Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7B. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.

Belangrijke data 2021-2022

zie ook de kalender die u heeft ontvangen.
10 maart:                                                 Viering groep 7A en 7B.
18 t/m 20 mei:                                      Schoolreis Schiermonnikoog groep 7.
31 mei:                                                      Verkeersexamen groep 7.
2 juni:                                                         Sportdag groep 7 en 8. 

                                       
Week 49 ( 6 - 10 december )
Huiswerk.
* Woensdag 8 december kijken we het huiswerk van de werkwoordspelling na. Deze keer was het werkblad 4A en 4B.
* Donderdag 9 december gaan de kinderen toets 2 van topomaster maken. De bijbehorende kaarten zijn weken geleden al mee naar huis gegaan. Mochten ze niet meer aanwezig zijn, dan staan ze gelukkig nog in Microsoft teams. Ze staan onder het kopje bestanden bij Topomaster Europa.

* Vrijdag 10 december kijken we het rekenblad met redactiesommen na. Dit blad hebben de kinderen 26 november meegekregen.
* Deze week is de les 'Letterontwerper Gerard Unger overleden,' week 49 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 12. Het zijn dit keer verkleinwoorden met a, o en u aan het eind. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.Week 48 ( 29 november - 3 december )
Corona en Sinterklaas
Gelukkig blijven de scholen open. De Sinterklaasviering kan dus vrijdag gewoon doorgaan. Dit weekend zullen er vast heel wat surprises in elkaar worden geknutseld. Veel succes en plezier hiermee. Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Huiswerk.
* Dinsdag is de toets van thema 2 van geschiedenis. Het leerblad is eventueel te vinden op Teams.
* Woensdag kijken we het huiswerkblad van taal/spelling na. Ook deze week is het een blad met oefeningen directe en indirecte rede.
* Voor rekenen is vrijdag een nieuw blad meegegeven. I.v.m. Sinterklaas wordt dit blad pas op vrijdag 10 december nagekeken. Eerder meenemen naar school mag natuurlijk wel.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Veilig het spoor oversteken' week 48 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Spelling.
Deze week spellingafspraak 11. Het zijn woorden met een c die uitgesproken wordt als een k. De woordpakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een linkje.


Week 47 ( 22 - 26 november )
Huiswerk.
* Woensdag 24 november kijken we het huiswerk voor de spelling na. Deze keer hebben de kinderen een werkblad meegekregen over het gebruik van de directe en indirecte rede.
* Vrijdag 26 november wordt het blad met redactiesommen besproken.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Ruimtestation ISS 20 jaar, week 47 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Afgelopen vrijdag hebben de kinderen het leerblad voor de geschiedenistoets over de Tweede Wereldoorlog meegekregen. De toets wordt dinsdag 30 november gemaakt. Dit leerblad staat ook op Microsoft teams.

* De tweede topotoets staat gepland voor donderdag 9 december. Een aantal leerlingen is nog bezig met het halen van de levels. Dit kan ook thuis. De kaart die bij deze toets hoort staat ook op Teams.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 10. Woorden waar de s geschreven wordt als c. De woordpakketten zijn onder aan deze bladzijde te vinden via een link.

Workshop.
Donderdagmorgen gaan de leerlingen van groep 7 de workshop volgen met de VR brillen. Ik ben benieuwd.


Week 46 ( 15 - 19 november )
Huiswerk.
* Woensdag kijken we de werkwoordspelling na. Het is het blad met signaal- en controledictee 3.
* Vrijdag bespreken we het huiswerk van rekenen. Het blad met redactiesommen hebben de kinderen op 5 november mee naar huis gekregen.
* Begrijpend lezen. Deze week is de les 'Einde WO1 100 jaar geleden', week 46 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week beginnen we met  blok 3. Spellingafspraak 9 is aan de beurt en dit gaat over de werkwoordspelling. Dit keer gaan we de verleden tijd behandelen.
De pakketten zijn onder aan deze pagina te vinden via een link. 


Katvis.

Via Parro hebben jullie informatie gekregen over het boek 'Katvis'. We gaan dit boek klassikaal lezen en besteden op deze manier extra aandacht aan het onderwerp mediawijsheid.

10 Minutengesprekken.

Deze week zijn op dinsdag en woensdag de 10 minutengesprekken gepland. De gesprekken vinden, in principe, plaats op school. Mocht u liever een online afspraak via Teams maken dan graag mailen naar onderstaand adres.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl


Week 45 ( 8 - 12 november )
Huiswerk.
* Woensdag kijken we het huiswerkblad voor de werkwoordspelling na. Het is blad 3.1, 3.2. De afgelopen woensdag hadden veel kinderen het huiswerk niet mee. Huiswerk meenemen hoort natuurlijk voor een groot deel bij de verantwoordelijkheid van de kinderen, maar wilt u als ouders er ook aan denken/op toe zien dat het werk meegaat?
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Mickey Mouse bestaat 90 jaar', week 45 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* In verband met de margedag van 12 november deze week geen huiswerk voor rekenen. De nieuwe redactiesommen zijn vrijdag al wel mee naar huis gegaan, maar deze worden dus pas vrijdag 19 november nagekeken. Eerder inleveren mag wel, dan bewaar ik ze op school.


Dode hoek les.

Maandag 8 november krijgen de leerlingen van groep 7 een les over de 'dode hoek' bij vrachtwagens. Dit gebeurt allemaal onder schooltijd.


Spelling.
Deze week is de toetsweek van blok 2 voor spelling. De afspraken 5 t/m 8 worden hierbij getoetst. Thuis kunnen deze 4 afspraken extra geoefend worden. De afspraken zijn onderaan deze pagina, via een link, te vinden.

Ziekte.
Door corona(binnen het gezin) of corona verschijnselen en griep, zijn veel kinderen een aantal dagen thuis. Op school kunnen wij niet precies inschatten of de kinderen in staat zijn om werk voor school te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders om dat te bekijken. 
Mocht het wenselijk zijn dan kan school zorgen voor een pakket met boeken, werkboeken en schriften, zodat uw zoon of dochter niet te ver achter komt. 

Daarom staat iedere week de weektaak op Microsoft Teams. Daar zijn ook leerbladen te vinden. Veel methodes hebben een online gedeelte en die online oefeningen kunnen sowieso gemaakt worden.
Nog vragen hierover? Mail naar j.tenharkel@lauwerseneems.nl


Margedag.
Vrijdag 12 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag.

Reminder.
Week 46: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 8.


Week 44 ( 1 - 5 november )
Huiswerk.
* Dinsdag is de toets over thema 1 van aardrijkskunde. De kinderen hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen. Het leerblad is ook te vinden via Microsoft teams. Het staat onder het kopje 'lesmateriaal' en dan in het mapje 'wereldoriëntatie'

* Woensdag kijken we het huiswerk voor de werkwoordspelling na. Het is werkblad 3A, 3B.
* Vrijdag wordt het huiswerk voor rekenen nabesproken.
* Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Discussie zomer- en wintertijd' week 44 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip gemaakt worden. 


Spelling.
Deze week behandelen we spellingafspraak 8. Medeklinkerverdubbeling of klinkerverenkeling. Deze afspraak over de zogenaamde letterzetter en de letterrover blijft tot en met groep 8 de afspraak waar de meeste fouten in worden gemaakt. De regel op zich is niet zo moeilijk, maar goed toepassen blijkt lastig te zijn. Goed oefenen dus.


Taal/rekenen.
Deze week hebben we voor taal een toetsweek. We sluiten hiermee blok 2 af. Voor rekenen is blok 2 de afgelopen week afgesloten en beginnen we nu met blok 3. Dat betekent ook dat het computerprogramma(Bingel) van blok 3 nu open staat. Een aantal leerlingen vindt het lastig om hier op school tijd voor vinden. Het is natuurlijk mogelijk om dit thuis via Zuluconnect te doen.

Workshop Virtual Reality.
De beloofde workshop voor beide groepen 7 is gepland op donderdag  25 november.


Reminder.
Vrijdag 12 november(week 45) is er een margedag en zijn alle leerlingen een dagje vrij. 


Week 43 ( 25 - 29 oktober )
Tweede periode.
Tot de kerstvakantie hebben we nu een periode van 9 weken. St. Maarten, Sinterklaas en kerst komen er weer aan.

Een gezellige, drukke tijd. We gaan er samen weer een mooie tijd van maken. Er zijn voor de vakantie nieuwe groepjes gemaakt en die worden na de kerstvakantie weer veranderd.


Huiswerk.
Woensdag 27 oktober kijken we het huiswerk van de werkwoordspelling na en vrijdag 29 oktober de redactiesommen van rekenen. 
Voor begrijpend lezen is de les 'Eerste Kiwi geboren in Nederland', week 42 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 7. Woorden met isch of ische. Dit woordpakket is onderaan deze pagina te vinden via een link.

Creatief circuit.
De komende weken gaan we door met het creatief circuit(lege doosjes zijn nog steeds welkom), maar tussendoor hebben we ook tijd ingepland voor lampions maken en werken aan Sint en kerst. 


Week 41 ( 11 - 15 oktober )
Kinderboekenweek.
Na de workshop gedichten maken hebben de kinderen een gedicht gemaakt over wat ze later willen worden. Dit hebben ze gedaan in de vorm van een rondeel. De gemaakte gedichten hangen bij het lokaal en zijn daar te bewonderen.
Er zijn al een flink aantal leerlingen die een stukje hebben voorgelezen in de klas en de kinderen hebben ook een recensie geschreven over het boek.
De komende dagen gaan we nog door met de voorrondes en twee leerlingen mogen dan vrijdag onze klas vertegenwoordigen in de schoolfinale. Hier kunnen geen ouders bij aanwezig zijn.

Op vrijdag ook nog de boekenmarkt en we sluiten af met het boekenbal.


Huiswerk.
* Woensdag kijken we het huiswerk voor de werkwoordspelling na.
* Het rekenblad wordt op vrijdag nabesproken.
* Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Banksy schilderij vernietigt zichzelf' week 41 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

* Topomaster: De levels 4 t/m 6 staan open en deze kunnen op school en/of thuis geoefend worden. Vrijdag hebben de kinderen de bijbehorende kaarten mee naar huis gekregen. Deze zijn ook te vinden op Microsoft teams. 
In oktober en november kan deze les geoefend worden. De toets wordt eind november of begin december afgenomen. De exacte datum volgt nog.


Spelling.
Deze week oefenen we spellingafspraak 6. Het zijn woorden waarbij we de ie horen, maar de i schrijven. De woordpakketten zijn onderaan deze pagina te vinden via de link.

Tostidag.

Woensdag 13 oktober hebben we weer een tostidag.


Herfstvakantie.
Na deze week lekker een weekje vrij. Veel plezier allemaal.


Week 40 ( 4 - 8 oktober )
E-waste race.
Donderdag is de E-waste race afgesloten en de Tiggeldobbe is vijfde geworden en dat betekende geen prijs. Wij vonden als school dat de kinderen wel iets hadden verdiend en daarom hebben we een workshop voor ze geregeld. Ze gaan een film maken en deze bekijken met VR brillen.

Dit hebben ze echt verdiend, want wij zijn de afgelopen maand werkelijk overstelpt met e-waste. 
Ouders vanzelfsprekend ook bedankt voor de hulp.

Huiswerk.
* Dinsdag 5 oktober gaan de kinderen topotoets A van Europa maken. In de afgelopen weken hebben ze hier thuis en op school aan kunnen werken. De leerbladen zijn een poosje geleden al meegegaan naar huis, maar zijn ook te vinden op Microsoft teams, onder bestanden, topomaster Europa.

* Werkwoordspelling is woensdag nagekeken en er is weer een nieuw werkblad mee naar huis gegaan.
* Rekenen wordt vrijdag 8 oktober weer nabesproken en nagekeken.
* Het eerste thema van Natuur en Techniek hebben we afgesloten en vrijdag 8 oktober is de toets. Het leerblad is meegegeven naar huis en is ook op Microsoft teams te vinden onder bestanden, lesmateriaal, Blink wereldoriëntatie.
* Voor begrijpend lezen kan de les 'Aardbeving en tsunami op Sulawesi' week 40 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden geoefend.


Spelling.
We starten deze week met thema 2 en deze week is spellingafspraak 5 aan de beurt. Hier wordt de tegenwoordige tijd van sterke en zwakke werkwoorden behandeld. Deze spellingafspraken zijn te vinden via de link onder aan deze pagina.

Reminder.
* Boekenmarkt. Vrijdag 15 oktober mogen de kinderen weer boeken/strips verkopen op de jaarlijkse boekenmarkt.


Week 39 ( 27 september - 1 oktober )
Huiswerk.
* Werkwoordspelling: woensdag 29 september kijken we het huiswerk van de werkwoordspelling na. Deze dag krijgen ze ook het nieuwe huiswerk mee.
* Rekenen: vrijdag 1 oktober wordt het huiswerk van rekenen besproken. Dit is het werkblad dat op vrijdag 17 september is meegegeven.
* Begrijpend lezen: De komende week is de les 'Twee keer zoveel tijgers in Nepal ' week 39
uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip aan de beurt.  


* Blink geschiedenis:
Dinsdag 28 september wordt de digitale toets van thema 1 van geschiedenis afgenomen. De kinderen hebben hier een leerblad voor mee naar huis gekregen. Op Microsoftteams is onder 'Lesmateriaal' dit leerblad ook te vinden. Spelling.
De komende week sluiten we thema 1 van spelling af met een signaal- en controledictee. De eerste vier spellingafspraken worden getoetst en deze afspraken kunnen natuurlijk ook thuis geoefend worden. 
Ze zijn onderaan de pagina via een link te vinden.


Tafeltjesgesprekken.
Dinsdag 28 zijn de jaarlijkse tafeltjes gesprekken. Gelukkig zijn er op dit moment geen beperkingen dus iedereen is weer welkom. Zie Parro van Jaap.


Reminders.
* Donderdag 30 september wordt de E-waste race afgesloten.
* Maandag 4 oktober krijgen de kinderen op school een workshop over het maken van gedichten.
* Woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Vanaf deze dag zullen de gedichten bij de klas te lezen zijn.


Week 38 ( 20 - 24 september )
Korte schoolweek.
Deze week hebben we op donderdag een feestelijke meesters- en juffendag.

Hierover krijgen de ouders via Parro nog nadere informatie.
Op vrijdag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een margedag.


Huiswerk.
* Het huiswerk voor de werkwoordspelling en rekenen is  weer meegegeven naar huis. Woensdag 22 september kijken we de spelling na en de redactiesommen voor rekenen worden pas op vrijdag 1 oktober nagekeken. Een extra week dus om dit werk te maken.
* Deze week ronden we het eerste thema van geschiedenis af. Dinsdag krijgen de kinderen hier een leerblad van mee naar huis. Dit leerblad is ook te vinden op Teams, onder 'lesmateriaal'. Dinsdag 28 september gaan de kinderen de toets maken.

* Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Prinsjesdag', week 38 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Deze week spellingafspraak 4. Woorden eindigend op een b waar je een p hoort. De woordpakketten zijn onderaan deze pagina te vinden.

Reminders.
* Dinsdag 28 september: Tafeltjesmiddag
* Donderdag 30 september: Afsluiting E-waste race.


Week 37 ( 13 - 17 september )
Huiswerk
* Woensdag is er weer een nieuw werkwoordblad mee gegaan naar huis. Woensdag 15 september gaan we dit nakijken.
* Vrijdag krijgen de kinderen weer redactiesommen mee, we kijken deze vrijdag 17 september na.

* Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Ocean cleanup' week 37 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip worden geoefend.


Spelling.
We werken aan spellingafspraak 3. Woorden met th waar je een t hoort. De spellingafspraken zijn onderaan deze pagina te vinden.

123Zing.

Bij onze muziekmethode is ook een kidspagina. Via zuluconnect, of internet kunnen ze hier inloggen met onderstaande gegevens.

Website:https://kids.123zing.nl
Loginnaam groep: haas994
Wachtwoord: 
pl2or6

Reminders.
* Donderdag 23 september is de meesters- en juffendag. De kinderen mogen dan ook op wieltjes naar school komen.
* Vrijdag 24 september zijn de leerlingen vrij i.v.m. een margedag voor het personeel.


Week 36 ( 6 - 10 september )
GGD.
Afgelopen donderdag is de GGD op school geweest. Alle kinderen hebben een gesloten envelop mee gekregen naar huis.


Topomaster.
Donderdag hebben de kinderen een leerblad meegekregen naar huis. Een ingevulde en een 'blinde' kaart. Deze kaart hoort bij de eerste drie levels van topo. Hier kunnen de kinderen dus thuis mee oefenen. De kaarten staan ook op Microsoft teams onder bestanden.
De toets nemen we pas eind september af. De exacte datum geef ik nog door aan de leerlingen en komt hier ook in nieuws uit de groep te staan.


Huiswerk.
* Woensdag hebben de kinderen een huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegekregen. We gaan dit blad woensdag 8 september nakijken.
* Vrijdag is er weer een nieuw blad met redactiesommen meegegeven. Op vrijdag 10 september gaan we de sommen bespreken/nakijken.
* Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Kinderen geven veel geld uit aan extra's in games' week 36 uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip geoefend worden.


Spelling.
Deze week gaan we aan de slag met pakket 2. Het zijn woorden met au, auw, ou en ouw. De woorden van het pakket zijn onderaan deze pagina te vinden.

Afwezig.
Vrijdag 10 september ben ik afwezig. Juf Mitzy vervangt mij deze dag.


Reminders.
* Maandag 6 september komt de schoolfotograaf op school.
* Maandag 6 september begint de inzameling voor de E-waste race.
* Dinsdag 7 september zijn er nog een aantal kennismakingsgesprekken.


Week 35 (30 augustus - 3 september)
Korte terugblik eerste week.
We hebben samen een goede week gehad. Er zijn een aantal kennismakingsspelletjes gespeeld en op die manier hebben we elkaar een beetje beter leren kennen. Op het gebied van leren zijn we rustig van start gegaan, iedereen moet natuurlijk weer een beetje wennen aan het schoolritme. Vrijdagmiddag heb ik samen met de kinderen de week geëvalueerd en iedereen was tevreden, ze vonden het leuk en er zijn geen 'rare' dingen gebeurd. Lekker doorgaan zo.

E-waste race.
Maandag 30 augustus krijgen de leerlingen van de groepen 7 een gastles over de E-waste race. In de Parro heb ik een bijlage gevoegd met informatie over deze actie.

Huiswerk.
In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Op woensdag 1 september voor de eerste keer een werkblad met werkwoordspelling. Woensdag 8 september gaan we dit blad bespreken en nakijken.
Afgelopen vrijdag had ik voor alle leerlingen een blad met redactiesommen op tafel neergelegd, maar bijna iedereen is dit vergeten mee te nemen naar huis. Daarom krijgen ze dit werk maandag mee en gaan we dit rekenwerk vrijdag 3 september nakijken.
Voor begrijpend lezen kan een les uit het archief van Nieuwsbegrip worden geoefend. Dit is sowieso voor de kinderen met een D of een E score op de begrijpend lezen toets van Cito, maar voor de leerlingen met een C score is dit huiswerk ook aan te bevelen.

Deze week, uit het archief 2018-2019 van Nieuwsbegrip, week 35 'Maarten van der Weijden zwemt Elfstedentocht'. 
Nieuwsbegrip staat op Zuluconnect.

Af en toe is er huiswerk voor topografie. Een aantal leerlingen zijn deze week op school al druk bezig geweest met Topomaster. In topomaster(ook op Zuluconnect te vinden) worden veel achtergronden geleerd, maar in de toets worden alleen de landen, steden, rivieren, zeeën en gebergten gevraagd. Daarvoor krijgen de leerlingen af en toe een daarbij behorende kaart mee naar huis om te leren.


Spelling.
Deze week starten we met spelling. Woordpakket 1 gaat over werkwoorden. Deze hoeven de kinderen natuurlijk niet uit het hoofd te leren. Het gaat dit keer om het schrijven van de ik, hij en wij vorm in de tegenwoordige tijd.
De woordpakketten zijn helemaal onderaan deze pagina te vinden. U kunt hier samen met uw kind mee oefenen.


Reminders.
Deze en volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. Denkt u ook aan het inleveren van de portfoliomappen?
Woensdag 1 september is de luizencontrole.
Donderdag 2 september komt de GGD op school voor de leerlingen van groep 7.Week 34 ( 23 - 27 augustus)

Start.
We starten op 23 augustus in onze nieuwe groep 7 B . Op de maandagen staat juf Frederika voor de klas en de andere dagen meester Jan. 
Wij hebben er weer zin in. Natuurlijk zal het voor iedereen weer even wennen zijn, maar we gaan ervoor.


Kennismakingsgesprekken.

Binnenkort krijgt u via Parro informatie over de kennismakingsgesprekken. Daarvoor kunt u zich t.z.t. inschrijven via Parro. Deze gesprekken vinden plaats van 25 augustus tot 8 september. 

Contact.
Door de Corona maatregelen is het voor de ouders nog niet toegestaan om gewoon even binnen te lopen en een praatje te maken of een  vraag te stellen en dat blijft lastig. Gelukkig kunt u met vragen en opmerkingen via de mail bij mij terecht.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl 


E-waste race.

Maandag 30 augustus krijgen de leerlingen van groep 7 een gastles over E-waste. Van 6 t/m 30 september gaan we samen proberen zoveel mogelijk elektronische apparaten in te zamelen. Er wordt bij school een container geplaatst waar we deze oude apparaten in kunnen opbergen.

Nieuwe methode Engels.

We werken dit jaar met een nieuwe methode voor Engels. Hij heet Stepping stones en deze methode wordt ook op veel scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt. Helaas zijn er verkeerde boeken geleverd en deze fout proberen we zo snel mogelijk te herstellen. We hopen nog deze week te kunnen starten met deze uitdagende methode.

Algemene informatie.
Hieronder algemene informatie over; het voortgezet onderwijs; werkstukken maken op de Tiggeldobbe 
thuis spelling oefenen; en de woordpakketten van groep 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voortgezet Onderwijs
 Ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veel gestelde vragen door ouders)


Werkstukken maken op de Tiggeldobbe.
 

Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe


 
Spelling.
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.Pakketten groep 6. Eventueel te gebruiken om te herhalen(Klik op onderstaande link)

   

Pakketten groep 7( klik op onderstaande link)  

Spelling woordpakket groep  7