Nieuws uit de groep     update: 8 november 2021
Welkom op de weblog van groep 8. Op dit deel van de weblog vinden jullie informatie over het Huiswerk en belangrijke data. Belangrijke berichten voor ouders gaan via Parro.


 

Huiswerk groep 8

-Signaaltoets blok  van Spelling (woordpakket 5 t/m 8) op  8 november / controletoets op donderdag  11 november

-Topotoets 2 (zelf inplannen) tijdens het keuzewerk in de week van  november t/m 11 november 

-Aardrijkskunde Toets blok 1 (zelf inplannen tijdens het keuzewerk in de week van 15 t/m 19 november

De leerbladen van topo en worden op  5 november uitgedeeld. Woordpakketten van spelling staan onderaan deze pagina. Ze staan ook in Teams onder bestanden. 
 

Naast het leren voor de dictees en het maken van de werkbladen, die (bijna) wekelijks mee naar huis gaan, is het goed om meerdere keren per week te werken aan:
-Rekentuin (alle onderdelen) extra aandacht voor meten en metriek
-Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) andere tekstsoorten uit het Archief (2019 - 2020)
-Lezen (ook hardop op toon voorlezen) Na een stukje, in eigen woorden, vertellen waar het over ging, is ook een goede oefening om beter te worden in begrijpend lezen.

Rekentuin en Nieuwsbegrip is te vinden via Zuluconnect.net

Maak samen een schema voor de week (bijv. maandag na het avondeten 15 minuten Dictee woorden, dinsdag 15 minuten Rekentuin, Woensdag 20 minuten Nieuwsbegrip, donderdag 15 minuten Dictee woorden, vrijdag 15 minuten rekentuin. Elke dag voor het slapen nog even 10-15 minuten lezen, waarvan 2 of 3 x hardop voorlezen) 

Signaaldictee en Controledictee
De spellingafspraken met de bijbehorende woorden en werkwoorden zijn te vinden onder aan deze pagina. Van de werkwoorden is het belangrijk dat de kinderen de vervoegingen kennen. (t.t., vt. en volt deelw.) De kinderen kunnen inloggen (thuis) via zuluconnect.net en met de bekende software van school oefenen. 

Manieren om thuis te oefenen met o.a. de BLOON methode:
www.ikleerinbeelden.nl 


Werkwoordspelling   
De kinderen krijgen voor het weekend werkwoordspelling en verhaaltjessommen mee. 
Het doel van dit huiswerk is het automatiseren van het werkwoordschema en het extra oefenen met redactie-/verhaaltjessommen
Ouders kunnen helpen, door hun kinderen de stappen hardop te laten verwoorden. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

lopen t.t.       Hij .............. op straat.
het is een persoonsvorm, tegenwoordige tijd, het onderwerp is enkelvoud, het is een hij vorm dus "ik vorm" + t
Hij loopt op straat.

vegen v.t.     Hij .............. de vloer.
het is een persoonsvorm, verleden tijd, het is een zwak werkwoord, je schrijft dus op: "ik vorm" + -de of -te. Bij meervoud wordt het "ik vorm" + -den of -ten
Hij veegde de vloer.

 

Topo oefenen / leren

De kinderen leren de belangrijkste topografie van de wereld in de vorm van een game.
Het mooie van deze nieuwe methode is dat de kinderen hier, op een tablet of een pc, zowel thuis als op school aan kunnen werken.

Via zuluconnect.net kunnen de kinderen thuis bij de oefensoftware komen


Belangrijke data groep 8

januari                           Open dagen VO scholen
februari                          Adviesgesprek (advies voor 1 maart)
14 maart                        Sluitingsdatum inschrijving VO Scholen (onder voorbehoud)
20 & 21 april                  Centrale eindtoets (Cito) 

2   juni                            Sportdag groep 7/8
27 juni - 1 juli                Werkweek Ameland
8   juli                            Musical voorstelling + slotfeest
15 juli                            Laatste schooldag

Werkstuk maken

Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.
 Werkstukken maken op de Tiggeldobbe

Link om spelling woordpakketten te downloaden uit onze spellingmethode: