Nieuws uit de groep
Welkom op de weblog van groep 8. Op dit deel van de weblog vinden jullie informatie over de lessen die je thuis kunt doen in de periode dat je halve dagen naar school gaat. 


We werken vanaf nu met "Teams" 

Op dit platform kun je het volgende:
In teams, team "Tiggeldobbe groep 8" is het volgende o.a. te vinden:
  • Weektaken, werkbladen, antwoordbladen enz. vind je bovenaan bij "bestanden"
  • Groeps-chat of een vraag waarop iedereen kan antwoorden vind je bij "Posts"
In het programma van Teams zie je aan de linker kant een chat- en belfunctie waarmee je iemand of meerdere personen privé kunt spreken. Hier kun je ook afspreken met iemand om online samen te werken aan een opdracht.

Heb je een vraag aan een meester of Juf (Rik, Frederika of Jeroen) dan kun je de vraag aan ons stellen in teams.  Omdat we nu weer lessen op school geven, zullen we niet meer zo snel antwoorden.

Je krijgt weer een aangepaste weektaak. Hierop staan de vakken waar je dagelijks thuis aan kunt werken. Ook staat erbij hoe lang je ongeveer aan de werkjes kunt werken.  


Als er vragen zijn over het werk, kunnen je ouders mij mailen. 
En natuurlijk moet er goed worden bewogen. Daarom hier een lijst met allerlei leuke activiteiten, dansjes, enz. Klik hier voor  Bewegen thuis voor alle leeftijden

Huiswerk groep 8
-  Leren van je tekst (die hoort bij jouw musical rol) & de liedjes
-  Spelling oefenen alle woordpakketten
-  Toets Engels Unit 2 op dinsdag 2 juni


Naast het leren voor de dictees en het maken van de werkbladen, die (bijna) wekelijks mee naar huis gaan, is het goed om meerdere keren per week te werken aan:
-Rekentuin (alle onderdelen) extra aandacht voor meten en metriek
-Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) andere tekstsoorten uit het Archief
-Lezen (ook hardop op toon voorlezen) Na een stukje, in eigen woorden, vertellen waar het over ging, is een goede oefening als je moeite hebt met begrijpend lezen.

Maak samen een schema voor de week (bijv. maandag na het avondeten 15 minuten Dictee woorden, dinsdag 15 minuten Rekentuin, Woensdag 20 minuten Nieuwsbegrip, donderdag 15 minuten Dictee woorden, vrijdag 15 minuten rekentuin. Elke dag voor het slapen nog even 10-15 minuten lezen, waarvan 2 of 3 x hardop voorlezen) 

Signaaldictee en Controledictee
De spellingafspraken met de bijbehorende woorden en werkwoorden zijn te vinden onder aan deze pagina. Van de werkwoorden is het belangrijk dat de kinderen de vervoegingen kennen. (t.t., vt. en volt deelw.) De kinderen kunnen inloggen (thuis) via zuluconnect.net en met de bekende software van school oefenen. 

Werkwoordspelling   
De kinderen krijgen voor het weekend werkwoordspelling en verhaaltjessommen mee. 
Het doel van dit huiswerk is het automatiseren van het werkwoordschema en het extra oefenen met redactie-/verhaaltjessommen
Ouders kunnen helpen, door hun kinderen de stappen hardop te laten verwoorden. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

lopen t.t.       Hij .............. op straat.
het is een persoonsvorm, tegenwoordige tijd, het onderwerp is enkelvoud, het is een hij vorm dus "ik vorm" + t
Hij loopt op straat.

vegen v.t.     Hij .............. de vloer.
het is een persoonsvorm, verleden tijd, het is een zwak werkwoord, je schrijft dus op: "ik vorm" + -de of -te. Bij meervoud wordt het "ik vorm" + -den of -ten
Hij veegde de vloer.

 

Topo oefenen / leren

De kinderen leren de belangrijkste topografie van de wereld in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.

Via zuluconnect.net kunnen de kinderen thuis bij de oefensoftware komen


Belangrijke data groep 8
15, 16, 17 april             Centrale eindtoets (gaat NIET door)
8 t/m 12 juni                 Werkweek Ameland
24 juni                          Musical groep 8 ('s morgens)
25 juni                          Musical groep 8 ('s morgens) (eventueel 's avonds voor opa's en oma's)
26 juni                          Musical groep 8 + slotfeest (ouders)
3 juli                             laatste schooldag met vossenjacht


Taal en spelling.
Onderaan deze weblog vindt u de link om de spellingswoorden te downloaden. 
Vergeet niet de werkwoorden te oefenen, je moet de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord weten! (Je moet de werkwoorden dus kunnen vervoegen)

De woorden en werkwoorden zijn te vinden via de link onder aan deze pagina.
Herhaal ook de voorgaande spellingscategorieën.

Gebruik Taalverhaal op de computer of tablet om de spellingsafspraken te oefenen. Ook kan er werkwoordspelling geoefend worden met Taalverhaal. 

Manieren om thuis te oefenen met o.a. de BLOON methode klik op de volgende link voor het formulier met uitleg. 
Formulier spelling om thuis te oefenen

 
VOORTGEZET ONDERWIJS      

Voor informatie over de overgang van Basisschool naar Voortgezet onderwijs, zie het kopje "Voortgezet onderwijs" onder het tabblad groeps-info


Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.
        •http://www.hogeland.nl/

        •https://www.csgwinsum.nl/

        •https://montessorilyceumgroningen.nl/index.html
        •https://www.kamerlinghonnes.nl/index.html
        •https://stadslyceum.nl/index.html

        •http://www.praedinius.nl/

        •https://winsum.voterra.nl/terra-vo-winsum

Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

 

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.
 Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Link om spelling woordpakketten te downloaden uit onze spellingmethode: