Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en ze kunnen dienen als klankbord voor de leerkrachten en schoolleiding. Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn.  De raad wordt ondersteund door Jaap Rosema.

Hier vindt u het  reglement van de LEERLINGENRAAD van obs Tiggeldobbe  

De nieuwe leerlingenraad met : Iris,  Michiel,  Lars, Jack, Koen,  Jort, Roel en Vivienne. 
De verslagen en afspraken :

2019/2020
Verslag 26 sept. 2019J
Verslag lln.-raad 7 november
Verslag leerlingenraad jan. 2020

2018/2019

Verslag leerlingenraad 28 juni 2019
 Verslag leerlingenraad
 Verslag Jesse & zoe Leerlingenraad gr7