Nieuws uit de groep     update: 15-03-2023
Welkom op de weblog van groep 8a. Op dit deel van de weblog vinden jullie informatie over het Huiswerk en belangrijke data. Belangrijke berichten voor ouders gaan via Parro.


 

Huiswerk groep 8

De kinderen hebben afgelopen vrijdag een rekenblad met redactiesommen meegekregen. Deze gaan we vrijdag 17 maart bespreken. Ook hebben de kinderen het leerblad van Geschiedenis al thuis, deze week plannen ze de toets zelf in.
De kinderen die de regels van de werkwoordspelling goed kennen, maken geen huiswerk voor dit vak. 
 
Naast het leren voor de dictees en het maken van de werkbladen, die (bijna) wekelijks mee naar huis gaan, is het goed om meerdere keren per week te werken aan:
-Bingel (alle onderdelen) extra aandacht voor meten en metriek
-Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) andere tekstsoorten uit het Archief (2019 - 2020)
-Lezen (ook hardop op toon voorlezen) Na een stukje, in eigen woorden, vertellen waar het over ging, is ook een goede oefening om beter te worden in begrijpend lezen.
Bingel en Nieuwsbegrip is te vinden via Zuluconnect.net
 
Maak samen een schema voor de week (bijv. maandag na het avondeten 15 minuten Dictee woorden, dinsdag 15 minuten Bingel, Woensdag 20 minuten Nieuwsbegrip, donderdag 15 minuten Dictee woorden, vrijdag 15 minuten Bingel. Elke dag voor het slapen nog even 10-15 minuten lezen, waarvan 2 of 3 x hardop voorlezen) 

 

Signaaldictee en Controledictee
De spellingafspraken met de bijbehorende woorden en werkwoorden zijn te vinden onder aan deze pagina. Van de werkwoorden is het belangrijk dat de kinderen de vervoegingen kennen. (t.t., vt. en volt deelw.) De kinderen kunnen inloggen (thuis) via zuluconnect.net en met de bekende software van school oefenen. 
Manieren om thuis te oefenen met o.a. de BLOON methode:
www.ikleerinbeelden.nl 
 
Werkwoordspelling   
De kinderen krijgen (vanaf week 37) voor het weekend werkwoordspelling en verhaaltjessommen mee. 
Het doel van dit huiswerk is het automatiseren van het werkwoordschema en het extra oefenen met redactie-/verhaaltjessommen
Ouders kunnen helpen, door hun kinderen de stappen hardop te laten verwoorden. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

lopen t.t.       Hij .............. op straat.
het is een persoonsvorm, tegenwoordige tijd, het onderwerp is enkelvoud, het is een hij vorm dus "ik vorm" + t
Hij loopt op straat.

vegen v.t.     Hij .............. de vloer.
het is een persoonsvorm, verleden tijd, het is een zwak werkwoord, je schrijft dus op: "ik vorm" + -de of -te. Bij meervoud wordt het "ik vorm" + -den of -ten
Hij veegde de vloer.
 
Topo oefenen / leren
De kinderen leren de belangrijkste topografie van de wereld in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.
Via zuluconnect.net kunnen de kinderen thuis bij de oefensoftware komen
 

Belangrijke data groep

Sportdag groep 7 en 8                             1 juni  
Ameland werkweek                                 12 t/m 16 juni
Musical (opa's en oma's etc)                6 juli (19.30 uur) 
Musical + eindfeest                                  7 juli (20.00 uur) 
Laatste schooldag                                     17 juli (op een maandag)
 

Open dagen VO scholen

Een aantal scholen organiseert in oktober / november al "doe dagen" of andere kennismakingsactiviteiten.
Voor de data van de open dagen en kennismakingsactiviteiten kunnen jullie gebruik maken van de "Open dagen planner" van De VO Gids
De VO Gids (papieren versie) komt in oktober/november. 
 

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.
 Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Link om spelling woordpakketten te downloaden uit onze spellingmethode: