Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 7. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Week 28 ( 8 - 12 juli )
Huiswerk.
Voor deze week alleen maar huiswerk voor begrijpend lezen. Les 29 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip 'Reuzenberenklauw' is dit keer het onderwerp.


Afronding.
Deze week ronden we alle vakken af. We zijn al klaar met de methode Blink en daarom hebben de kinderen afgelopen vrijdag zelf een onderzoeksvraag bedacht. Deze week gaan ze, voor wereldoriëntatie, alleen of in tweetallen, werken aan deze onderzoeksvraag. 

Vossenjacht.
Vrijdag sluiten we af met de vossenjacht en het gezamenlijk pannenkoeken eten op het plein en dan begint om twaalf uur de zomervakantie.


Bedankt!
Graag wil ik alle ouders bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen schooljaar.
Straks gaan de kinderen naar meester Jeroen(één deur verder) en daarom zullen we elkaar het komende jaar vast nog regelmatig tegen komen. Ik krijg volgend jaar groep 7/8 en ook daarom zal er op verschillende momenten weer samenwerking zijn tussen beide groepen. In ieder geval gaan de leerlingen van groep 8 samen naar Ameland en ook de musical wordt samen uitgevoerd. 
We blijven elkaar dus zien. 

Ik wens ouders en kinderen een goede zomervakantie toe!!


Week 27( 1 - 5 juli )
Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen een leerblad meegekregen van hoofdstuk 6 van Engels. Vrijdag 5 juli maken de leerlingen toets 6 digitaal.

Voor begrijpend lezen is  les 27 'Extreem weer' uit het archief van Nieuwsbegrip 2015-2016 aan de beurt.

Spelling.
Deze laatste weken zijn we zowel voor de gewone spelling als ook de werkwoordspelling bezig met het herhalen van alle afspraken van dit schooljaar.

Kwartiergesprekken.

Maandag, dinsdag en woensdag zijn de gesprekken over de voortgang van uw zoon of dochter. We bekijken de individuele vaardigheidsgrafieken, de plaatsingswijzer en vanzelfsprekend het rapport. Bijna alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven. Mochten de laatste ouders echt niet op de aangeboden tijden kunnen, kom dan even langs voor het maken van een afspraak op een ander moment.

Margemiddag.
Woensdagmiddag zijn de kinderen om 12 uur vrij i.v.m. een vergadermiddag voor het team. Vanaf 16.00 uur ben ik natuurlijk beschikbaar voor de geplande gesprekken!

Vossenjacht.
Via de Parro heeft u een bericht gekregen over de laatste schooldag. Voor de begeleiding van groepjes leerlingen zijn we nog op zoek naar ouders. De inschrijfformulieren hangen bij de lokalen.Week 26 ( 24 - 28 juni)
Huiswerk.
De afgelopen week is thema 4 van natuur en techniek afgerond.  Het onderwerp was 'lekker stevig' en  de kinderen kregen les over stevige constructies en andere zaken die te maken hadden met kracht. De kinderen hebben hier een leerblad over mee naar huis gekregen. Deze week kunnen ze de toets digitaal maken op school. 

Voor begrijpend lezen is  les 26 'Brexit' uit het archief van Nieuwsbegrip 2015-2016 aan de beurt.


Spelling.
Deze laatste weken zijn we zowel voor de gewone spelling als ook de werkwoordspelling bezig met het herhalen van alle afspraken van dit schooljaar.

Meesters- en juffendag.
Dinsdag is het feest op school. We gaan er samen een leuke dag van maken. Gezien de weersvoorspelling gaan we vast ook met water aan de slag!

Verder een voorstelling van Ithaka en gezellig spelletjes doen in de klas. Zie de Parro van 19 juni.


Afscheid van Christian.
Woensdag 26 is de laatste stagedag van Christian. Ik wil hem vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor zijn inzet en wens hem veel succes bij het vinden van een leuke, goede werkplek.

Maandag 1 juli gaat het rapport mee en in diezelfde week wil ik graag zoveel mogelijk gesprekken houden. De gesprekken vinden 's middags plaats. Wilt u hier alvast rekening mee houden?!


Week 25 ( 17 - 21 juni )
Huiswerk.
Deze week geen huiswerk voor werkwoordspelling, omdat we 4 cito toetsmomenten hebben voor spelling.
Donderdag hebben we thema 3 van de natuurmethode Blink afgerond.

Het thema was  'Seks enzo' en ik moet zeggen dat we hier op een prettige manier aan hebben gewerkt. In het begin natuurlijk een beetje lacherig, want het is best spannend om daar in de klas samen over te praten, maar gedurende de lessen werd het steeds gewoner en erg leerzaam. De kinderen hebben een leerblad mee naar huis gekregen en het is de bedoeling dat ze in week 25 de digitale toets gaan maken. Nog even flink studeren dus!

Voor begrijpend lezen is deze week les 25 '15 Jaar Wikipedia' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week twee Citotoetsen voor de werkwoordspelling en twee Citotoetsen voor de gewone spelling. Afgelopen week zijn we op school bezig geweest met de herhaling van alle spellingafspraken voor de gewone spelling. Voor de werkwoordspelling hebben we ons, mede dankzij de inzet thuis, goed voorbereid op deze toets. We rekenen op goede resultaten.

Ameland.

Deze week ga ik mee als begeleider van de werkweek van groep 8 naar Ameland. Christian staat deze dagen voor de klas. Omdat ik afwezig ben is Vera deze week zijn coach en werkt hij onder de eindverantwoordelijkheid van Jaap.


Week 24 ( 10 - 14 juni )
Huiswerk.
Donderdag hebben de kinderen blad 9 meegekregen als huiswerk voor de werkwoordspelling. We gaan dit woensdag 12 juni nakijken.

Voor begrijpend lezen is de les 'EK voetbal 2016' uit het archief van Nieuwsbegrip 2015-2016 aan de beurt.


Verkeer.
Alle leerlingen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. 

Spelling.
We zijn op school bezig met het herhalen van alle spellingafspraken uit groep 7. Een zinvolle oefening voor de E7 Cito spellingtoets.

Zeker voor kinderen die moeite hebben met spelling is het goed om thuis extra te oefenen. Succes!


Week 23 ( 3 - 7 juni )
Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe blad met huiswerk voor werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Het is het blad waar 8 boven staat. Woensdag 5 juni gaan we dit nakijken.

Voor begrijpend lezen is deze week  les 23 'Nieuwe Gotthardtunnel' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

Spelling. 
Deze week sluiten we blok 6 van spelling af. In blok 7 komen er geen nieuwe afspraken meer bij. Dit is namelijk een herhalingsblok en worden alle afspraken van groep 7 nog eens herhaald.

Cito.
In week 23, 24 en 25 worden de Cito E7 toetsen afgenomen. Dus in deze weken geen afspraken met de orthodontist enzovoort plannen a.u.b. In principe wordt er alleen 's morgens getoetst.

Margedag en Pinksteren.
Vrijdag 7 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag en maandag 10 juni is de school gesloten vanwege Tweede Pinksterdag. Alweer een lang weekend!


Week 22 ( 27 - 31 mei )
Huiswerk.
Woensdag hebben de kinderen een nieuw huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegekregen. Het is blad '7. Tegenwoordige tijd- vul de goede vorm in'.
Donderdag is geschiedenis blok 4 van Blink afgesloten. De kinderen hebben hiervoor een leerblad mee naar huis gekregen. In week 22 of 23 mogen de kinderen de toets maken op de computer. Zij kiezen zelf een geschikt moment uit.
Vanaf deze week staat de afsluitende topotoets voor groep 7 open. De kinderen oefenen de levels op school, maar kunnen hier thuis ook aan werken. De toets mogen ze in week 22, 23, 24 of 25 maken.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Bellen op de fiets' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week beginnen we met de toetsweek van blok 6. De toetsweek wordt in week 23 afgerond. De spellingafspraken uit blok 6 (woordpakketten 21 t/m 24) kunnen thuis extra geoefend worden.

Verkeersexamen.

Dinsdag is het zover! Gelukkig is het met de bemensing van de controleposten toch nog gelukt. Bedankt! Dit weekend nog de kans om de route te oefenen.

NNO.
Woensdag gaan we naar de voorstelling van het Noord Nederlands Orkest. 


Vrij.
Donderdag en vrijdag zijn we vrij. Goed lang weekend toegewenst!Week 21 ( 20 - 24 mei )
Huiswerk.
Op woensdag hebben de kinderen een nieuw blad met werkwoordspelling meegekregen naar huis. Het zijn de bladen waar 15 en 16 boven staat. We gaan dit huiswerk op woensdag 22 mei nakijken.
Donderdag is de routebeschrijving van het verkeersexamen meegegaan naar huis. Het is de bedoeling dat de ouders deze route een paar keer oefenen met hun kind. In de beschrijving staat precies waar de controleposten zijn en waar speciaal op moet worden gelet . Tijdens het examen wordt de route d.m.v. borden aangegeven!

Ik ben nog steeds op zoek naar één ouder die controlepost wil zijn. Maandag 20 mei moet ik de namen doorgeven!!
Deze week zijn we in de klas met taal druk bezig geweest met het oefenen van de woordsoorten. Hier hebben de kinderen een leerblad over gekregen. Dit blad is deze week tijdens de lessen gebruikt en op vrijdag meegegaan naar huis om thuis extra te oefenen. 

Voor begrijpend lezen is deze week les 21 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt. De titel is 'Max Verstappen'.


Zieken.

De afgelopen week zijn veel kinderen één of meerdere dagen ziek geweest. Zij moeten er aan denken om maandag alle huiswerk mee te nemen naar huis. We zullen in de klas proberen zoveel mogelijk belangrijke stof in te halen.
 
Spelling.
Deze week werken we aan spellingpakket 24. We behandelen woorden met klinkerverenkeling(letterrover) en klinkerverdubbeling(letterzetter). Vorige week hebben we in pakket 23 woorden met een x behandeld. Met name voor de zieken goed om deze woorden even extra(haha) te herhalen.

Sportdag.

Donderdag 23 mei is de sportdag voor de groepen 7 en 8. Er is voor deze dag inmiddels voldoende begeleiding!

Spreekbeurten.

Vanaf maandag 27 mei starten we met de spreekbeurten. De kinderen kunnen zich inschrijven op de lijst in de klas. Daar hangt ook een blad met aandachtspunten. Belangrijk om ook thuis te weten; de spreekbeurt mag niet worden voorgelezen; de spreektijd moet tussen de 8 en 10 minuten liggen; er mag gebruik gemaakt worden van Powerpoint, Prezi, beeldmateriaal enzovoort en het meest logische onderwerp is het onderwerp dat is gekozen bij het werkstuk, maar daar mag van worden afgeweken.


Week 19 ( 6 - 10 mei )
Huiswerk.

Donderdag 18 april hebben de kinderen huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling. Het zijn twee oefeningen waar de tegenwoordige- en verleden tijd en voltooide deelwoorden worden geoefend. Het zijn de bladen waar 13 en 14 boven staat. Opgelet, dit huiswerk wordt op woensdag 15 mei besproken! Goed bewaren dus.

Voor begrijpend lezen is  les 17 'Olympische vlam ontstoken' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.
Op de site 
https://www.kids4cito.nl staan oefeningen als voorbereiding op de Cito entreetoets. Aan deze toets doen wij niet mee, maar de oefeningen die op deze site te vinden zijn kunnen wel waardevol zijn. Bij het onderdeel taal staan oefeningen voor woordenschat, spelling en begrijpend lezen. Verder zijn er de vakken rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie te vinden.


Spelling.
Deze week starten we niet met een nieuw woordpakket i.v.m. onze reis naar Schiermonnikoog. We ronden op dinsdag dus pakket 22 af.

Verkeersexamen. 
Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd! Nu nog het praktische deel op 28 mei. Als dit ook lukt, dan krijgen de kinderen het verkeersdiploma.

Anne Frank krant.
Donderdag 18 april hebben de kinderen de Anne Frank krant mee naar huis gekregen. 


NNO.

De leerlingen van groep 7 gaan ieder jaar naar het Pieter Roelf jeugdconcert van het Noord Nederlands Orkest(NNO). We zijn ingeloot op woensdag 29 mei om 11.00 uur. Dit concert wordt jaarlijks speciaal ontwikkeld voor de leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en is meer dan de moeite waard om te bezoeken. We gaan samen, met de trein, naar Groningen en lopen van daar naar de Oosterpoort. Voor de begeleiding zijn we nog op zoek naar twee ouders. 


Reminders.
8-10 mei Schoolreis naar Schiermonnikoog. Het vervoer is geregeld.
23 mei sportdag groep 7 en 8. Nog op zoek naar één ouder.
28 mei praktisch verkeersexamen. Nog op zoek naar twee ouders.


Vakantie.
Nu eerst twee weken vrij. Iedereen een goede vakantie toegewenst! 


Week 16 ( 15 - 19 april )
Huiswerk.
Vrijdag hebben de kinderen nieuw huiswerk voor de werkwoordspelling meegekregen. Het zijn de bladen waar 'verleden tijd 5' en  'verleden tijd 6' boven staat. We gaan dit woensdag 17 april nakijken.
Voor verkeer is het boekje uit, maar omdat veel leerlingen de laatste twee lessen niet hebben gemaakt, heb ik met ze afgesproken dat ze dit maandag of dinsdag nog bij mij mogen inleveren. Als het nodig is kan ik dinsdagmiddag nog dingen met ze bespreken. Bij de laatste aflevering van 'Leer effe fietsen' zitten nog twee werkbladen met huiswerk die maandag of dinsdag mogen worden ingeleverd. Een aantal leerlingen hebben deze werkbladen al op school gemaakt en ingeleverd!

Voor begrijpend lezen is de les 'Jurk uit de Gouden eeuw  gevonden bij Texel' uit het archief van 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt. 


Spelling.
Deze week werken we aan spellingpakket 22. Het gaat hierbij om woorden die eindigen op -tie, bijvoorbeeld spatie.

Verkeersexamen. 

Het schriftelijk verkeersexamen wordt woensdag 17 april afgenomen. Via de link https://examen.vvn.nl/oefenen kunnen de kinderen drie examens oefenen(veel kinderen hebben dit al gedaan).

Neut'n schait'n en eggsperiment.

Donderdag gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 neut'n schait'n op het schoolplein en de kinderen van groep 7 en 8 gaan het eggsperiment uitvoeren. Daarvoor heeft iedere leerling een rauw ei nodig. Wilt u uw kind donderdag dus een ei meegeven naar school. Voor de andere benodigdheden zorgt school.

Werkstukken inleveren.
Het is fijn dat al 10 kinderen hun werkstuk hebben ingeleverd. De rest verwacht ik in week 16. In de meivakantie zullen de werkstukken worden gelezen en beoordeeld, zodat we na de vakantie de spreekbeurten kunnen gaan inplannen.


Week 15 ( 8 - 12 april )
Huiswerk.
Donderdag hebben de kinderen voor de werkwoordspelling blad 'Verleden tijd 3 en 4 meegekregen naar huis. Dit wordt woensdag 10 april nagekeken. 
Voor Topo zijn de kinderen de oefeningen aan het maken tot level 14 daarna kunnen ze topotoets E maken. De oefenbladen voor deze toets zijn donderdag mee naar huis gegaan. 
Voor donderdag 11 april is het huiswerk voor verkeer de laatste twee lessen uit het oefenboekje. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Gameverslaving' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
We beginnen deze week met blok 6 van spelling. We werken aan spellingpakket 21. Dit pakket behandelt het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (sterke en zwakke ww), wel of geen n aan het eind.

Lio stage.
Na een inwerkperiode gaat Christian vanaf nu op de volgende manier aan het werk. Op maandagmorgen is hij op school aanwezig om zich voor te bereiden op zijn werkzaamheden van de week. Van maandagmiddag t/m woensdagmiddag staat hij voor de klas en op donderdag en vrijdag werkt hij thuis aan zijn onderzoek.

Bezoek synagoge.

Zoals aangekondigd gaan we donderdag naar de synagoge. We gaan hier op de fiets naar toe!

Koningsspelen.

Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. 


Week 14 ( 1 - 5 april )
Huiswerk. 
Woensdag hebben de kinderen voor de werkwoordspelling blad 'Tegenwoordige tijd 3 en 4' meegekregen naar huis. Dit huiswerk wordt woensdag 3 april nagekeken.
Donderdag hebben we de lessen 8 en 9 van verkeer nabesproken en  donderdag 4 april gaan we les 10 nakijken. 
Op donderdag is ook het leerblad van Blink aardrijkskunde thema 4 mee naar huis gegaan. De kinderen mogen in week 14 of 15 zelf een moment kiezen om de digitale toets te maken.
Vrijdag hebben we hoofdstuk 5 van Engels afgesloten. Vijf april is de toets en hiervoor is een leerblad mee naar huis gegaan met een aantal nieuwe woorden en de nieuwe grammatica uit hoofdstuk 5.
Voor begrijpend lezen is deze keer de les 'Johan Cruijff' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week sluiten we blok 5 voor spelling af met op dinsdag een signaaldictee, extra oefenstof op woensdag en donderdag en op vrijdag het controledictee.  Thuis kunnen de kinderen de spellingafspraken 17 t/m 20 extra oefenen als voorbereiding op het controledictee.

Verkeer.
Donderdag 5 april is de landelijke examendag voor het theoretische verkeersexamen. Wij doen hier niet aan mee. We zijn nog niet helemaal klaar met de voorbereiding en daarom hebben wij woensdag 17 april gekozen als examendag. Thuis kunnen de kinderen op de site van VVN ook nog 3 proefexamens maken. Altijd verstandig! Hier de link: https://examen.vvn.nl/oefenen

Het praktische verkeersexamen, een route fietsen door Winsum, is gepland op dinsdag 28 mei.

Schoolvoetbal.
Voor beide meisjesteams hebben zich ouders gemeld die willen coachen. Voor de jongensteams heeft zich nog niemand gemeld. Aanmelden kan bij de klassenleerkrachten van groep 6, 7 of 8.

Schiermonnikoog.

Dinsdag krijgen de ouders van de leerlingen van groep 7 een Parro met een infobrief over ons uitstapje naar Schier.

Klassenavond.

Deze wordt gehouden op vrijdag 5 april van 19.00 tot 21.00 uur. Met de kinderen van groep 7 is afgesproken dat ze geen toneelstukje hoeven te doen en ze ook niet verkleed hoeven te komen. Ze hebben het al erg druk gehad met de (succesvolle)viering van afgelopen woensdag! Een aantal kinderen heeft aangegeven dat ze wel graag een stukje willen instuderen en dat mag natuurlijk. Ook verkleed komen mag en door het thema van de avond is dit misschien ook niet een groot probleem, want met het onderwerp 'film' kun je alle kanten op.

Bezoek synagoge Winsum. 
Donderdag 11 april brengen we een bezoek aan de synagoge in Winsum. Romke Visser zal de kinderen, op indrukwekkende wijze, meenemen in het verhaal van de Joodse inwoners van Winsum voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
We gaan hier op de fiets naar toe! Dus graag die dag iedereen een fiets mee. Kunnen we meteen een stukje van de route volgen van het verkeersexamen.


Reminder.

Werkstuk inleveren voor vrijdag 19 april.


Week 13 ( 25 - 29 maart )
Huiswerk.
Woensdagmiddag kijken we de werkwoordspelling na. Dit huiswerk hebben de kinderen voor de projectweek mee naar huis gekregen. Donderdag kijken we verkeer, les 8 en 9, na. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Tulpen' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.
Deze week krijgen de kinderen het leerblad van thema 4 van aardrijkskunde mee naar huis. De toets kunnen ze dan in week 14 of 15 maken.


Spelling.
Deze week werken we aan woordpakket 20. Het zijn deze week woorden met en trema, bijvoorbeeld ruïne. 

Viering.

Woensdagmorgen is de viering. Vanaf 9.00 uur wordt de voorstelling voor de ouders gegeven. Het zal ongeveer een uur duren. Welkom allemaal!

Schoolvoetbal.

Maandag 25 maart krijgen de meisjes en jongens die meedoen aan het schoolvoetbal een brief mee naar huis met informatie en het wedstrijdschema van woensdagavond 3 april. Voor de meisjes is er woensdagavond 27 maart van 18.00-19.00 uur nog een extra training op de velden van VV Winsum(Schilligeham).


Week 12 ( 18 - 22 maart )
Projectweek en huiswerk.

We hebben deze week projectweek en het huiswerk voor verkeer en werkwoordspelling schuift daarom een week door. Afgelopen woensdag hebben de kinderen wel het huiswerk voor de werkwoordspelling meegekregen naar huis. Het is deze keer blad 1 en 2 van de tegenwoordige tijd en wordt woensdagmiddag 27 maart nagekeken.
Op donderdag hebben we afgesproken dat de kinderen les 8 en 9 van verkeer maken en deze lessen worden op donderdag 28 maart nagekeken.
Er kan wel een les begrijpend lezen geoefend worden. Deze week is de les '17 Miljoen Nederlanders' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

We gaan er met elkaar een goede projectweek van maken! Op dinsdag gaan we met kunstenaar Jaap van Meeuwen vogels maken van draad en was. Woensdag komt Michel van Roon van het Groninger landschap om een workshop te geven over trekvogels en donderdag gaan we met elkaar naar Lauwersoog voor een bezoek aan het Lauwersnest en een vogelkijkhut. Het vervoer voor deze excursie is rond. Fijn dat er zoveel ouders, grootouders kunnen rijden!
Tussendoor gaan we in de klas druk bezig met onderzoek en creatieve opdrachten. Zo hopen we donderdag een mooie presentatie te kunnen geven. Verder krijgen de kinderen ook een aantal keren tijd om te oefenen voor de viering van 27 maart. We hebben niet voor niets het thema natuur gekozen voor onze viering!


Week 11 ( 11 - 15 maart )
Huiswerk.
Woensdag hebben de kinderen weer een nieuw blad met oefeningen meegekregen voor de werkwoordspelling. Het gaat om het blad waarboven staat verleden tijd 1 en verleden tijd 2. Woensdag 13 maart gaan we dit blad nakijken en bespreken. 
Voor verkeer is het de bedoeling dat iedereen les 7 maakt uit het boekje met oefeningen voor het verkeersexamen. Deze les wordt donderdag nagekeken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Politie waarschuwt voor speelgoedwapens' week 11  uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.

Deze week oefenen we met de woorden van woordpakket 19. Het gaat deze week om leenwoorden, bijvoorbeeld bureau en ticket.

Reminders.
* GGD.
Op 13 en 14 maart bezoekt de GGD onze school voor een screening van de leerlingen van groep 2 en 7. Denkt u aan het invullen van het online vragen/toestemmingsformulier.
* Staking.

Vrijdag 15 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. de staking van het onderwijspersoneel.
* Projectweek.
In week 12 houden we weer onze jaarlijkse projectweek. Op donderdag 21 maart willen we graag een bezoek brengen aan het Lauwersmeergebied. Voor deze excursie zoeken we nog een aantal ouders voor het vervoer. De lijst hangt op de deur van het lokaal.
Van 17.00 tot 19.00 uur bent u welkom om op school te komen kijken wat er die week allemaal door de kinderen is beleefd, gepresteerd en geleerd.
* Viering.
Op woensdag 27 maart is de viering van groep 6/7 en 7. U krijgt hier nog een uitnodiging voor maar deze datum kunt u alvast in uw agenda noteren. Week 10 ( 4 - 8 maart )
Voorlichting 'Dode hoek'

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van groep 7 voorlichting gekregen over de 'dode hoek' bij vrachtwagens en andere grote voertuigen. De informatie sloot prima aan op de verkeerslessen waar we op school mee bezig zijn.

Huiswerk. 
Vrijdag hebben de kinderen een werkblad voor de werkwoordspelling meegekregen naar huis. We gaan dit blad(voor- en achterkant) woensdag 6 maart nakijken en bespreken.
Donderdag is er een margedag en zijn de kinderen vrij. De verkeersles van groep 7 wordt verschoven naar vrijdag 8 maart. Dan wordt het huiswerk, les 6, besproken.

Voor begrijpend lezen is de les van week 10 'Bijensterfte' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week werken we aan spellingafspraak 18. Het zijn woorden met ch of cht.
De woorden kunnen ook thuis geoefend worden. De pakketten kunt u helemaal onderaan deze weblog vinden.


Margedag.

Zoals hierboven al vermeld; de kinderen zijn donderdag vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.


Week 9 ( 25 februari - 1 maart )
Huiswerk.
Deze week geen huiswerk voor werkwoordspelling. Donderdag 28 februari kijken we les 5 van verkeer na.
Voor begrijpend lezen is  les 8 'V&D verdwijnt'  uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Na de vakantie starten we met blok 5 van spelling. De woorden van spellingafspraak 17 zullen deze week behandeld worden. Het zijn dit keer de zwakke werkwoorden waarbij we de toepassing van 't Kofschip gaan herhalen.

15 Minuten gesprekken.
Er zijn 9 ouders die zich  nog niet hebben ingeschreven voor de ouder- kindgesprekken. 

Zaalvoetbal leek.
Woensdag 27 februari gaan we met twee teams naar Leek voor een zaalvoetbaltoernooi. De meisjes en jongens die hieraan mee mogen doen hebben daar deze week informatie over meegekregen. Na de vakantie ga ik inventariseren of er voldoende vervoer is. Henk Alssema gaat het jongensteam coachen. Wie zou de meisjes willen coachen? 

Vakantie.
Nogmaals veel plezier in de voorjaarsvakantie. 

Week 7 ( 11 - 15 februari )
Voorleeswedstrijd.
Juul is derde geworden bij de regionale voorleeswedstrijd. Een knappe prestatie. Van harte gefeliciteerd!

Huiswerk.
Woensdag is er weer een huiswerkblad voor werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Op de ene kant les 6 en op de andere kant controledictee 10.
De afgelopen week waren er 8 kinderen die het huiswerk niet mee hadden, jammer! 
Woensdag beginnen we met een nieuw thema voor Blink aardrijkskunde. Voor dit thema 'Wereldwijd verbonden' hebben de kinderen een huiswerkopdracht mee gekregen. Op drie verschillende dagen moeten ze bijhouden met welke landen ze verbonden zijn geweest via internet. Dit ingevulde blad moet dus woensdag mee naar school!
Donderdag gaan we met verkeer de vierde les nakijken en bespreken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Jeroen Bosch' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.
Vrijdag 15 februari gaan we voor Engels toets 4 maken. Maandag 11 februari krijgen ze hier nog een leerblad over mee naar huis. Hier staan belangrijke grammaticaregels op en een aantal nieuwe woorden die we in thema 4 hebben geleerd.


Spelling.
Deze week sluiten we blok 4 af met een signaaldictee, herhalingslessen en een controledictee. Hiervoor kunnen de kinderen thuis de woordpakketten 13 t/m 16 nogmaals oefenen/herhalen.

Rapport.

Donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Na de voorjaarsvakantie zijn de gesprekken, waarbij ook de plaatsingswijzer besproken wordt. Inschrijven voor deze gesprekken kan vanaf woensdag 13 februari op de roosters die bij de klas hangen.

Voorjaarsvakantie.
Van 18 t/m 22 februari hebben we voorjaarsvakantie. Veel plezier!


Week 6 ( 4 - 8 februari )
Voorleeswedstrijd.
Woensdag 6 februari zal Juul onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd. Rozemarijn heeft in oktober op school gewonnen, maar zij is verhinderd. We wensen Juul heel veel succes en geniet ervan!

Huiswerk.
Afgelopen woensdag hebben we de werkwoordspelling besproken en is het nieuwe blad meegegaan naar huis. Een oefenblad aan de ene kant met op de andere kant signaaldictee 10.
Op donderdag hebben we thema 3 van Blink geschiedenis afgerond en de kinderen hebben daarover een leerblad meegekregen naar huis. In week 6 of 7 gaan ze op school de digitale toets hierover maken. Ze kiezen hier zelf een geschikt moment voor.
Op donderdag is ook les 2 van verkeer nagekeken en donderdag 7 februari kijken we les 3 na. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Chinees nieuwjaar' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week oefenen we woordpakket 16. Dit zijn woorden met een hoofdletter.

Cito.
Deze week hebben we de laatste cito's. Kinderen die ziek zijn geweest hebben daarna nog een aantal dagen om niet gemaakte cito's in te halen.

Schiermonnikoog.

Maandag krijgen de kinderen van groep 7 een brief mee over de financiële kant van de werkweek naar Schier. Deze brief krijgen ze mee naar huis zodat u de (bank)gegevens kunt bewaren, want brieven via Parro worden na een poosje verwijderd.


Week 5 ( 28 januari - 1 februari )
Huiswerk.
Afgelopen woensdag is het huiswerk voor de werkwoordspelling weer nagekeken en besproken en hebben de leerlingen het nieuwe huiswerkblad weer meegekregen. Op de ene kant staat les 6 met op de andere zijde controledictee 9. 
Donderdag is de eerste les van verkeer besproken en op donderdag 31 januari gaan we les 2 nakijken. 

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Het zikavirus' uit het archief van 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week oefenen we de woorden van pakket 15. Dit zijn woorden die beginnen of eindigen met 's. Bijvoorbeeld 's morgens en camera's. Deze woorden kunnen thuis ook geoefend worden en het is goed om alle afspraken van dit jaar nog eens te herhalen i.v.m. de citotoets.

Cito.
In deze week worden er weer een aantal citotoetsen afgenomen en in week 6 volgt de laatste serie. Op deze manier hebben we de toetsen mooi verdeeld over een aantal weken.

Viering.

De groepen 6/7 en 7 hebben op 27 maart hun viering. Omdat de tijd best snel gaat en er in februari nog een week vakantie zit en we in maart een projectweek houden, hebben we vrijdag met beide groepen afgesproken wat ons thema wordt met de viering. De leerlingen gaan de komende week zelf groepjes proberen te maken en nadenken hoe ze op een eigen, creatieve manier invulling kunnen geven aan hun optreden.


Week 4 ( 21 - 25 januari )
Huiswerk.
Woensdag is het huiswerk voor de werkwoordspelling besproken en is het nieuwe oefenblad mee naar huis gegaan. Op de voorkant een oefenles en op de achterkant signaaldictee 9.

Op donderdag hebben de kinderen een boekje meegekregen met oefeningen voor het verkeersexamen, donderdag 24 januari wordt de eerste les(12 vragen) nagekeken en besproken. De kinderen mogen niet in het oefenboekje schrijven, omdat we dit boekje volgend jaar graag weer willen gebruiken. Dus graag de antwoorden noteren op een los blaadje of eigen schriftje. De leerlingen hoeven niet iedere week het boekje mee naar school te nemen. De lessen worden aan de hand van het programma op het digibord besproken.
Vrijdag is voorlopig het laatste blad met redactiesommen nagekeken. Omdat ze nu extra huiswerk hebben voor verkeer stoppen we tijdelijk met rekenen.

Voor leerlingen die thuis extra oefenen voor begrijpend lezen is de les 'Nieuwe planeet ontdekt' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week gaan we oefenen met woordpakket 14. Dat zijn woorden met -lijk of -ig, zoals menselijk en gezellig.

Cito midden 7.
Deze week gaan we beginnen met de afname van de citotoetsen.


Week 3 ( 14 - 18 januari )
Huiswerk.
Woensdag hebben we het huiswerk voor de werkwoordspelling nagekeken en besproken en is het nieuwe huiswerk meegegeven naar huis. Dit keer een werkblad en op de achterkant controledictee 8.
Donderdag is het leerblad van thema drie van aardrijkskunde meegegeven. In week 3 maken de kinderen de digitale toets. Ze mogen zelf kiezen wanneer ze de toets maken. De lessen gingen over 'De Europese Unie'.

Vrijdag is het nieuwe blad met redactiesommen meegegaan en dat is voor rekenen voorlopig het laatste huiswerk, want in de komende periode gaan we ons in de klas voorbereiden op het verkeersexamen. Hiervoor krijgen de kinderen ook huiswerk mee. Op donderdag krijgen ze deze verkeerslessen en wordt ook het huiswerk nagekeken. De oefenboekjes die ze hiervoor mee naar huis krijgen, willen we graag een aantal jaren gaan gebruiken en dus mogen de kinderen niet in deze boekjes schrijven. 
Vrijdag hebben de kinderen ook een leerblad voor Engels meegekregen. In week 3 gaan ze op een zelf gekozen moment de digitale toets maken.
Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Gestrande potvissen' week 3 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
We beginnen deze week met blok 4 van spelling. Deze week is woordpakket 13 aan de beurt. Werkwoordspelling, waarbij we aandacht besteden aan het toepassen van 't kofschip.

Citoto
etsen.

In week 4 starten we met het afnemen van de M7 Citotoetsen. 


Week 2 ( 7 - 11 januari 2019)
Kerstviering.

De kerstviering, is volgens mij, goed verlopen. De kinderen hebben mooi gezongen en tijdens het diner was er een gezellige sfeer in de klas en we hebben vooral heerlijk gegeten. De complimenten aan de koks!!

Huiswerk.
Op woensdag is er een nieuw huiswerkblad voor werkwoordspelling mee naar huis gegaan. Het is een werkblad met op de achterzijde signaaldictee 8. Woensdag 9 januari gaan we dit nakijken en bespreken.
Vrijdag hebben de kinderen een blad met nieuwe redactiesommen meegekregen. Vrijdag 11 januari gaan we deze sommen nakijken. 

Voor begrijpend lezen is week 2 'Dierenpark Emmen verhuist' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
We beginnen na de vakantie met een toetsweek en dat betekent dat de woorden van blok 3 worden getoetst. Dinsdag is het signaaldictee en op vrijdag volgt het controledictee. Op school zijn we die week ook bezig met de herhaling van alle woordpakketten uit blok 3.

Feestdagen.
Ik wil iedereen graag goede feestdagen toewensen en een heel gezond, voorspoedig 2019!


Week 51 ( 17 - 21 december )
Huiswerk.
Op woensdag is het nieuwe huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegegaan. Deze keer is het een werkblad met controledictee 7. Vrijdag hebben we het huiswerk voor rekenen besproken en nagekeken. Het nieuwe blad is meegegeven naar huis en dit keer kijken we het niet op vrijdag na, maar op donderdag 20 december!
Nog niet alle leerlingen hebben de tweede natuurtoets gemaakt. Deze mocht in week 50 of 51 gemaakt worden. Het is wel verstandig om thuis eerst het leerblad goed te leren voordat de toets gemaakt wordt.

Voor begrijpend lezen is de les 'Serious request' uit het archief 2015-2016 week 51, van Nieuwsbegrip  aan de beurt.


Spelling.
Deze week werken we aan woordpakket 12, verkleinwoorden na open lettergreep op -a, -o, -u. Bijv. menuutje en autootje.

Kerstviering.

Over de kerstviering is de afgelopen week een Parro naar de ouders gestuurd. Donderdagmiddag/avond de kerstviering op het plein met na de tijd een kerstdiner voor de kinderen in de klas en vrijdag een halve schooldag, waarna om 12 uur de kerstvakantie begint.


Week 50 ( 10 - 14 december )
Sinterklaas en kerst.

Afgelopen woensdag hebben we samen een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Nu in de laatste twee schoolweken op weg naar kerst. De kerstboom staat er weer en dit jaar zelfs een boom op het plein. Vanaf maandag mogen kinderen, die het leuk vinden, iets eerder op school komen en samen met Paulien buiten bij de boom gezellige kerstliedjes zingen.

Huiswerk.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling( een werkblad met op de achterkant signaaldictee 7), het leerblad van thema 2 over natuur en techniek, de toets die hier bij hoort maken de kinderen in week 50 of 51 op de computer, ze kiezen hier zelf een geschikt moment voor uit en voor topografie zijn twee kaarten meegegaan. Voor de topotoets moeten ze op de computer t/m level 9 de oefeningen hebben gedaan. Deze oefeningen maken de kinderen op school of thuis, ze weten zelf hoe ze moeten inloggen. De toets mogen ze in december of in januari maken. De toets maken ze op school.
Vrijdag is het nieuwe blad voor rekenen meegegeven. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Facebook eigenaar geeft miljarden weg' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week zijn we op school bezig met woordpakket 11. Hier worden de woorden behandeld waar je een c schrijft maar een k hoort. Bijvoorbeeld: conclusie.

Week 49 ( 3 - 7 december )
Sinterklaas.

Woensdag 5 december vieren we 'Sinterklaas' in de klas. U heeft hierover afgelopen week een Parro ontvangen. We gaan er een gezellige dag van maken!
In verband met  dit feest verschuift het huiswerk voor de werkwoordspelling naar dinsdag 4 december.


Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe blad voor werkwoordspelling weer mee naar huis gegaan. Dit keer aan de ene kant een werkblad en aan de andere kant controledictee 6.
Vrijdag hebben we het huiswerk voor rekenen weer nagekeken en besproken, 's middags zijn de nieuwe opgaven meegegaan naar huis.
De meeste kinderen hebben de afgelopen week de toets over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De rest maakt de toets deze week. De kinderen kiezen zelf een dag uit.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Klimaattop Parijs' uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week gaan we aan de slag met pakket 10. Woorden waarin de s wordt uitgesproken als c. Bijvoorbeeld ceintuur(zie de woordpakketten onderaan deze weblog)

Reminder.
Denkt u aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek?! Mocht u het al hebben gedaan.....bedankt!

Week 48 ( 26 - 30 november )
Vrije dag.

Maandag 26 november zijn alle kinderen van de Tiggeldobbe vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

Huiswerk.
Woensdag is er weer een huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegegaan naar huis. Het is deze keer een oefenblad en signaaldictee 6.
Vrijdag hebben de kinderen het nieuwe oefenblad met redactiesommen meegekregen.

We hebben voor geschiedenis(Blink) het tweede thema afgesloten en daarom is vrijdag het daarbij behorende leerblad meegegeven naar huis. In week 48 of 49 kan de digitale toets worden gemaakt. De kinderen kiezen hier zelf een geschikt moment voor uit. Ik adviseer om niet te lang te wachten, want nu zitten de lessen over de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen.

Voor begrijpend is de volgende les aan de beurt: Nieuwsbegrip archief 2015-2016 week 48 'Enorme diamant gevonden'.


Spelling.
Met spelling beginnen we deze week met blok 3. De woorden van pakket 9 kunnen deze week thuis geoefend worden. Het zijn dit keer de verleden tijd van sterke werkwoorden die centraal staan. In onze oude methode noemden we deze de klankveranderende werkwoorden, nu dus de sterke werkwoorden.

Week 47 ( 19 - 23 november )
Bureau Halt.

De voorlichting die de kinderen hebben gekregen ging over omgaan met groepsdruk. Het was een interessante les met veel afwisseling en vooral veel zinvolle informatie. Nu er maar vanuit gaan dat in contact komen met Halt alleen op school plaatsvindt via dit soort voorlichtingsbijeenkomsten. Voorkomen is beter dan genezen!

Huiswerk.
Afgelopen woensdag is het nieuwe huiswerk voor werkwoordspelling weer meegegaan. Dit keer signaal- en controledictee 5.
Vrijdag zijn de nieuwe redactiesommen weer meegegaan.
Deze week moeten de kinderen de toets 'Klimaatkwesties' maken(als ze dat nog niet hebben gedaan). 

Voor begrijpend lezen staat deze week de les 'Parijs rouwt' week 47 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip op het programma.


Spelling.

Deze week worden de woorden van blok 2, woordpakket 5 t/m 8, getoetst. Op dinsdag een signaaldictee, waarna we op woensdag en donderdag extra gaan oefenen en vervolgens maken de kinderen op vrijdag het controledictee.

Reminder.
Maandag 26 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

Week 46 ( 12 - 16 november )
Gastles Basem Mohammed.
Afgelopen vrijdag hebben we bezoek gehad van Basem Mohammed, een Syrische vluchteling, die nu twee jaar in Sauwerd woont. Hij vertelde een indringend verhaal over zijn leven in Syrië en zijn vlucht naar Nederland. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en stelden goede vragen. Zeker een leerzame ervaring voor zowel de kinderen als Basem.

Huiswerk.

Afgelopen woensdag is het nieuwe huiswerk voor de werkwoordspelling(signaal- en controledictee 4) mee naar huis gegaan en op vrijdag het blad met nieuwe redactiesommen. De meeste leerlingen hebben het huiswerk een week later keurig ingeleverd, af en toe is iemand het vergeten of het huiswerk kwijt. Wilt u als ouders hier een helpende hand toesteken? Spreek met uw kind een vaste plaats af om het huiswerk te bewaren, plan vaste momenten om het werk te maken en kies vaste dagen uit om het huiswerk weer mee te nemen naar school. Op woensdag kijken we de werkwoordspelling na en op vrijdag de redactiesommen.
Alle kinderen hebben afgelopen week de natuurtoets gemaakt en maandag 12 november gaat het leerblad van thema twee van aardrijkskunde mee naar huis. Het thema was 'Klimaatkwesties'. In week 46 of 47 kunnen de kinderen deze toets dan digitaal maken. Ze plannen hier zelf een moment voor tijdens de weektaaktijd.

Voor begrijpend lezen is de les 'Nieuwe voedingsadviezen' week 46, archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Deze week pakket 8. De letterzetter en de letterrover. In de oude methode noemden we dit de woorden met een korte of een lange klank. Dit blijkt, ook in groep 7 en 8, een spellingafspraak waar erg veel fouten in worden gemaakt. Ik denk dat het daarom goed is dat alle leerlingen hier extra op oefenen.

Gastles Halt.

Woensdag 14 november krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 voorlichting van Bureau Halt.

Reminder.

* In week 46 en 47 zijn de 10 minuten gesprekken gepland. Op dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 22 of vrijdag 23 november hebben een aantal ouders zich ingeschreven voor een gesprek. Datum of tijd vergeten? Het schema hangt op de deur van de klas. 
* Denkt u aan het inleveren van het toestemmingsformulier gebruik filmmateriaal!? 


Week 45 ( 5 - 9 november )
Huiswerk.
Afgelopen maandag 29 oktober hebben de kinderen een leerblad van natuur mee naar huis gekregen. Deze week moeten ze de toets maken op school. Ze mogen zelf een moment kiezen om deze toets op de computer te maken.
Woensdag is voor de werkwoordspelling een nieuw huiswerkblad meegegaan. Hierop staan signaal- en controledictee 3. Woensdag 7 november gaan we dit blad nakijken.
Vrijdag is rekenen nagekeken en besproken. Het blad met nieuwe redactiesommen wordt 9 november nagekeken.

Voor begrijpend lezen kunnen de kinderen deze week de les 'Chinese panda's naar Nederland', week 45 uit het archief 2015-2016 van Nieuwsbegrip maken. 


Topo.

In week 44 hebben alle leerlingen tussentoets A van Europa gemaakt. In de maand november is het de bedoeling dat ze op school en thuis de oefeningen maken die horen bij tussentoets B. Aan het eind van deze maand moeten ze de toets die hierbij hoort gemaakt hebben. Vrijdag 2 november hebben ze voor topo een dubbele kaart meegekregen die ze thuis kunnen oefenen.

Spelling.
Deze week oefenen we pakket 7. Woorden met isch/ische. 

Brieven mee naar huis.
Veel informatie wordt via Parro verspreid, maar af en toe gaat er andere info op papier mee naar huis. Deze week is de brief over de 10 minuten gesprekken meegegaan, het toestemmingsformulier over het gebruik van filmmateriaal en een uitnodiging van het CSG voor ouders en leerlingen van groep 7 voor de 'Franse dag'.

Werkstuk.

Op donderdag heb ik in de klas uitleg gegeven over het maken van een werkstuk. Onderaan deze weblog is hierover informatie te vinden in een PDF bestand. De kinderen hebben een formulier meegekregen naar huis waarop precies te vinden is waar het werkstuk op wordt beoordeeld. Ook de volgorde van de inhoud is hier gemakkelijk af te lezen. De werkstukken moeten uiterlijk 18 april(voor de meivakantie) worden ingeleverd. Na de meivakantie houden de kinderen een spreekbeurt over hun werkstuk. 
Ik heb met de kinderen afgesproken dat ze de komende tijd langs komen met het onderwerp van hun werkstuk met daarbij een hoofdstukindeling. We kunnen dan samen bespreken of het onderwerp geschikt is en of de hoofdstukindeling goed is.


Gastles Syrische vluchteling.
Vrijdag 9 november komt Basem Mohammed in de klas om iets te vertellen over Syrië, zijn vlucht naar Nederland en zijn verblijf hier. Basem is zelf leerkracht geweest in zijn eigen land en hij zou hier ook graag voor de klas willen staan. Hij is nu drie jaar hier en zijn Nederlands is nog niet goed genoeg voor een baan in het onderwijs. Hij wil wel graag kennis maken met het onderwijs in Nederland en zijn verhaal doen.

Via 'Colourful Het Hogeland' zijn wij benaderd en wij willen Basem graag de gelegenheid geven om die belangrijke ervaring op te doen. 


Week 44 ( 29 oktober - 2 november )
Huiswerk.
De kinderen hebben de woensdag voor de herfstvakantie weer huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling. Het is deze keer signaal- en controledictee 2. Op 31 oktober gaan we dit nakijken.
Vrijdag 19 oktober is er ook weer een werkblad met redactiesommen mee naar huis gegaan. Twee november gaan we het nakijken.
De kinderen die huiswerk maken voor begrijpend moeten deze week les 43 'Wintertijd' uit het archief 2015-2016 van nieuwsbegrip maken.

We hebben van Blink van het onderdeel Natuur en techniek het eerste thema behandeld. Maandag 29 oktober krijgen ze hierover een leerblad mee naar huis. In week 44 of 45 mogen de leerlingen zelf een moment plannen om de toets digitaal te maken.

Succes met het maken/leren van het huiswerk!


Spelling.
Deze week gaan we bezig met woordpakket 6( blok 2) Het zijn de woorden met een i waar je een ie hoort. De woordpakketten staan onderaan deze bladzijde van de weblog. Thuis oefenen is, zeker voor kinderen die moeite hebben met spelling, zeer aan te bevelen.

Voorleeswedstrijd.
Rozemarijn Franssen uit groep 8 is de voorleeskampioen geworden en zij  mag onze school in de volgende ronde vertegenwoordigen. Juul is reservekampioen geworden, een knappe prestatie, gefeliciteerd!


Week 42 ( 15 - 19 oktober )
Bezoek Kinderboekenhuis.

Maandagmorgen gaan de groepen 7 en 8 naar het Kinderboekenhuis in Winsum. Het valt allemaal onder schooltijd dus u hoeft als ouders nergens rekening mee te houden. De gymles vervalt wel, dus de gymkleren kunnen thuis blijven.

Huiswerk. 
Woensdag 17 oktober bespreken we voor de eerste keer het huiswerk voor de werkwoordspelling. De kinderen hebben afgelopen week het oefenblad mee naar huis gekregen. 
Afgelopen donderdag hebben we het eerste blok voor geschiedenis(De Eerste Wereldoorlog) afgesloten en de kinderen hebben die dag een leerblad mee gekregen naar huis.

Deze week gaan ze hierover een toets maken op de computer. De kinderen mogen zelf een moment plannen in de weektaak. 
Vrijdag 19 oktober bespreken we het rekenhuiswerk. 
Voor begrijpend lezen is de les 'Uitreiking Nobelprijzen',  archief  Nieuwsbegrip 2015-2016 week 42 aan de beurt.
De kinderen hebben een inlogcode meegekregen voor Blink om thuis de topo te kunnen oefenen. Daarvoor moet u op de computer naar de volgende site
 https://start.blink.nl/ 
Hier verschijnt dan het inlogscherm waar de schoolcode, gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevuld.

Voorleeswedstrijd.
We gaan maandag twee kandidaten uit onze klas kiezen die vrijdag mee mogen doen aan de Tiggeldobbe finale. Het is fijn dat er zoveel kinderen mee hebben gedaan aan de voorronde. Opvallend was dat veel kinderen eigenlijk te goed lezen, oftewel, te snel. Goed voorlezen is best moeilijk en om aan alle regeltjes te voldoen is voor veel kinderen een hele opgave. 
We hopen er samen vrijdag een mooie dag van te maken met de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt en afsluitend het boekenbal.
En dan .......... een weekje vrij. Prettige herfstvakantie allema
al!Week 41 ( 8 - 12 oktober 2018 )
Huiswerk.
Vrijdag 5 oktober hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. We gaan dit vrijdag 12 oktober nakijken en bespreken.
Woensdag 10 oktober krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee voor werkwoordspelling. Dit huiswerk wordt een week later op woensdag nagekeken en besproken. 
Voor de leerlingen die thuis begrijpend lezen oefenen is deze week de volgende les van Nieuwsbegrip aan de beurt. Archief 2015-2016, week 41 'Kinderboekenweek'. 


Voorleeswedstrijd.
Deze en de volgende week gaan de leerlingen die mee willen doen aan de voorronde van de voorleeswedstrijd hun favoriete stukje voorlezen aan de klas. Samen bepalen we dan wie de voorleeskampioenen(twee leerlingen) van onze klas zijn en zij mogen dan op 19 oktober meedoen aan de finale. Vrijdag 5 oktober hebben ze een papier meegekregen naar huis waar tips op staan en de voorwaarden waar het boek aan moet voldoen. Succes met de voorbereiding!

Spelling.
Deze week is de toetsweek voor spelling. Dinsdag is de signaaltoets, woensdag en donderdag is de remediëring/herhaling en verrijking en vrijdag de controletoets. Thuis kunnen de kinderen de woorden van blok 1 oefenen via de link onderaan deze weblog.

Reminder.
Denkt u aan het inleveren van de foto's!
Week 40 ( 1 - 5 oktober 2018 )
Kinderboekenweek.

Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema 'Vriendschap'. Wethouder Harmannus Blok zal op deze dag komen voorlezen in onze groep. De kinderen gaan ook allemaal een gedicht schrijven over het thema en deze gedichten zullen bij het lokaal worden opgehangen.
Maandag 15 oktober gaan we samen naar de tentoonstelling in het 'Kinderboekenhuis' en Romke Visser zal daar een gastles verzorgen. 
Vrijdag 19 oktober wordt 's morgens in de gemeenschappelijke ruimte de voorleeskampioen van de Tiggeldobbe gekozen. Tijdens de kinderboekenweek worden in de groepen 6/7, 7 en 8 de voorrondes gehouden en de vijf beste lezers mogen 19 oktober voor een echte jury voorlezen en deze jury zal dan bepalen wie zich dit schooljaar voorleeskampioen van de Tiggeldobbe mag noemen. 
's Middags sluiten we af met de traditionele boekenmarkt en het boekenbal. 


Huiswerk.
Vrijdag 28 september is er weer huiswerk voor rekenen mee naar huis gegaan. Vrijdag 5 oktober gaan we dit nakijken en bespreken. De kinderen hebben ook twee kaarten meegekregen voor topo. Een blinde kaart en een kaart met namen. Het bestuderen van deze kaart alleen, is niet voldoende om een goed cijfer te halen voor de topotoets. De kinderen moeten ook het programma van 'topomaster' op de computer volgen. Hier krijgen ze op school tijd voor, maar de kinderen kunnen ook thuis inloggen en oefenen. Eind oktober moet de eerste toets gemaakt zijn.
Voor begrijpend lezen kunnen kinderen die wat extra oefening nodig hebben deze week de les 'Aankoop van twee Rembrandts' maken uit het archief van Nieuwsbegrip.

De kinderen weten hoe ze kunnen inloggen op de site van Nieuwsbegrip en vervolgens moeten ze naar het archief gaan. Onder het kopje schooljaar 2015-2016 kunnen ze bij week 40 de les over Rembrandt vinden. Het is de bedoeling dat ze het onderdeel 'Andere tekstsoort' maken. Woordenschat hoeft niet(mag natuurlijk wel).

Methode Blink.

Tijdens de tafeltjesmiddag hebben veel ouders uitleg gekregen van zoon of dochter over onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over deze methode. Het ziet er allemaal erg mooi uit met prachtige bronnenboeken en fantastische software. De leerlingen moeten ook regelmatig op onderzoek uit en dat nodigt echt uit! 
Aanstaande dinsdagmiddag gaan de kinderen in kleine groepjes met de ipad er op uit om planten te zoeken in de vijf plantenrijken die er zijn. Als er ouders zijn die eens willen zien hoe dit gaat dan zijn ze dinsdagmiddag vanaf kwart voor twee welkom om mee te gaan met een groepje. Het mes snijdt aan twee kanten, want dan heb ik meteen wat extra begeleiding. 
Bij regen of slecht weer,  verplaats ik de les naar donderdagmorgen half 12. 

 

Week 39 ( 24 - 28 september 2018 )
Tafeltjesmiddag.
Dinsdagmiddag 25 september is de tafeltjesmiddag. 

Omgekeerde oudergesprekken.

Afgelopen week zijn de oudergesprekken niet door gegaan i.v.m. mijn afwezigheid. Ik heb te maken gehad met een korte verstoring van mijn evenwichtsorgaan. Gelukkig gaat het nu een stuk beter en deze week wil ik op woensdag- en donderdagmiddag de gesprekken inhalen. Ik zal een nieuw intekenformulier op de deur van de klas hangen! Mocht een gesprek op één van deze dagen niet lukken, maak dan even afspraak met mij op een ander moment.

Huiswerk. 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen weer een huiswerkblad voor rekenen meegekregen naar huis. Dit blad wordt vrijdag 28 september nagekeken en besproken.

Maandag hebben we de laatste aardrijkskundeles van het eerste thema. De kinderen krijgen maandag een leerblad mee naar huis. Aan het eind van de week zet ik de toets klaar op de computer, zodat de kinderen vanaf dat moment de toets in hun weektaaktijd kunnen maken. 
Vrijdag 28 september krijgen de kinderen ook de eerste topo oefenkaart mee naar huis. Deze kan thuis bestudeerd worden en voor de herfstvakantie moet iedereen de eerste toets op de computer hebben gemaakt.


Woordpakketten spelling.

Onderaan deze pagina van de weblog staan de woordpakketten van de spelling die we in groep 7 behandelen. Voor een deel zijn het werkwoorden, waarbij aangegeven staat wat ze daar precies van moeten weten. Nu beginnen we bijvoorbeeld met de drie vormen in de tegenwoordige tijd. 
Het andere deel zijn de 'gewone' spellingwoorden.
De dictees worden afgenomen in week 41. Er is dus nog voldoende tijd om deze afspraken thuis te oefenen. Dat kan op de BLOON manier, die onderaan deze weblog wordt uitgelegd.  


Week 38 ( 17 - 21 september 2018 )
Huiswerk.

Vrijdag hebben we het huiswerk nagekeken en hebben de kinderen weer een nieuw rekenblad mee naar huis gekregen. Vrijdag 21 september gaan we dit nakijken. Als de kinderen het eerder af hebben is het verstandig om het huiswerk alvast mee te nemen naar school.

Omgekeerde ouder-kind-leerkracht gesprekken.
Deze week worden de laatste gesprekken gevoerd en daarna zal ik gaan bekijken welke Nieuwsbegrip les er thuis kan worden gemaakt door de leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Extra oefening is natuurlijk altijd goed dus ook leerlingen die goede resultaten halen met begrijpend lezen mogen deze oefeningen maken.

Tempo.
Een aantal leerlingen heeft moeite met het tempo op school. Sommige kinderen krijgen hun weektaak rekenen niet af en anderen hebben meer moeite met taal. In de klas heb ik afgesproken dat we de eerste weken gebruiken om weer in het schoolritme te komen, maar straks zal het tempo toch omhoog moeten en als het werk dan aan het eind van de dag of week niet af is, dan krijgen de kinderen een kopietje mee naar huis om het werk thuis af te maken. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met elk individueel kind.

Wereldoriëntatie.
Bij onze nieuwe methode komt het regelmatig voor dat de kinderen zelf onderzoek moeten doen of proefjes moeten uitvoeren. Hiervoor hebben we soms materialen nodig. De kinderen krijgen de opdracht om hier zelf achter aan te gaan en het zou fijn zijn als de ouders hier behulpzaam bij willen zijn.
Aan het eind van een thema(5 lessen) maken de kinderen een toets. Hiervoor krijgen ze een informatieblad mee naar huis. Het is de bedoeling dat dit thuis wordt bestudeerd als voorbereiding op de toets. 

De kinderen oefenen op school voor topo, thuis kunnen de kinderen ook thuis inloggen en nieuw is dit jaar dat de kinderen ook kaartjes mee naar huis krijgen om de topo te oefenen. Voor de kerstvakantie zullen de kinderen drie toetsen maken. Aan de hand van deze toetsen zal het rapportcijfer worden bepaald.


Reminder.
Dinsdagmiddag 25 september 'Tafeltjesmiddag'. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe methodes te bekijken!
Week 37 ( 10 - 14 september 2018)
Vorige week.
Maandag 3 september zijn we vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste ervaringen zullen vast thuis al uitgebreid besproken zijn, maar hier volgt een korte impressie van mijn kant.
Groep 7, een leuke enthousiaste groep, die hard werkt, maar kan ook ontzettend gezellig kan kletsen voor schooltijd, tussen de lessen door en in de middagpauze.
We zijn begonnen met twee nieuwe methodes. Eén voor taal en één voor wereldoriëntatie. Tijdens de tafeltjesmiddag kunnen de kinderen deze methodes aan de ouders laten zien en kan ik iets van de mooie digibord modules laten zien. Twee methodes die er aantrekkelijk uitzien en weer heel anders werken dan de oude methodes. Dat betekent dus aanpassen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.

Vrijdag 7 september zijn we gestart met een nieuw vak, Engels. Ook hier merk ik veel enthousiasme en het valt me nu al op dat de kinderen enorm hun best doen om de uitspraak van het Engels goed onder de knie te krijgen.
Nieuwe lestijden.
Het vijf gelijke dagen model is natuurlijk even wennen, 's morgens iets eerder beginnen, een korte middagpauze waarbij we samen eten in de klas en dan om kwart over twee vrij. De kinderen waren vrijdag tijdens een gesprek over de eerste schoolweek heel tevreden over de nieuwe schooltijden, al missen ze de vrije woensdagmiddag wel. Nou ja, je kunt niet alles hebben!


Maandag.
Maandagmorgen moet ik voor controle van mijn heup naar het ziekenhuis. Marion Zuidema is mijn vervangster. 's Middags ben ik weer op school. 


Op maandag en dinsdag komt er een derde jaars Pabo student stage lopen in groep 7. Meester Emiel de Jong komt deze maandag voor het eerst en hij blijft tot begin februari. Hij is afgelopen woensdag op school geweest en volgens mij hebben we het getroffen, het lijkt me een leuke, aardige meester.

Huiswerk.

De kinderen krijgen in groep 7 ook huiswerk. Ze krijgen één keer per week een blad redactiesommen mee naar huis. Maandag krijgen ze het eerste blad mee en vrijdag 14 september gaan we ze nakijken/bespreken.
In groep 7 leren we de topografie van Europa. De kinderen kunnen hier op school en thuis aan werken.
In de afgelopen jaren oefenden veel leerlingen de spellingafspraken thuis via Bloon. Met onze nieuwe methode voor taal en spelling willen we de komende weken eerst kijken hoe het op school gaat met de resultaten van spelling en daarna bekijken we of het verstandig is om huiswerk mee te geven.
Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen op verzoek huiswerk krijgen, daarbij maak ik gebruik van lessen uit het archief van Nieuwsbegrip. Dit ga ik tijdens de omgekeerde oudergesprekken bespreken met ouders en kinderen.


Omgekeerde oudergesprekken.

Bijna alle ouders hebben zich al ingeschreven voor de omgekeerde oudergesprekken. De intekenlijst hangt op de deur van het lokaal!

De weblog.
Ik probeer iedere week een stuk te schrijven op deze weblog. Als ik de weblog heb bijgewerkt stuur ik de ouders daar een Parro over.


 
Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


 

Voortgezet Onderwijs (voor ouders die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.

 
 
http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)
 
 
 


Belangrijke links overgang naar Voortgezet onderwijs

www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)