelmatig vragen en die probeer ik zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik heb het gevoel dat dit goed loopt. 
In de instructielessen gaat het soms moeizaam met de verbinding, geluid loopt vertraging op en het beeld is soms vaag. Het valt ons op dat kinderen tijdens de les druk met elkaar aan het chatten zijn en dit vertraagt het proces. 
De ouders krijgen hierover nog een brief(L&E breed) en ik zal maandag de kinderen hier ook op aanspreken.

De komende week ga ik bij groep 7 rekenen weer oppakken met reguliere lessen. Dit vraagt wat meer instructie en omdat we al heel ver zijn met de taalmethode, wordt taal de komende tijd even op een laag pitje gezet. 
Ik heb in de weektaak wel wat meer vaste tijden ingepland voor Nieuwsbegrip, want ik merk dat een aantal kinderen daar niet aan toe komt. We gaan de komende week starten met Nieuwsbegrip Woordenschat(staat in de weektaak), omdat we wat minder taal gaan doen.

Maandagmiddag heb ik om 13.00 uur een extra instructiemoment voor het vak Blink. Belangrijk dat alle kinderen van groep 7/8 daarbij aanwezig zijn. Ik ga uitleggen hoe we in de komende tijd de Blinklessen gaan behandelen/maken.

De afgelopen week heb ik weinig mailtjes van de ouders ontvangen. Ik ga er vanuit dat er geen vragen zijn en dat thuis alles loopt. Nogmaals de oproep om vragen, problemen, tips en tops door te geven via het bekende mailadres.
Succes met de begeleiding van uw kind(eren) en een goed weekend!


Week 14 ( 30 maart - 3 april )
Update 28 maart.
De afgelopen week heb ik veel kinderen gezien en gesproken via Teams. Fijn om zo contact te hebben en op de hoogte te blijven van de situatie thuis. Via telefoon en mail zijn er ook diverse contacten geweest. Prima! Kom gerust met vragen/opmerkingen/tips.

Ik heb 'Mijn taken' op Zuluconnect zaterdag 28 maart weer bijgewerkt. Hier zet ik taken neer die de kinderen eigenlijk afgelopen week/weken al af hadden moeten hebben. Het kan zijn dat hier bij uw zoon of dochter geen taken staan. Dat betekent dan dat uw kind helemaal bij is met de taken. Gelukkig zijn er dit heel veel en dat is zeker een compliment waard.
Als er wel(veel) taken staan raak dan niet direct in paniek, maar probeer samen met uw kind die achterstand langzaam in te lopen. Een goede planning is noodzakelijk en alleen 's morgens een paar uurtjes bezig zijn is niet genoeg. Het lijkt mij handig om dagelijks eerst het werk te maken van weektaak 14 en als er tijd over is te werken aan 'Mijn taken'. Praat er met uw kind over dat het gewoon schooltijd is en geen vakantie en.....gelukkig blijft er nog genoeg tijd over voor andere activiteiten.

Op Microsoft teams Tiggeldobbe groep 7/8 heb ik onder bestanden weer een aantal antwoordbladen geplaatst en de nieuwe weektaak voor week 14.
Als uw kind die, samen met u, bekijkt dan ziet u dat er bij groep 7 dagelijks van 10.30-11.00 uur en voor groep 8 van 11.00-11.30 uur een videobelles gepland staat. Ik ga de komende week proberen om instructielessen taal en spelling aan de kinderen te geven. Het is belangrijk dat alle kinderen op de goede tijd op teams aanwezig zijn en deelnemen aan de les. De afgelopen week hebben veel kinderen al geoefend met 'vergaderen' en weten al hoe dit werkt. Voor kinderen die nog niet via teams hebben vergaderd is maandagmorgen 9.00 uur het volgende moment om te kijken of alles werkt. 

Na anderhalve week thuisonderwijs kunnen we samen best trots zijn op wat er allemaal gebeurt. Veel dingen gaan goed en we kunnen zien hoe flexibel we kunnen zijn. Als het even niet helemaal gaat zoals we zouden willen is het goed om even te luisteren naar het lied dat via Parro naar de ouders is verstuurd. Soms kunnen ze allemaal even de Rambambam krijgen!


Week 13( 23 - 27 maart )
Update 24 maart.
Schiermonnikoog.
Door aanscherping van de maatregelen staat nu vast dat de schoolreis naar Schiermonnikoog niet doorgaat. We kregen het aanbod om de reis uit te stellen tot na de zomervakantie. Onder voorbehoud dat er dan plek is. Of het uitstapje afzeggen en het geld dat we terugkrijgen(40% van de aanbetaling) reserveren voor Ameland 2021.Hoe denken de ouders van groep 7 hierover? Graag z.s.m. reageren via de mail.  

Microsoft Teams(Tiggeldobbe 7/8)
Deze staat op Zuluconnect en wordt nu gebruikt voor het delen van bestanden. Hier kunt u de weektaak vinden, nieuwe werkbladen die we gaan gebruiken en antwoordbladen om het gemaakte werk na te kijken. De werkbladen zijn PDF bestanden en daar kan niet in gewerkt worden. U kunt ze uitprinten of de kinderen kunnen de antwoorden op een papier/in een schrift schrijven. De antwoordbladen worden later geplaatst.

Microsoft teams(Meergroep)
Hier komen onder bestanden opdrachten te staan voor de plusgroepen van juf Frederika. 

Voor beide teams geldt, ideeën/tips zijn welkom. Dat kan via de mail of de chatfunctie binnen Teams(posts)

DC Online.
Als het goed gaat is morgen DC online toegevoegd aan Zuluconnect. Hier kunnen de kinderen dan informatieve boeken online lezen. Leuk, leerzaam en misschien ook handig voor het maken van het werkstuk.

Oproep.
Er zijn een aantal ouders en kinderen die laten weten hoe het gaat met het werk en waar ze tegen aanlopen. Met die feedback zijn we blij. We kunnen soms dingen aanpassen en verbeteren. Dus een oproep aan alle ouders, laat iets van je horen, tips en tops, we zijn overal blij mee!
Vorige week woensdag zijn we pas begonnen met thuisonderwijs en na één week kun je best zeggen dat er al veel is gebeurd en dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je ze maar nauwelijks bij kunt houden. 
Raak niet in paniek als iets even niet lukt of dingen niet soepel lopen. Dat is logisch en er is tijd nodig om te wennen aan deze bizarre situatie. 
Succes!!


Week 12 ( 16 - 20 maart )
Update 20 maart.
Fijn dat er af en toe contact is met ouders en kinderen. Ik probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en ga aan de slag met tips en opmerkingen. Ik heb maar een beperkt beeld van wat er de afgelopen dagen thuis is gedaan door de kinderen. De weektaak heeft namelijk veel taken die ik niet op afstand kan controleren/bekijken. Wat ik hier thuis zie zijn de activiteiten op de computer. Hieronder een overzicht van de digitale opdrachten:
- De taaltoets is tot nu toe door 19 leerlingen gemaakt.
- Nieuwsbegrip (Andere tekstsoort 'Sprinkhanenplaag) gemaakt door 16 lln.
- De natuurtoets, thema 3 'Seks enzo' gemaakt door 14 lln.
- Rekentuin(alleen voor groep 7) is door 9 lln. aan gewerkt.
- Verder is er door een redelijk aantal leerlingen gewerkt met Bingel(rekenen)
Taalverhaal, spelling- en taaloefeningen en Topomaster
Even iets over topo. De leerlingen oefenen eerst de levels die open staan, maar daarna moeten ze ook Toetstrainer D maken. Ik kan op de computer zien wie alles gemaakt heeft, als dat het geval is dan zet ik toets D open.

De afgelopen dagen waren sommige sites overbelast en is het misschien niet gelukt om alle taken te maken, dat is overmacht, maar ik hoop dat er hier en daar nog wel een inhaalslag wordt gemaakt.

In de nieuwe week zullen we meer gaan werken met Microsoft teams. Hier kunnen we met de kinderen chatten, opdrachten klaarzetten en bestanden plaatsen. Op Zuluconnect is het icoontje al aanwezig en de kinderen(of ouders) kunnen hier al gebruik van maken. Onder het kopje posts kunnen we chatten en ik heb al een aantal bestanden geplaatst. 

Vragen stellen kan nog steeds via de mail, maar als kinderen vragen hebben kunnen ze die ook stellen via Microsoft teams. Meester Jeroen is met groep 8 vandaag al begonnen en het werkt super. Veel kinderen beantwoorden vragen van anderen en ze lossen onderling veel probleempjes op.
Ook hier weer de valkuil dat het soms té gezellig wordt, we moeten het wel zakelijk/overzichtelijk houden met elkaar!Update 19 maart.
We zijn op school of thuis druk bezig om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en bijna dagelijks zullen we dingen aanpassen/aanvullen.
Het is daarom goed om deze weblog met nieuws uit de groep regelmatig te volgen.
Op Zuluconnect probeer ik regelmatig nieuwe taken toe te voegen. Soms taken voor de hele groep, maar het kunnen ook individuele taken zijn of taken voor kleine groepjes. Deze taken zijn alleen zichtbaar voor de leerlingen waar ik ze aan toewijs.
Op zuluconnect staat nu ook een 'map groep 7b' en 'map groep 8b'. In deze map kunnen de leerlingen documenten met mij delen of deel ik documenten met de leerlingen. Het voordeel is dat niet alles via de mail gaat, maar via one drive. Als de kinderen hier gebruik van gaan maken moeten ze toestemming vragen en dan ga ik toestemming verlenen. Het wijst zich vanzelf!
Ondertussen zie ik op afstand dat veel leerlingen al druk bezig zijn en ook op dit moment zie ik dat de taaltoets wordt gemaakt door een aantal leerlingen. Gisteren was het erg druk en lukte het inloggen misschien niet, maar blijf gewoon proberen.
Nogmaals, het tijdschema op de weektaak is een hulpmiddel, ga hier vooral creatief mee om. 

Spelling- en taaloefeningen op de computer.
Omdat we hebben afgesproken dat we in eerste instantie stof gaan herhalen hebben we alle oefeningen waar de kinderen een onvoldoende op hebben gehaald verwijderd. Dit kan betekenen dat er nu oefeningen open staan uit blok 1 t/m 4. Dus niet alles is verwijderd! Gewoon maar beginnen wat het systeem aangeeft dan kom je vanzelf weer in blok 5 terecht. 

We houden contact!!


Update 17 maart 2020
Coronavirus.

De scholen zijn dicht tot 6 april. De komende 3 weken wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis aan het werk gaan. Daarvoor hebben we gisteren, 16 maart, een plan opgesteld hoe we dat gaan doen. 
Er is afgesproken dat we geen nieuwe stof aanbieden waar uitgebreide instructie voor nodig is. Het lespakket dat aangeboden wordt is dus vooral herhaling van stof op het gebied van rekenen, lezen en taal. Met spelling gaan we dus wel verder!
Er wordt ook keuzewerk aangeboden en daar kunnen de kinderen dagelijks iets uit kiezen. 
Om wat structuur aan te bieden heb ik voor beide groepen een tijdschema gemaakt. Het spreekt vanzelf dat iedereen daar flexibel mee om kan gaan.
We hebben ervoor gekozen dat er op woensdag 18 maart een pakketje klaar ligt voor iedere leerling op de eigen tafel in de klas. 
Er is een schema gemaakt wanneer u of uw kind welkom is op school om het werk op te halen. We willen er nogmaals op wijzen dat de algemene regels van het RIVM gelden en dat we alleen ouders, kinderen op school verwachten die geen klachten hebben. Mocht u niet in staat zijn, of het niet aandurven, om de spullen op te halen, dan kunt u via de mail contact opnemen met mij, dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
Emailadres:    j.tenharkel@lauwerseneems.nl

Het lespakket.
- Inloggegevens voor de kinderen om met zuluconnect en office 365 te kunnen werken.
- Weektaak voor week 12 (woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart) en de weektaak voor week 13 (maandag 23 en dinsdag 24 maart) Deze is op de achterzijde van weektaak 12 afgedrukt.
- Rekenwerkboek(groep 8)
- Taal herhalingsbladen blok 5
- Spellingwerkboek
- Schrijfschrift
- Nieuwsbegrip week 12
- Werkboek Verkeer(groep 7)

De weektaak.
Hier staat per dag een tijdschema met opdrachten. Het is goed om dit schema samen met uw kind goed te bekijken. De kinderen weten heel goed waar ze de opdrachten op de computer kunnen vinden. Hier werken ze op school ook mee. 

Groep 7 werkt voor het vak rekenen met Rekentuin en Bingel, twee computerprogramma's.
Groep 8 werkt verder in het rekenwerkboek, omdat dit allemaal herhalingssommen zijn en zij gebruiken ook Bingel en hier sluiten de sommen aan bij de sommen in het werkboek.
Voor taal maken beide groepen eerst de digitale taaltoets van blok 5. Deze toets staat al open. De dagen erna worden de herhalingsbladen gemaakt, zoals in de weektaak staat.
Voor spelling staat pakket 20 op het programma. De woorden van het pakket staan onderaan deze weblog. De werkbladen worden gemaakt in het werkboek en het signaaldictee(dinsdag 24 maart) wordt op de computer gemaakt en dit dictee zet ik maandag 23 maart open!
In het keuzewerk staat welke bladzijde in het schrijfschrift moet worden gemaakt.

Niet ieder kind werkt even snel en daarom heeft niet iedereen evenveel tijd voor het keuzewerk. Toch is het belangrijk iedere dag iets van het keuzewerk te maken. 
Als de kinderen bezig gaan met taal- of spellingoefeningen van Taalverhaal, dan mogen ze voorlopig alleen oefeningen maken van blok 1 t/m 5. Dus niet vooruit werken.
Werken aan het werkstuk lijkt mij in deze tijd zeer verstandig. Het zou fijn zijn als iedereen op 6 april het werkstuk af heeft. De uiterste inleverdatum blijft 24 april.

Voor vragen/opmerkingen graag bovenstaand mailadres gebruiken.
Succes en sterkte met alles wat op u af komt!

PS:  
En natuurlijk moet er goed worden bewogen. Daarom hier een lijst met allerlei leuke activiteiten, dansjes, enz. Klik hier voor  Bewegen thuis voor alle leeftijden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 
Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe