Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Ze hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en klankbord zijn voor leerkrachten en schoolleiding.
Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn.  De raad wordt ondersteund door Wouter van Riet .

Hier vind je het  reglement van de LEERLINGENRAAD van obs Tiggeldobbe  

 

 
De verslagen en afspraken :

2022-2023
Verslag 10 oktober 2022

2021-2022
Verslag van 15 juni 2022
Verslag van 11 mei 2022
Verslag van 14 maart 2022
Verslag van september 2021