Leeringenraad 


Een school draait om kinderen. We praten daarom ook mèt kinderen. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Twee gekozen kinderen per groep uit de groepen 6, 7 en 8 vormen deze raad.
Ze kunnen adviezen geven, vragen stellen, evenementen (mee) organiseren en ze kunnen dienen als klankbord voor de leerkrachten en schoolleiding. Kinderen leren spelenderwijs hoe besluiten tot stand komen en wat hun invloed daarop op kan zijn. 
De raad wordt ondersteund door Tineke Kloosterhuis (leerkracht uit groep 4).

 
 
De leden van de leerlingenraad
 
De leerlingenraad wil een (extra) stilteruimte. Deze krijgt vorm in april. Ze maken zelf de afspraken met hun klasgenoten hierover. Ook de inrichting van de ruimte hebben ze zelf bedacht.
Voorafgaan was er uiteraard nog overleg.........

De verslagen en afspraken (tot een jaar geleden):

2018/2019


 Verslag leerlingenraad

 Verslag Jesse & zoe Leerlingenraad gr7


2017/2018


 Leerlingenraad notulen 14-6-2018

 Leerlingenraad notulen 2-2-2018

 Leerlingenraad notulen 18-10-2017

 Leerlingenraad notulen 28-06-2017

 Leerlingenraad OBS Tiggeldobbe