K l e u r  
onze methode voor levensbeschouwing en sociaal emotionele vaardigheden
 
Wij vinden het belangrijk  aandacht te besteden aan levensbeschouwing en sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap. Daarom werken we met de methode KLEUR. Kleur biedt ruimte voor de persoonsvorming.

Verbinding
Kleur gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. Het is  een methode levensbeschouwing, die aansluit bij thema's van sociaal-emotionele vorming. Deze past bij de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving.

Levensbeschouwing
De methode ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Verscheidene religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur. Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal vaardige kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om ze heen. Kleur vult sociaal-emotionele vorming in vanuit de belevingswereld van kinderen. Het wordt ook gebruikt voor verbetering van het groeps- en schoolklimaat.

Samenleving
Met Kleur laten we kinderen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Waar verbind ik me aan? Kleur is gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof. De methode geeft stem aan de eigenheid van elk kind en aan de diversiteit binnen:
  • de eigen groep
  • de school
  • de woonomgeving
  • de maatschappij
De praktijk
We gebruiken Kleur vanaf groep 3. Het lesmateriaal is veelal gerelateerd aan gebeurtenissen in de wereld en daarmee actueel. Kinderen zijn enthousiast over deze lessen en we zien kinderen nadenken, uitwisselen en goede gesprekken voeren.  Een artikel over Kleur vind je hier.